KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 21:35
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -40.393 38.091.590 672.158 -7.005.697 35.314.554 135.861.920 135.861.920
Transferler
35.314.554 -35.314.554
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
913.521 31.762.937 23.209.311 55.885.769
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 69.854.527 672.158 28.308.857 23.209.311 191.747.689 191.747.689
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 69.854.527 672.158 28.308.857 23.209.311 191.747.689 191.747.689
Transferler
23.209.311 -23.209.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.443.865 71.678.849 37.508.210 107.743.194
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 299.490.883 299.490.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.297.117 21.313.310
Dönem Karı (Zararı)
37.508.210 23.209.311
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.508.210 23.209.311
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
171.355.374 84.934.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,19 4.081.998 4.960.176
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.688.985 -3.391.813
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 977.542 386.265
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 711.443 -3.778.078
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.516.434 23.047.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.324.545 8.740.439
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
54.191.889 14.306.849
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.675.645 84.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-106.560 -754.597
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.782.205 839.029
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
86.444.950 50.751.154
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 240.776 -164.778
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 240.776 -164.778
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 15.290.211 9.664.564
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
416.375 -16.541
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
416.375 -16.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-154.403.122 -68.135.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.583.761 -20.900.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.611.729 -2.253.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.972.032 -18.647.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.395.011 -809.335
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
718.971 -7
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
676.040 -809.328
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -32.986.137 -22.507.309
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -21.749.421 505.380
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.716.167 17.328.242
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -30.192.991 24.010.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,8 23.476.824 -6.682.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -2.049.020 784.464
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 22.002.586 13.726.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.716.213 -56.262.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.251.301 -26.361.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-38.464.912 -29.901.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.460.462 40.008.213
Alınan Faiz
106.560 748.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.013.797 -7.068.676
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.256.108 -12.374.421
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.179.745 -603.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.248.003 44.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -1.068.258 -648.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-957.771 584.560
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6,25 -957.771 584.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.519.091 21.294.106
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
155.339 1.114.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.674.430 22.408.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 65.870.569 43.462.299
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 103.544.999 65.870.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 103.544.999 65.870.569
Ticari Alacaklar
322.012.746 251.871.168
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 35.944.982 19.333.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 286.067.764 232.537.915
Diğer Alacaklar
390.187 1.785.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 718.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 390.187 1.066.227
Stoklar
9 80.282.857 52.527.602
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.846.033 1.240.931
Diğer Dönen Varlıklar
15 37.232.266 25.451.238
ARA TOPLAM
551.309.088 398.746.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
551.309.088 398.746.706
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 64.614 239.854
Maddi Duran Varlıklar
11 3.603.520 7.022.876
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 91.396 186.285
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.144.319
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 75.895.862 43.881.920
Diğer Duran Varlıklar
15 5.538.153 25.349.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.337.864 76.680.103
TOPLAM VARLIKLAR
651.646.952 475.426.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 154.853 1.112.624
Ticari Borçlar
68.512.856 75.583.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 22.971.201 53.164.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.541.655 22.419.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.044.315 5.093.335
Diğer Borçlar
484.934 130.421
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 484.934 130.421
Ertelenmiş Gelirler
10 28.806.824 31.456.460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 24.803.647 6.200.757
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.827.433 62.929.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.702.054 8.089.715
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 61.125.379 54.840.057
ARA TOPLAM
194.634.862 182.506.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.634.862 182.506.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
10 62.650.782 37.998.560
Uzun Vadeli Karşılıklar
94.870.425 63.173.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 12.281.701 16.825.597
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 82.588.724 46.348.058
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.521.207 101.172.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
352.156.069 283.679.120
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
299.490.883 191.747.689
Ödenmiş Sermaye
16 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
16 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-570.737 873.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-570.737 873.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-570.737 873.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
141.533.376 69.854.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.518.168 28.308.857
Net Dönem Karı veya Zararı
37.508.210 23.209.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
299.490.883 191.747.689
TOPLAM KAYNAKLAR
651.646.952 475.426.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4,17 552.527.375 494.923.786
Satışların Maliyeti
4,17 -410.631.878 -423.750.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.895.497 71.172.850
BRÜT KAR (ZARAR)
141.895.497 71.172.850
Genel Yönetim Giderleri
18 -19.448.182 -19.445.304
Pazarlama Giderleri
18 -9.549.104 -8.532.208
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -13.000.509 -14.173.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.124.956 7.792.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -47.222.951 -3.768.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.799.707 33.046.021
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-416.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -240.776 164.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.142.556 33.227.340
Finansman Gelirleri
21 1.233.212
Finansman Giderleri
21 -5.344.135 -1.586.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.798.421 32.873.875
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.290.211 -9.664.564
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -29.858.998 -10.135.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 14.568.787 471.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.508.210 23.209.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.508.210 23.209.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
37.508.210 23.209.311
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00970000 0,00600000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.443.865 913.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.851.109 1.171.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
407.244 -257.660
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 407.244 -257.660
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
71.678.849 31.762.937
Yabancı Para Çevrim Farkları
71.678.849 31.762.937
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.234.984 32.676.458
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.743.194 55.885.769
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
107.743.194 55.885.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746568


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.