KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 19:00
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
-563.626 -563.626
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.650.794 54.712.578 3.154.235 -11.442 5.214.716 692.886.301 152.357.089 918.964.271 918.964.271
Transferler
135.539.485 -137.019.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.810.501 -7.896 269.599.472 264.781.075 264.781.075
Kar Payları
-15.337.144 -15.337.144 -15.337.144
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-24.999.945 -24.999.945 -24.999.945
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Diğer Düzeltmeler
2.5 24.999.945 -24.999.945
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Transferler
15 2.652.048 239.894.407 -242.546.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.988.857 -4.459 389.574.941 395.559.339 395.559.339
Kar Payları
15 1.201.865 -1.201.865 1.201.865 -27.053.017 -25.851.152 -25.851.152
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.315.409 45.649.393
Dönem Karı (Zararı)
389.574.941 269.599.472
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-304.176.715 -189.292.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 19.536 21.457
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 60.086 94.891
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -19.800.743 -16.217.074
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.159.500 -95.841.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9,19 -270.696.143 -76.621.939
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-599.951 -727.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.424.042 -4.770.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.436.905 -6.085.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.350 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 561.159 851.184
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.044.017 359.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-585.963 105.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
78.974.184 75.537.086
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-23.658.775 -29.688.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -199.032
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.984.370 -662.807
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
26 0 -10.096.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -18.583 -7.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -14.573.857 -3.333.061
Alınan Temettüler
20 592.068 164.265
Alınan Faiz
18.984.742 12.609.969
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.813.481 -40.337.089
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 0 -24.999.945
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 8.037.671 0
Ödenen Temettüler
15 -25.851.152 -15.337.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.486.298 4.649.497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.486.298 4.649.497
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 79.114.990 74.465.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 121.601.288 79.114.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 121.601.288 79.114.990
Finansal Yatırımlar
4 471.761.995 434.127.719
Ticari Alacaklar
35.652.107 28.207.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 35.489.369 28.062.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 162.738 144.757
Stoklar
8 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
268.961 3.459
Diğer Dönen Varlıklar
14 697.924 693.797
ARA TOPLAM
633.254.010 545.419.019
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
633.254.010 545.419.019
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 15.691.515 9.702.658
Diğer Alacaklar
30.434 24.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 30.434 24.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 882.340.000 597.070.000
Maddi Duran Varlıklar
10 25.839 29.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.730 44.799
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 47.730 44.799
Peşin Ödenmiş Giderler
1.707 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
898.137.225 606.871.264
TOPLAM VARLIKLAR
1.531.391.235 1.152.290.283
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.276.511 0
Ticari Borçlar
3.551.695 2.990.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 32.682 40.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.519.013 2.950.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 83.351 408.641
Diğer Borçlar
4.914.353 3.914.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.914.353 3.914.050
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
53.727 43.064
ARA TOPLAM
10.879.637 7.356.291
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.879.637 7.356.291
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 5.761.160 0
Diğer Borçlar
1.292.383 1.248.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.292.383 1.248.669
Uzun Vadeli Karşılıklar
341.611 277.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 341.611 277.066
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.395.154 1.525.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.274.791 8.882.026
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.513.116.444 1.143.408.257
Ödenmiş Sermaye
1,15 10.650.794 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
15 54.712.578 54.712.578
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -23.798.080 -24.999.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.308.794 -1.675.604
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 4.332.591 -1.656.266
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.797 -19.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.797 -19.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 33.145.304 6.695.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.044.522.113 828.425.786
Net Dönem Karı veya Zararı
23 389.574.941 269.599.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.513.116.444 1.143.408.257
TOPLAM KAYNAKLAR
1.531.391.235 1.152.290.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 36.215.057 29.206.918
Satışların Maliyeti
16 -1.713.356 -2.821.362
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.501.701 26.385.556
BRÜT KAR (ZARAR)
34.501.701 26.385.556
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.826.745 -4.241.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 376.711.379 276.802.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -17.898.170 -29.510.786
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
389.488.165 269.435.207
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 592.068 164.265
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
390.080.233 269.599.472
Finansman Giderleri
21 -505.292 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
389.574.941 269.599.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
389.574.941 269.599.472
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 389.574.941 269.599.472
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
389.574.941 269.599.472
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 38,27760000 26,48940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.984.398 -4.818.397
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,15 5.988.857 -4.810.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -4.459 -7.896
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.984.398 -4.818.397
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
395.559.339 264.781.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
395.559.339 264.781.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823002


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.