KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:41
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.800.000 25.665.050 -6.258.830 21.168.163 374.421.624 71.950.613 497.746.620 497.746.620
Transferler
0 0 0 0 71.950.613 -71.950.613 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -11.550.654 0 0 228.545.122 216.994.468 216.994.468
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 228.545.122 228.545.122 228.545.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -11.550.654 0 0 0 -11.550.654 -11.550.654
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -17.809.484 21.168.163 446.372.237 228.545.122 714.741.088 714.741.088
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.800.000 25.665.050 -51.054.831 21.168.163 446.372.237 579.275.520 1.032.226.139 1.032.226.139
Transferler
0 0 0 8.946.000 570.329.520 -579.275.520 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -12.002.578 0 0 14.460.257 2.457.679 2.457.679
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 14.460.257 14.460.257 14.460.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -12.002.578 0 0 0 -12.002.578 -12.002.578
Kar Payları
0 0 0 0 -90.000.000 0 -90.000.000 -90.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -63.057.409 30.114.163 926.701.757 14.460.257 944.683.818 944.683.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-427.665.842 -156.673.552
Dönem Karı (Zararı)
14.460.257 228.545.122
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
198.941.080 569.603
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 29.700.953 14.859.041
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,9 20.229.463 -1.378.202
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 46.436.978 22.219.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.080.600 21.810.115
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -17.542.271 -4.915.501
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 60.622.871 26.725.616
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11,19 114.041.020 -34.896.273
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -53.872.365 5.502.944
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-675.569 -27.547.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-539.143.088 -317.378.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,24 -369.241.485 -137.017.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.183.889 -86.058.075
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -492.510.312 -170.377.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,24 187.536.946 7.828.257
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.081.416 -6.179.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
211.337.068 74.424.952
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-325.741.751 -88.263.666
Ödenen Faiz
20 -60.622.871 -26.725.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-30.437.555 -4.126.585
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.863.665 -37.557.685
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-231.459.726 499.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
755.326 34.095.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-232.215.052 -33.595.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.651.127 180.529.498
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 384.068.959 181.798.244
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7.912.049 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 7.912.049 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -19.872.152 -6.184.247
Ödenen Temettüler
-90.000.000 0
Alınan Faiz
20 17.542.271 4.915.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-359.474.441 24.355.529
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-359.474.441 24.355.529
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 553.069.975 208.157.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 193.595.534 232.512.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 193.595.534 553.069.975
Finansal Yatırımlar
5 55.334.519 111.400.151
Ticari Alacaklar
1.040.165.048 674.230.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,24 107.077.202 77.583.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 933.087.846 596.647.556
Diğer Alacaklar
7.953.507 2.791.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.953.507 2.791.290
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 946.327.368 464.220.835
Peşin Ödenmiş Giderler
11 186.200.969 215.822.076
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
15 87.670.610 17.723.737
ARA TOPLAM
2.517.247.555 2.039.258.910
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 695.539 695.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.517.943.094 2.039.954.449
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
976.353 222.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 976.353 222.884
Diğer Alacaklar
37.023 36.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.023 36.426
Maddi Duran Varlıklar
251.143.383 36.468.144
Kullanım Hakkı Varlıkları
30.427.136 25.438.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.761.682 25.119.476
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.761.682 25.119.476
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.013.866 1.885.398
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 159.584.338 85.622.680
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
476.943.788 174.793.103
TOPLAM VARLIKLAR
2.994.886.882 2.214.747.552
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 599.840.524 414.533.783
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 165.317.990 69.344.358
Ticari Borçlar
508.988.925 305.417.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,24 100.130.777 77.605.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 408.858.148 227.811.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 29.763.707 16.014.507
Diğer Borçlar
6.660.903 2.980.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.660.903 2.980.696
Türev Araçlar
10 53.519.402 4.306.296
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 351.654.227 142.486.424
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 4.433.157 42.888.946
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.122.185 38.213.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.489.387 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 59.632.798 38.213.016
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.827.155 657.890
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.827.155 657.890
ARA TOPLAM
1.790.128.175 1.036.843.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.790.128.175 1.036.843.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 150.787.935 40.087.300
Diğer Borçlar
387.430 431.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 387.430 431.430
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.330.358 683.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
107.569.166 104.475.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 107.569.166 104.475.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.074.889 145.677.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.050.203.064 1.182.521.413
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
944.683.818 1.032.226.139
Ödenmiş Sermaye
16 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.057.409 -51.054.831
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.057.409 -51.054.831
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 30.114.163 21.168.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 926.701.757 446.372.237
Net Dönem Karı veya Zararı
14.460.257 579.275.520
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
944.683.818 1.032.226.139
TOPLAM KAYNAKLAR
2.994.886.882 2.214.747.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.217.018.554 1.565.560.629 1.277.954.731 519.359.975
Satışların Maliyeti
17 -2.391.348.169 -1.109.037.056 -928.497.288 -375.774.330
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
825.670.385 456.523.573 349.457.443 143.585.645
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
825.670.385 456.523.573 349.457.443 143.585.645
Genel Yönetim Giderleri
18 -174.362.802 -57.276.196 -58.677.880 -20.050.822
Pazarlama Giderleri
18 -349.369.473 -158.461.266 -151.827.505 -59.873.222
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -44.778.016 -20.964.075 -16.828.611 -8.116.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 225.772.556 159.414.081 51.696.807 35.180.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -204.197.776 -99.452.652 -55.809.733 -12.190.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
278.734.874 279.783.465 118.010.521 78.533.712
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.992.891 41.650.336 701.830 5.905.289
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-796 -164.013 -796 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
289.726.969 321.269.788 118.711.555 84.439.001
Finansman Gelirleri
20 22.277.831 4.915.501 -4.553.786 2.846.820
Finansman Giderleri
20 -351.416.908 -92.137.223 -128.149.129 -30.905.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.412.108 234.048.066 -13.991.360 56.380.769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
53.872.365 -5.502.944 15.912.111 -91.895
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -16.088.433 -46.292.402 -16.088.433 -10.082.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 69.960.798 40.789.458 32.000.544 9.990.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.460.257 228.545.122 1.920.751 56.288.874
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.460.257 228.545.122 1.920.751 56.288.874
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.460.257 228.545.122 1.920.751 56.288.874
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 1,33900000 21,16200000 0,17800000 5,21200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.002.578 -11.550.654 1.392.659 -2.196.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.003.438 -14.438.318 1.856.878 -2.745.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.000.860 2.887.664 -464.219 549.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 4.000.860 2.887.664 -464.219 549.098
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.002.578 -11.550.654 1.392.659 -2.196.390
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.457.679 216.994.468 3.313.410 54.092.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.457.679 216.994.468 3.313.410 54.092.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211062


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.