KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:36
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -17.903 1.372.145 4.202.891 509.400.307 133.207.239 713.528.051 713.528.051
Transferler
1.011.825 121.544.620 -122.556.445
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.084 1.344.170 35.366.024 36.701.110 36.701.110
Kar Payları
-10.650.794 -10.650.794 -10.650.794
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -26.987 2.716.315 5.214.716 630.944.927 35.366.024 739.578.367 739.578.367
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -11.442 3.154.235 5.214.716 693.449.927 152.357.089 919.527.897 919.527.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,6 -563.626 -563.626 -563.626
Transferler
1.480.460 135.539.485 -137.019.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.102 -2.834.684 287.116.600 284.267.814 284.267.814
Kar Payları
-15.337.144 -15.337.144 -15.337.144
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -25.544 319.551 6.695.176 828.425.786 287.116.600 1.187.894.941 1.187.894.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.927.638 12.934.515
Dönem Karı (Zararı)
287.116.600 35.366.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-208.253.715 -44.326.640
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.249 22.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.408 6.587
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 -11.199.629 -16.551.220
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-173.252.541 -27.637.875
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,11 -23.221.568 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11,12 -669.634 -166.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.924.161 9.702.220
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.655.898 7.650.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.522
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 11.275.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 39.082 -94.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.740 1.578.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-312.085 -10.709.559
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.938.724 741.604
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -16.011.086 12.192.911
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.422.844 3.719.420
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.096.130 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.850 -14.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.908.432 -812.684
Alınan Temettüler
164.265 188.611
Alınan Faiz
8.425.303 4.358.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.337.144 -10.650.794
Ödenen Temettüler
-15.337.144 -10.650.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.167.650 6.003.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.167.650 6.003.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 74.465.493 68.682.082
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 109.633.143 74.685.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 109.633.143 74.465.493
Finansal Yatırımlar
4 303.711.588 304.929.466
Ticari Alacaklar
29.719.672 22.122.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,14 29.599.317 21.971.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 120.355 150.302
Stoklar
6 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
471.383 186.480
Diğer Dönen Varlıklar
436.206 345.086
ARA TOPLAM
447.243.727 405.320.291
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
447.243.727 405.320.291
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 204.934.306 4.417.029
Diğer Alacaklar
24.084 24.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.084 24.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 543.245.000 517.115.000
Maddi Duran Varlıklar
30.730 34.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.000 53.406
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.000 53.406
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
748.283.120 521.644.242
TOPLAM VARLIKLAR
1.195.526.847 926.964.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.178.434 2.139.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,14 27.955 21.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.150.479 2.117.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
83.965 79.860
Diğer Borçlar
3.386.021 3.367.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.386.021 3.367.816
Ertelenmiş Gelirler
100.292 40.459
ARA TOPLAM
5.748.712 5.627.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.748.712 5.627.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.422.373 1.435.838
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.422.373 1.435.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
460.821 373.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 460.821 373.311
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.883.194 1.809.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.631.906 7.436.636
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.187.894.941 919.527.897
Ödenmiş Sermaye
1,9 10.650.794 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
9 54.712.578 54.712.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.544 -11.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.544 -11.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.544 -11.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
319.551 3.154.235
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
319.551 3.154.235
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4,9 319.551 3.154.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 6.695.176 5.214.716
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 828.425.786 693.449.927
Net Dönem Karı veya Zararı
13 287.116.600 152.357.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.187.894.941 919.527.897
TOPLAM KAYNAKLAR
1.195.526.847 926.964.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 30.356.489 38.984.370 21.657.530 28.656.030
Satışların Maliyeti
10 0 -11.275.709 0 -9.015.709
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.356.489 27.708.661 21.657.530 19.640.321
BRÜT KAR (ZARAR)
30.356.489 27.708.661 21.657.530 19.640.321
Genel Yönetim Giderleri
-5.027.136 -4.206.294 -1.360.854 -1.514.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 277.433.361 22.315.586 163.619.414 9.822.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.810.379 -10.640.540 -12.615.873 -2.421.366
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
286.952.335 35.177.413 171.300.217 25.527.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
164.265 188.611 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
287.116.600 35.366.024 171.300.217 25.527.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
287.116.600 35.366.024 171.300.217 25.527.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
287.116.600 35.366.024 171.300.217 25.527.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
13 287.116.600 35.366.024 171.300.217 25.527.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
287.116.600 35.366.024 171.300.217 25.527.297
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 26,95730000 3,32050000 16,08330000 2,39680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.102 -9.084 -17.423 -15.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.102 -9.084 -17.423 -15.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.834.683 1.344.170 -1.198.566 504.824
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.834.683 1.344.170 -1.198.566 504.824
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4,9 -2.834.683 1.344.170 -1.198.566 504.824
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.848.785 1.335.086 -1.215.989 488.849
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
284.267.815 36.701.110 170.084.228 26.016.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
284.267.815 36.701.110 170.084.228 26.016.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715969


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.