" />

KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 18:28
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 873.128 873.128 69.854.527 69.854.527 672.158 28.308.857 23.209.311 51.518.168 191.747.689 191.747.689
Transferler
23.209.311 -23.209.311 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.443.865 -1.443.865 -1.443.865 71.678.849 71.678.849 37.508.210 37.508.210 107.743.194 107.743.194
Dönem Karı (Zararı)
37.508.210 37.508.210 37.508.210 37.508.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.443.865 -1.443.865 -1.443.865 71.678.849 71.678.849 70.234.984 70.234.984
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 141.533.376 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 141.533.376 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883
Transferler
37.508.210 -37.508.210 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.263.009 -1.263.009 -1.263.009 29.378.537 29.378.537 -28.956.989 -28.956.989 -841.461 -841.461
Dönem Karı (Zararı)
-28.956.989 -28.956.989 -28.956.989 -28.956.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.263.009 -1.263.009 -1.263.009 29.378.537 29.378.537 28.115.528 28.115.528
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 170.911.913 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.502.864 37.297.117
Dönem Karı (Zararı)
-28.956.989 37.508.210
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-28.956.989 37.508.210
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
132.513.171 171.355.374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2,11,12,19 9.813.349 4.081.998
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.697.370 1.688.985
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 87.259 977.542
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.784.629 711.443
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.600.207 60.516.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.058.583 6.324.545
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23.541.624 54.191.889
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.274.400 2.675.645
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.838.432 -106.560
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.112.832 2.782.205
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
56.811.125 86.444.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-32.904 240.776
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -32.904 240.776
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.319.241 15.290.211
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-574.877 416.375
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-574.877 416.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
76.640.836 -154.403.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.963.313 -71.583.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.775.875 -16.611.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.739.188 -54.972.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.555.466 1.395.011
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
203.216 718.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.758.682 676.040
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -39.255.784 -32.986.137
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -4.275.751 -21.749.421
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.179.268 -6.716.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 107.282.463 -30.192.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,8 -12.103.195 23.476.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.607.135 -2.049.020
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
57.414.798 22.002.586
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 57.414.798 22.002.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.436.677 -42.716.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24.025.057 -4.251.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-60.461.734 -38.464.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
180.197.018 54.460.462
Alınan Faiz
152.261 106.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.042.768 -6.013.797
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.803.647 -11.256.108
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.290.247 1.179.745
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.466.766 2.248.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -3.757.013 -1.068.258
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.928.531 -957.771
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.215.796 -957.771
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6,25 -6.215.796 -957.771
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.712.735
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.284.086 37.519.091
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.196.543 155.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.480.629 37.674.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 103.544.999 65.870.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 237.025.628 103.544.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 237.025.628 103.544.999
Ticari Alacaklar
317.571.118 322.012.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 37.242.542 35.944.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 280.328.576 286.067.764
Diğer Alacaklar
673.566 390.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 346.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 327.522 390.187
Stoklar
9 123.664.748 80.282.857
Peşin Ödenmiş Giderler
15.843.086 7.846.033
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.843.086 7.846.033
Diğer Dönen Varlıklar
18.745.362 37.232.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 18.745.362 37.232.266
ARA TOPLAM
713.523.508 551.309.088
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
713.523.508 551.309.088
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.251.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 3.430.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.821.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 105.763 64.614
Maddi Duran Varlıklar
11 5.185.953 3.603.520
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 30.091.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 31.138 91.396
Peşin Ödenmiş Giderler
11.423.017 15.144.319
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.423.017 15.144.319
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 46.494.005 75.895.862
Diğer Duran Varlıklar
5.538.153
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 5.538.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.583.565 100.337.864
TOPLAM VARLIKLAR
812.107.073 651.646.952
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.981.033 154.853
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.981.033 154.853
Banka Kredileri
6 154.853
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.981.033
Ticari Borçlar
163.562.662 68.512.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 130.253.664 22.971.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 33.308.998 45.541.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.651.450 3.044.315
Diğer Borçlar
614.396 484.934
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 614.396 484.934
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
70.925.058 28.806.824
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 70.925.058 28.806.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.309.082 24.803.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
92.574.084 68.827.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.391.621 7.702.054
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 84.182.463 61.125.379
ARA TOPLAM
342.617.765 194.634.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
342.617.765 194.634.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.861.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.861.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 27.861.498
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
77.947.346 62.650.782
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 77.947.346 62.650.782
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.031.042 94.870.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 14.559.639 12.281.701
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 50.471.403 82.588.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.839.886 157.521.207
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
513.457.651 352.156.069
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
298.649.422 299.490.883
Ödenmiş Sermaye
16 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
16 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.833.746 -570.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.833.746 -570.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.833.746 -570.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
170.911.913 141.533.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
170.911.913 141.533.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.026.378 51.518.168
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.956.989 37.508.210
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.649.422 299.490.883
TOPLAM KAYNAKLAR
812.107.073 651.646.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4,17 728.596.315 552.527.375
Satışların Maliyeti
4,17 -653.663.609 -410.631.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.932.706 141.895.497
BRÜT KAR (ZARAR)
74.932.706 141.895.497
Genel Yönetim Giderleri
18 -15.263.956 -19.448.182
Pazarlama Giderleri
18 -14.082.147 -9.549.104
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -17.330.347 -13.000.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 8.731.975 6.124.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -25.073.139 -47.222.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.915.092 58.799.707
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
574.877
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-416.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 32.904 -240.776
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.522.873 58.142.556
Finansman Giderleri
21 -11.160.621 -5.344.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.362.252 52.798.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.319.241 -15.290.211
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -11.350.712 -29.858.998
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -18.968.529 14.568.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.956.989 37.508.210
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.956.989 37.508.210
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-28.956.989 37.508.210
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç -0,00750000 0,00970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.263.009 -1.443.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.619.243 -1.851.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
356.234 407.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
356.234 407.244
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29.378.537 71.678.849
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.378.537 71.678.849
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
29.378.537 71.678.849
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.115.528 70.234.984
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-841.461 107.743.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-841.461 107.743.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825108


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.