KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2020 - 18:38
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Diğer Düzeltmeler
2.7 24.999.945 -24.999.945
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Transferler
2.652.048 239.894.407 -242.546.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.644.032 9.936 45.608.302 47.262.270 47.262.270
Kar Payları
-27.053.017 -27.053.017 -27.053.017
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -12.234 -9.402 34.347.169 1.043.320.248 45.608.302 1.163.617.510 1.163.617.510
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444
Transferler
53.749.206 -53.749.206 389.574.941 -389.574.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.271.375 5.563 66.588.705 63.322.893 63.322.893
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -23.798.080 1.061.216 -18.234 33.145.304 1.434.097.054 66.588.705 1.576.439.337 1.576.439.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.485.755 55.133.887
Dönem Karı (Zararı)
66.588.705 45.608.302
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.196.109 -48.199.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.692 5.219
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.219 52.016
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.632.889 -4.757.594
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-44.624.500 -43.543.967
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12,13 28.369 44.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.288.264 46.070.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 27.286.507 20.890.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.356
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 32.286 -88.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-527.750 -144.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.502.779 25.419.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.680.860 43.479.836
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -1.106.517 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 0 11.654.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-88.588 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
640.039 2.523.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.316 -929
Alınan Temettüler
1 5
Alınan Faiz
642.354 2.524.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.151.390 -27.053.017
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.151.390 0
Ödenen Temettüler
0 -27.053.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.974.404 30.604.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.974.404 30.604.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 121.601.288 79.114.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 162.575.692 109.719.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 162.575.692 121.601.288
Finansal Yatırımlar
4 520.483.548 471.761.995
Ticari Alacaklar
8.337.229 35.652.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 7.862.066 35.489.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 475.163 162.738
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
1.610.750 268.961
Diğer Dönen Varlıklar
825.534 697.924
ARA TOPLAM
697.104.488 633.254.010
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
697.104.488 633.254.010
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 12.420.140 15.691.515
Diğer Alacaklar
30.434 30.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.434 30.434
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 882.340.000 882.340.000
Maddi Duran Varlıklar
25.040 25.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.153 47.730
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.153 47.730
Peşin Ödenmiş Giderler
1.707 1.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
894.863.474 898.137.225
TOPLAM VARLIKLAR
1.591.967.962 1.531.391.235
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.133.399 2.276.511
Ticari Borçlar
3.583.981 3.551.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,15 45.297 32.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.538.684 3.519.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
103.698 83.351
Diğer Borçlar
4.237.962 4.914.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.237.962 4.914.353
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 53.727
ARA TOPLAM
10.059.040 10.879.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.059.040 10.879.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.752.882 5.761.160
Diğer Borçlar
1.441.024 1.292.383
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.441.024 1.292.383
Uzun Vadeli Karşılıklar
275.679 341.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 275.679 341.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.469.585 7.395.154
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.528.625 18.274.791
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.576.439.337 1.513.116.444
Ödenmiş Sermaye
1,10 64.400.000 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
10 963.372 54.712.578
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -23.798.080 -23.798.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.042.982 4.308.794
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 1.061.216 4.332.591
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.234 -23.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.234 -23.797
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 33.145.304 33.145.304
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 1.434.097.054 1.044.522.113
Net Dönem Karı veya Zararı
14 66.588.705 389.574.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.576.439.337 1.513.116.444
TOPLAM KAYNAKLAR
1.591.967.962 1.531.391.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 6.120.405 5.245.395
Satışların Maliyeti
11 -479.944 -416.453
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.640.461 4.828.942
BRÜT KAR (ZARAR)
5.640.461 4.828.942
Genel Yönetim Giderleri
-1.282.362 -880.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 65.063.151 45.401.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.865.138 -3.742.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.556.112 45.608.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1 5
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.556.113 45.608.302
Finansman Giderleri
-967.408 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.588.705 45.608.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14 66.588.705 45.608.302
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.588.705 45.608.302
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.588.705 45.608.302
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 1,08210000 0,74110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.265.812 1.653.968
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,10 -3.271.375 1.644.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.563 9.936
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.265.812 1.653.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.322.893 47.262.270
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.322.893 47.262.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841247


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.