KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2019 - 19:40
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -17.903 1.372.145 4.202.891 569.400.307 135.712.239 776.033.051 776.033.051
Transferler
1.011.825 124.049.620 -125.061.445
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.461 1.782.090 152.357.089 154.145.640 154.145.640
Kar Payları
-10.650.794 -10.650.794 -10.650.794
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -11.442 3.154.235 5.214.716 693.449.927 152.357.089 919.527.897 919.527.897
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -11.442 3.154.235 5.214.716 693.449.927 152.357.089 919.527.897 919.527.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,6 -563.626 -563.626 -563.626
Transferler
1.480.460 135.539.485 -137.019.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.896 -4.810.501 269.599.472 264.781.075 264.781.075
Kar Payları
-15.337.144 -15.337.144 -15.337.144
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-24.999.945 -24.999.945 -24.999.945
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -19.338 -1.656.266 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.335.389 16.926.974
Dönem Karı (Zararı)
269.599.472 152.357.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-189.292.082 -118.558.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 21.457 29.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 94.891 65.623
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -16.217.074 -7.142.057
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-95.841.899 -18.463.364
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -76.621.939 -92.751.316
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-727.518 -297.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.770.304 7.758.053
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,21 -6.085.660 -5.968.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -8.296
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 0 11.275.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 851.184 372.001
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 359.065 2.339.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.107 -252.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
75.537.086 41.556.423
Alınan Faiz
12.685.996 5.741.195
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-29.688.661 -30.340.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -199.032 -29.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.272.776 -629.384
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
24 -10.096.130 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 9.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -7.850 -14.816
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.333.061 -812.684
Alınan Temettüler
19 164.265 188.611
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.337.089 -10.650.794
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
29 -24.999.945 0
Ödenen Temettüler
14 -15.337.144 -10.650.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.725.524 5.646.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.725.524 5.646.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 74.328.878 68.682.082
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 79.054.402 74.328.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 79.114.990 74.465.493
Finansal Yatırımlar
4 434.127.719 304.929.466
Ticari Alacaklar
28.207.319 22.122.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,22 28.062.562 21.971.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 144.757 150.302
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
3.459 186.480
Diğer Dönen Varlıklar
13 693.797 345.086
ARA TOPLAM
545.419.019 405.320.291
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
545.419.019 405.320.291
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 9.702.658 4.417.029
Diğer Alacaklar
24.084 24.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.084 24.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 597.070.000 517.115.000
Maddi Duran Varlıklar
9 29.723 34.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.799 53.406
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 44.799 53.406
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
606.871.264 521.644.242
TOPLAM VARLIKLAR
1.152.290.283 926.964.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.990.536 2.139.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,22 40.329 21.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.950.207 2.117.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 408.641 79.860
Diğer Borçlar
3.914.050 3.367.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.914.050 3.367.816
Ertelenmiş Gelirler
43.064 40.459
ARA TOPLAM
7.356.291 5.627.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.356.291 5.627.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.248.669 1.435.838
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.248.669 1.435.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
277.066 373.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 277.066 373.311
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.525.735 1.809.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.882.026 7.436.636
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.143.408.257 919.527.897
Ödenmiş Sermaye
14 10.650.794 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
14 54.712.578 54.712.578
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -24.999.945 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.338 -11.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.338 -11.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.338 -11.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.656.266 3.154.235
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.656.266 3.154.235
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 -1.656.266 3.154.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.695.176 5.214.716
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 828.425.786 693.449.927
Net Dönem Karı veya Zararı
21 269.599.472 152.357.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.143.408.257 919.527.897
TOPLAM KAYNAKLAR
1.152.290.283 926.964.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 29.206.918 40.918.147
Satışların Maliyeti
15 -2.821.362 -12.987.158
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.385.556 27.930.989
BRÜT KAR (ZARAR)
26.385.556 27.930.989
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.241.830 -3.682.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 276.802.267 141.226.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -29.510.786 -13.306.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
269.435.207 152.168.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 164.265 188.611
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
269.599.472 152.357.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
269.599.472 152.357.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
269.599.472 152.357.089
DÖNEM KARI (ZARARI)
21 269.599.472 152.357.089
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
269.599.472 152.357.089
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 25,31260000 14,30480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.896 6.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -7.896 6.461
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.810.501 1.782.090
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.810.501 1.782.090
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
14 -4.810.501 1.782.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.818.397 1.788.551
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
264.781.075 154.145.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
264.781.075 154.145.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742072


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.633 Değişim: -0,23% Hacim : 56.712 Mio.TL Son veri saati : 15:19
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.700
Açılış: 10.679
32,1852 Değişim: 0,16%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0216 Değişim: 0,16%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.433,85 Değişim: 0,18%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.