KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:33
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -11.442 3.154.235 5.214.716 693.449.927 152.357.089 919.527.897 919.527.897
Transferler
1.480.460 135.539.485 -137.019.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.565 -316.275 24.412.044 24.091.204 24.091.204
Kar Payları
-15.337.144 -15.337.144 -15.337.144
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -16.007 2.837.960 6.695.176 828.989.412 24.412.044 928.281.957 928.281.957
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -19.338 -1.656.266 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Transferler
2.652.048 239.894.407 -242.546.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.936 1.644.032 45.608.302 47.262.270 47.262.270
Kar Payları
-27.053.017 -27.053.017 -27.053.017
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -9.402 -12.234 9.347.224 1.068.320.193 45.608.302 1.163.617.510 1.163.617.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.133.887 32.090.096
Dönem Karı (Zararı)
45.608.302 24.412.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.199.425 -26.821.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.219 5.616
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.016 41.359
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 -4.757.594 -2.160.499
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-43.543.967 -24.742.362
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11,12 44.901 34.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.070.959 30.242.886
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 20.890.680 16.179.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.356 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -88.356 31.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.210 -39.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.419.201 14.071.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.479.836 27.833.572
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 11.654.051 4.256.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.523.771 633.107
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-929 0
Alınan Temettüler
5 0
Alınan Faiz
2.524.695 633.107
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.053.017 -15.337.144
Ödenen Temettüler
-27.053.017 -15.337.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.604.641 17.386.059
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.604.641 17.386.059
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 79.114.493 74.465.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 109.719.134 91.851.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 109.719.631 79.114.990
Finansal Yatırımlar
4 468.250.535 434.127.719
Ticari Alacaklar
7.271.738 28.207.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,14 7.058.517 28.062.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 213.221 144.757
Stoklar
6 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
1.611.274 3.459
Diğer Dönen Varlıklar
845.091 693.797
ARA TOPLAM
590.970.004 545.419.019
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
590.970.004 545.419.019
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 11.346.690 9.702.658
Diğer Alacaklar
30.434 24.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.434 24.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 597.070.000 597.070.000
Maddi Duran Varlıklar
28.718 29.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.513 44.799
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.513 44.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
608.517.355 606.871.264
TOPLAM VARLIKLAR
1.199.487.359 1.152.290.283
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.902.180 2.990.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,14 27.904 40.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.874.276 2.950.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
105.562 408.641
Diğer Borçlar
4.173.381 3.914.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.173.381 3.914.050
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 43.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.053.017 0
ARA TOPLAM
34.234.140 7.356.291
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.234.140 7.356.291
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.316.563 1.248.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.316.563 1.248.669
Uzun Vadeli Karşılıklar
319.146 277.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 319.146 277.066
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.635.709 1.525.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.869.849 8.882.026
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.163.617.510 1.143.408.257
Ödenmiş Sermaye
1,9 10.650.794 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
9 54.712.578 54.712.578
Geri Alınmış Paylar (-)
-24.999.945 -24.999.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.402 -19.338
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.402 -19.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.402 -19.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.234 -1.656.266
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-12.234 -1.656.266
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 -12.234 -1.656.266
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 9.347.224 6.695.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 1.068.320.193 828.425.786
Net Dönem Karı veya Zararı
13 45.608.302 269.599.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.163.617.510 1.143.408.257
TOPLAM KAYNAKLAR
1.199.487.359 1.152.290.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 5.245.395 3.889.169
Satışların Maliyeti
10 -416.453 -408.521
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.828.942 3.480.648
BRÜT KAR (ZARAR)
4.828.942 3.480.648
Genel Yönetim Giderleri
-880.447 -894.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 45.401.875 22.740.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.742.073 -914.969
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.608.297 24.412.044
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.608.302 24.412.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.608.302 24.412.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 45.608.302 24.412.044
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.608.302 24.412.044
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.608.302 24.412.044
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 4,28220000 2,29200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.936 -4.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.936 -4.565
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.644.032 -316.275
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.644.032 -316.275
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.653.968 -320.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.262.270 24.091.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.262.270 24.091.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758845


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.