KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 - 18:43
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 141.533.376 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883
Transferler
37.508.210 -37.508.210 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.346.911 13.346.911 -34.101.423 -34.101.423 -20.754.512 -20.754.512
Dönem Karı (Zararı)
-34.101.423 -34.101.423 -34.101.423 -34.101.423
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.346.911 13.346.911 13.346.911 13.346.911
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 154.880.287 154.880.287 672.158 89.026.378 -34.101.423 54.924.955 278.736.371 278.736.371
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 170.911.913 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422
Transferler
-28.956.989 28.956.989 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.410.847 20.410.847 12.509.600 12.509.600 32.920.447 32.920.447
Dönem Karı (Zararı)
12.509.600 12.509.600 12.509.600 12.509.600
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.410.847 20.410.847 20.410.847 20.410.847
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 191.322.760 191.322.760 672.158 60.069.389 12.509.600 72.578.989 331.569.869 331.569.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.807.720 84.147.622
Dönem Karı (Zararı)
12.509.600 -34.101.423
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.509.600 -34.101.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.008.504 55.390.679
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 1.958.540 753.123
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.399.587 -1.068.009
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.399.587 -1.068.009
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.584.438 15.021.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.509.423 10.500.384
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27.075.015 4.520.920
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
906.778 -749.134
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-749.134
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
906.778
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.943.826 12.532.394
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-42.199 -19.172
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -42.199 -19.172
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.056.708 28.920.173
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-133.017.151 86.844.351
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.482.412 121.206.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -2.687.524 4.531.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.794.888 116.674.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.957.562 -129.484
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.963.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.896 -129.484
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.212.718 -14.694.384
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.111.756 -10.065.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.562.332 -5.974.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -3.222.055 -15.611.309
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.340.277 9.637.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-295.650 1.780.702
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-10.754.440 11.723.749
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -10.754.440 11.723.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.863.793 -17.002.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.387.267 -5.629.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.251.060 -11.372.713
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-64.499.047 108.133.607
Alınan Faiz
410 905.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-87.722
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.309.083 -24.803.647
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-857.191 -362.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -857.191 -362.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.075.589 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
263.285
Kredilerden Nakit Girişleri
12 263.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.338.874
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.740.500 83.784.667
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.170.241 1.283.209
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.910.741 85.067.876
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
237.025.628 103.544.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
160.114.887 188.612.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
160.114.887 237.025.628
Ticari Alacaklar
325.053.532 317.571.118
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 39.930.066 37.242.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
285.123.466 280.328.576
Diğer Alacaklar
98.483.236 673.566
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 98.108.125 346.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
375.111 327.522
Stoklar
8 141.685.947 123.664.748
Peşin Ödenmiş Giderler
10.432.070 15.843.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.432.070 15.843.086
Diğer Dönen Varlıklar
15.358.132 18.745.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 15.358.132 18.745.362
ARA TOPLAM
751.127.804 713.523.508
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
751.127.804 713.523.508
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.097.621 5.251.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.767.863 3.430.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.329.758 1.821.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 157.297 105.763
Maddi Duran Varlıklar
5 5.367.061 5.185.953
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 30.492.752 30.091.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 4.559 31.138
Peşin Ödenmiş Giderler
14.722.242 11.423.017
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.722.242 11.423.017
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 49.638.097 46.494.005
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.479.629 98.583.565
TOPLAM VARLIKLAR
856.607.433 812.107.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 8.363.550 7.981.033
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 8.363.550 7.981.033
Banka Kredileri
263.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.100.265 7.981.033
Ticari Borçlar
153.627.641 163.562.662
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 127.031.609 130.253.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.596.032 33.308.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.355.801 4.651.450
Diğer Borçlar
987.085 614.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
987.085 614.396
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
57.656.229 70.925.058
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 57.656.229 70.925.058
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16.772.250 2.309.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 79.647.587 92.574.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.698.216 8.391.621
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
70.949.371 84.182.463
ARA TOPLAM
321.410.143 342.617.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.410.143 342.617.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 26.569.389 27.861.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 26.569.389 27.861.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 26.569.389 27.861.498
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 80.461.735 77.947.346
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 80.461.735 77.947.346
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 96.596.297 65.031.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.948.885 14.559.639
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
80.647.412 50.471.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.627.421 170.839.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
525.037.564 513.457.651
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
331.569.869 298.649.422
Ödenmiş Sermaye
10 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
10 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.833.746 -1.833.746
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.833.746 -1.833.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.833.746 -1.833.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
191.322.760 170.911.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
191.322.760 170.911.913
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
60.069.389 89.026.378
Net Dönem Karı veya Zararı
12.509.600 -28.956.989
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
331.569.869 298.649.422
TOPLAM KAYNAKLAR
856.607.433 812.107.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4-13 207.932.305 69.653.343
Satışların Maliyeti
4 -170.009.871 -66.751.720
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.922.434 2.901.623
BRÜT KAR (ZARAR)
37.922.434 2.901.623
Genel Yönetim Giderleri
-8.551.781 -7.555.528
Pazarlama Giderleri
-3.918.423 -2.980.212
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.416.128 -2.074.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.936.925 7.824.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-391.963 -210.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.581.064 -2.094.872
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
191.676
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-3.742.447
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 42.199 19.172
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.072.492 -2.075.700
Finansman Giderleri
-1.506.184 -3.105.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.566.308 -5.181.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 -16.056.708 -28.920.173
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.127.810 -304.986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
71.102 -28.615.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.509.600 -34.101.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.509.600 -34.101.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.509.600 -34.101.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00320000 -0,00880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.410.847 13.346.911
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.410.847 13.346.911
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
20.410.847 13.346.911
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.410.847 13.346.911
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.920.447 -20.754.512
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.920.447 -20.754.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846686


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.