KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:24
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 141.533.376 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883
Transferler
37.508.210 -37.508.210 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.815.103 7.815.103 3.575.692 3.575.692 11.390.795 11.390.795
Dönem Karı (Zararı)
3.575.692 3.575.692 3.575.692 3.575.692
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.815.103 7.815.103 7.815.103 7.815.103
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 149.348.479 149.348.479 672.158 89.026.378 3.575.692 92.602.070 310.881.678 310.881.678
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 170.911.913 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422
Transferler
-28.956.989 28.956.989 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
119.521.416 119.521.416 39.874.296 39.874.296 159.395.712 159.395.712
Dönem Karı (Zararı)
39.874.296 39.874.296 39.874.296 39.874.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
119.521.416 119.521.416 119.521.416 119.521.416
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 290.433.329 290.433.329 672.158 60.069.389 39.874.296 99.943.685 458.045.134 458.045.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.436.072 -47.998.024
Dönem Karı (Zararı)
39.874.296 3.575.692
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.874.296 3.575.692
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
101.817.794 81.175.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 11.647.781 8.327.727
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.075.375 863.070
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.428.259 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.647.116 863.070
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.843.130 26.633.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
865.362 7.735.064
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23.977.768 18.898.233
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
625.228 6.873.710
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.185.378 -1.289.246
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.810.606 8.162.956
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.874.443 7.276.128
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-141.547 -7.051
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -141.547 -7.051
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.893.384 31.208.281
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-172.586.649 -107.640.385
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.133.516 -68.114.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 6.814.446 7.372.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.947.962 -75.486.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.565.722 -41.518.669
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.716.887 -39.668.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-151.165 -1.850.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.437.007 -33.981.231
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.711.675 -2.217.045
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.010.646 41.193.633
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 6.423.161 31.416.912
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.433.807 9.776.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.734.095 2.722.180
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-14.530.520 35.740.850
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -14.530.520 35.740.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (ki Azalış (Artış)
16.548.594 11.139.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-35.035.046 -52.605.607
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.894.559 -22.889.531
Alınan Faiz
70.472 151.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.193.283 -456.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.418.702 -24.803.647
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.513.738 -1.210.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.513.738 -1.210.831
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-98.108.125 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-98.108.125 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
98.108.125 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
98.108.125 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.431.691 -9.456.284
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -527.752
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -527.752
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.694.757 -8.928.532
Ödenen Faiz
-2.736.934 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.381.501 -58.665.139
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-86.611.713 21.908.045
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.993.214 -36.757.094
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
237.025.628 103.544.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.032.414 66.787.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
91.032.414 237.025.628
Ticari Alacaklar
687.447.772 317.571.118
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 52.355.404 37.242.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
635.092.368 280.328.576
Diğer Alacaklar
768.604 673.566
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 447.414 346.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
321.190 327.522
Stoklar
8 277.112.567 123.664.748
Peşin Ödenmiş Giderler
28.646.972 15.843.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 28.646.972 15.843.086
Diğer Dönen Varlıklar
2.196.768 18.745.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 2.196.768 18.745.362
ARA TOPLAM
1.087.205.097 713.523.508
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.087.205.097 713.523.508
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.705.993 5.251.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.727.149 3.430.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.978.844 1.821.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 316.060 105.763
Maddi Duran Varlıklar
5 6.388.785 5.185.953
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 29.829.599 30.091.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 8.662 31.138
Peşin Ödenmiş Giderler
13.602.040 11.423.017
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.602.040 11.423.017
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 57.374.444 46.494.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
113.225.583 98.583.565
TOPLAM VARLIKLAR
1.200.430.680 812.107.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 5.762.926 7.981.033
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 5.762.926 7.981.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 5.762.926 7.981.033
Ticari Borçlar
262.650.992 163.562.662
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 235.335.709 130.253.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.315.283 33.308.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.356.084 4.651.450
Diğer Borçlar
517.993 614.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
517.993 614.396
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
90.363.809 70.925.058
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 90.363.809 70.925.058
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.967.835 2.309.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 105.226.994 92.574.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.773.553 8.391.621
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 98.453.441 84.182.463
ARA TOPLAM
498.846.633 342.617.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.846.633 342.617.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 27.384.848 27.861.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 27.384.848 27.861.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 27.384.848 27.861.498
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 140.788.464 77.947.346
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 140.788.464 77.947.346
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 75.365.601 65.031.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.952.918 14.559.639
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
57.412.683 50.471.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.538.913 170.839.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
742.385.546 513.457.651
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
458.045.134 298.649.422
Ödenmiş Sermaye
10 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
10 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.833.746 -1.833.746
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.833.746 -1.833.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.833.746 -1.833.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
290.433.329 170.911.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
290.433.329 170.911.913
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
60.069.389 89.026.378
Net Dönem Karı veya Zararı
39.874.296 -28.956.989
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
458.045.134 298.649.422
TOPLAM KAYNAKLAR
1.200.430.680 812.107.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4-13 832.069.732 474.403.928 374.340.668 246.282.702
Satışların Maliyeti
4 -680.111.440 -398.492.183 -336.357.854 -197.984.113
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.958.292 75.911.745 37.982.814 48.298.589
BRÜT KAR (ZARAR)
151.958.292 75.911.745 37.982.814 48.298.589
Genel Yönetim Giderleri
-17.168.488 -12.402.302 -6.310.892 -3.057.809
Pazarlama Giderleri
-12.093.706 -9.735.545 -3.902.444 -3.781.578
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-13.061.736 -10.992.731 -5.027.045 -4.141.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.821.809 7.605.832 -2.333.520 1.768.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.315.429 -7.919.912 -18.548.937 9.474.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.140.742 42.467.087 1.859.976 48.560.327
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
235.880 0 -6.095 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 141.547 7.051 72.222 -27.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.518.169 42.474.138 1.926.103 48.532.947
Finansman Gelirleri
4.946.624 5.501.109
Finansman Giderleri
-7.690.165 -2.364.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.464.793 34.783.973 7.427.212 46.168.448
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 -50.590.497 -31.208.281 -26.322.164 -2.655.860
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-58.774.568 -9.041.634 -25.039.864 -4.369.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.184.071 -22.166.647 -1.282.300 1.713.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.874.296 3.575.692 -18.894.952 43.512.588
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.874.296 3.575.692 -18.894.952 43.512.588
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.874.296 3.575.692 -18.894.952 43.512.588
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (zarar) 0,01030000 0,00090000 -0,00490000 0,01120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
119.521.416 7.815.103 67.191.332 -17.041.320
Yabancı Para Çevrim Farkları
119.521.416 7.815.103 67.191.332 -17.041.320
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
119.521.416 7.815.103 67.191.332 -17.041.320
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.521.416 7.815.103 67.191.332 -17.041.320
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.395.712 11.390.795 48.296.380 26.471.268
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
159.395.712 11.390.795 48
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.006 Değişim: -1,78% Hacim : 39.916 Mio.TL Son veri saati : 17:15
Düşük 2.005 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3549 Değişim: -0,52%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1688 Değişim: -0,49%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
793,35 Değişim: -0,30%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.