KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2021 - 18:33
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444
Transferler
53.749.206 -53.749.206 9.634.853 339.368.088 -349.002.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
254.014 10.503 218.197.470 218.461.987 218.461.987
Kar Payları
11 1.802.462 -1.802.462 1.802.462 -40.572.000 -38.769.538 -38.769.538
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 4.586.605 -13.294 40.977.695 1.385.692.663 218.197.470 1.692.808.893 1.692.808.893
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669
Transferler
9.551.389 270.401.914 -279.953.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.361.445 -1.805 2.697.154 243.377.253 247.434.047 247.434.047
Kar Payları
11 2.231.620 -2.231.620 2.231.620 -50.232.000 -48.000.380 -48.000.380
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
11.c -2.305.620 2.305.620
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 8.944.298 -19.024 2.697.154 48.297.464 1.660.631.817 243.377.253 2.009.528.336 2.009.528.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.640.407 -60.226.564
Dönem Karı (Zararı)
243.377.253 218.197.470
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-79.628.995 -110.179.258
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.315 14.795
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.930 49.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -23.076.225 -12.691.276
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-56.680.904 -97.239.723
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
209.985 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13,14 -150.096 -312.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.189.319 15.135.731
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -53.859.641 14.056.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.600 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.500.154 2.020.239
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.192.253 -1.177.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.010.177 236.704
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
111.558.939 123.153.943
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -645.742.464 -724.533.784
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 692.846.858 541.241.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.926 -88.588
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.004.376 9.785.044
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-49.474.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -16.775
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.336.557 -3.176.882
Alınan Temettüler
1.738.807 295.459
Alınan Faiz
22.067.574 12.683.242
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.010.267 -40.661.026
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.009.887 -1.891.488
Ödenen Temettüler
-48.000.380 -38.769.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.625.764 -91.102.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.625.764 -91.102.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.710.342 121.601.288
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 89.336.106 30.498.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 89.336.106 9.710.342
Finansal Yatırımlar
4 655.217.241 630.367.091
Ticari Alacaklar
79.191.806 25.345.660
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 78.925.660 25.006.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 266.146 339.446
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
457.661 715.356
Diğer Dönen Varlıklar
101.585 248.373
ARA TOPLAM
827.576.134 669.658.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
827.576.134 669.658.557
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 98.288.577 122.232.426
Diğer Alacaklar
75.584 63.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.584 63.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 62.920.705 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.038.556.557 1.035.220.000
Maddi Duran Varlıklar
28.244 32.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.435 37.556
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.435 37.556
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.199.895.102 1.157.586.404
TOPLAM VARLIKLAR
2.027.471.236 1.827.244.961
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.227.595 2.276.511
Ticari Borçlar
4.841.064 6.341.218
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 21.322 4.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.819.742 6.336.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
76.263 72.635
Diğer Borçlar
6.452.202 2.464.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.452.202 2.464.533
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
135.187 59.228
ARA TOPLAM
13.732.311 11.214.125
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.732.311 11.214.125
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.043.664 4.004.635
Diğer Borçlar
1.815.632 1.611.048
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.815.632 1.611.048
Uzun Vadeli Karşılıklar
351.293 320.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 351.293 320.484
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.210.589 5.936.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.942.900 17.150.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.009.528.336 1.810.094.669
Ödenmiş Sermaye
1,11 64.400.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -19.763.998 -21.995.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.925.274 9.871.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 8.944.298 9.888.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.024 -17.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.024 -17.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.697.154 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.697.154 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 48.297.464 40.977.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 1.660.631.817 1.385.692.663
Net Dönem Karı veya Zararı
15 243.377.253 330.185.303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.009.528.336 1.810.094.669
TOPLAM KAYNAKLAR
2.027.471.236 1.827.244.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 77.434.416 21.502.874 61.916.644 11.975.538
Satışların Maliyeti
12 -1.130.068 -1.421.792 -376.871 -467.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.304.348 20.081.082 61.539.773 11.508.110
BRÜT KAR (ZARAR)
76.304.348 20.081.082 61.539.773 11.508.110
Genel Yönetim Giderleri
-3.204.489 -3.078.997 -1.101.515 -984.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 183.572.176 211.311.575 27.268.984 103.284.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -12.344.170 -9.184.338 -5.699.179 -2.473.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
244.327.865 219.129.322 82.008.063 111.333.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
163.591 295.459 0 295.360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -209.985 0 -11.927 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
244.281.471 219.424.781 81.996.136 111.629.323
Finansman Giderleri
-904.218 -1.227.311 -91.778 -132.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
243.377.253 218.197.470 81.904.358 111.497.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 243.377.253 218.197.470 81.904.358 111.497.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
243.377.253 218.197.470 81.904.358 111.497.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
243.377.253 218.197.470 81.904.358 111.497.258
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 3,95480000 3,54570000 1,33090000 1,81180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.359.640 264.517 278.709 543.954
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,11 1.361.445 254.014 272.313 536.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.805 10.503 6.396 7.453
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.697.154 0 1.437.074 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.697.154 0 1.437.074 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.056.794 264.517 1.715.783 543.954
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
247.434.047 218.461.987 83.620.141 112.041.212
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
247.434.047 218.461.987 83.620.141 112.041.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972267


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.097 Değişim: 1,18% Hacim : 8.526 Mio.TL Son veri saati : 11:00
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.097
Açılış: 2.089
13,4732 Değişim: -0,34%
Düşük 13,4355 17.01.2022 Yüksek 13,7069
Açılış: 13,5192
15,3976 Değişim: -0,20%
Düşük 15,3579 17.01.2022 Yüksek 15,6321
Açılış: 15,428
788,61 Değişim: -0,13%
Düşük 787,06 17.01.2022 Yüksek 802,18
Açılış: 789,66
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.