KAP ***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.01.2019 - 18:12
KAP ***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
29.010 47.295
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
156.875 109.732
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
0 0
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
781 776
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.589.472 565.651
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 2.692 1.303
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.344 -13.119
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-1.709.466 -617.048
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
183.504 -66.235
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-297.731 -363.171
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-11.295 -351
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
441.970 280.442
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
50.560 16.845
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
212.514 -18.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
5,6 -16.749 -1.496
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.052 220
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.697 -1.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-25.956 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
18 50.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
24.044 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-70.636 -29.381
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
150.225 -49.597
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 49.424 99.021
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 199.649 49.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
172.458 115.347
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
17 172.458 115.347
Finansal Kiralama Gelirleri
171.677 114.571
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
781 776
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -129.341 -83.433
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-79.024 -53.879
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-46.767 -27.407
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.550 -2.147
BRÜT KAR (ZARAR)
43.117 31.914
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -19.808 -17.804
Personel Giderleri
-10.106 -9.428
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-53 -172
Genel İşletme Giderleri
-4.706 -3.922
Diğer
-4.943 -4.282
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
23.309 14.110
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 1.589.509 565.643
Bankalardan Alınan Faizler
2.756 1.188
Türev Finansal İşlemler Karı
12.557 1.882
Kambiyo İşlemleri Karı
1.568.076 556.658
Diğer
6.120 5.915
KARŞILIKLAR
4 -18.294 -11.454
Özel Karşılıklar
-18.294 -11.454
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -1.574.435 -544.749
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-5.429 -18.234
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.569.006 -526.515
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.089 23.550
BİRLEŞME KARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7 20.089 23.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.390 -1.807
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.390 -1.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
17.699 21.743
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.699 21.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.699 21.743
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.699 21.743
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.651 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.651 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.651 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.350 21.743


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.853 199.090 210.943 1.312 48.116 49.428
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 600 199.090 199.690 1.312 48.116 49.428
Türev Finansal Varlıklar
9 11.253 0 11.253
KREDİLER (Net)
4 455.283 1.463.368 1.918.651 407.649 1.215.982 1.623.631
Kiralama İşlemleri
4 443.868 1.422.765 1.866.633 398.146 1.200.987 1.599.133
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
440.026 1.412.570 1.852.596 396.719 1.176.707 1.573.426
Finansal Kiralama Alacakları
560.497 1.566.383 2.126.880 488.812 1.304.940 1.793.752
Kazanılmamış Gelirler (-)
-120.471 -153.813 -274.284 -92.093 -128.233 -220.326
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.736 6.063 9.799 870 6.328 7.198
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
106 4.132 4.238 557 17.952 18.509
Takipteki Alacaklar (Net)
4 11.415 40.603 52.018 9.503 14.995 24.498
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
31.730 60.161 91.891 29.844 23.999 53.843
Özel Karşılıklar (-)
-20.315 -19.558 -39.873 -20.341 -9.004 -29.345
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 19.729 19.729 845 845
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 1.494 1.494 1.213 1.213
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 12.492 12.492 14.882 14.882
DİĞER AKTİFLER
8 7.249 6.420 13.669 6.143 6.146 12.289
ARA TOPLAM
508.100 1.668.878 2.176.978 432.044 1.270.244 1.702.288
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
AKTİF TOPLAMI
508.100 1.668.878 2.176.978 432.044 1.270.244 1.702.288
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
10 40.323 1.657.996 1.698.319 65.532 1.176.959 1.242.491
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 217.107 217.107 243.063 243.063
Bonolar
217.107 217.107 243.063 243.063
Tahviller
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
9 0 0 8.716 8.716
KARŞILIKLAR
2.928 2.928 2.923 2.923
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
12 2.754 2.754 2.751 2.751
Diğer Karşılıklar
13 174 174 172 172
CARİ VERGİ BORCU
7 2.776 2.776 352 352
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 9.351 17.874 27.225 10.653 36.817 47.470
ARA TOPLAM
272.485 1.675.870 1.948.355 322.523 1.222.492 1.545.015
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
228.623 228.623 157.273 157.273
Ödenmiş Sermaye
15 100.000 100.000 50.000 50.000
Sermaye Yedekleri
15 -14.080 -14.080 -14.080 -14.080
Diğer Sermaye Yedekleri
-14.080 -14.080 -14.080 -14.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5 3.651 3.651
Kar Yedekleri
77.625 77.625 54.072 54.072
Yasal Yedekler
5.705 5.705 4.618 4.618
Olağanüstü Yedekler
71.920 71.920 49.454 49.454
Kar veya Zarar
61.427 61.427 67.281 67.281
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
43.728 43.728 45.538 45.538
Dönem Net Kâr veya Zararı
17.699 17.699 21.743 21.743
PASİF TOPLAMI
501.108 1.675.870 2.176.978 479.796 1.222.492 1.702.288


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 0 -14.080 0 0 0 0 0 0 0 0 27.569 49.500 22.541 0 135.530
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.403 Değişim: 0,59% Hacim : 76.999 Mio.TL Son veri saati : 14:09
Düşük 9.349 23.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.362
31,0905 Değişim: 0,33%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,7088 Değişim: 0,21%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7389
Açılış: 33,6386
2.021,73 Değişim: 0,24%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.026,16
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.