;

KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:25
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
0 0 0 2.430.000 59.441.469 -61.871.469 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 401.181 0 0 22.404.209 22.805.390 22.805.390
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 22.404.209 22.404.209 22.404.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 401.181 0 0 0 401.181 401.181
Kar Payları
0 0 0 0 -24.840.000 0 -24.840.000 -24.840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -3.113.885 21.168.163 374.421.624 22.404.209 451.345.161 451.345.161
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -6.258.830 21.168.163 374.421.624 71.950.613 497.746.620 497.746.620
Transferler
0 0 0 0 71.950.613 -71.950.613 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.021.726 0 0 87.726.070 86.704.344 86.704.344
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 87.726.070 87.726.070 87.726.070
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.021.726 0 0 0 -1.021.726 -1.021.726
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -7.280.556 21.168.163 446.372.237 87.726.070 584.450.964 584.450.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.211.564 -68.349.368
Dönem Karı (Zararı)
87.726.070 22.404.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.361.179 1.934.047
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.552.077 3.012.727
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.926.268 51.210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 8.584.549 3.413.407
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.593.442 -1.635.247
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -758.934 -2.260.435
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.352.376 625.188
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -9.096.201 -5.790.294
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -8.001.101 2.882.244
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.677 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-152.320.344 -64.016.692
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-50.349.194 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -104.565.151 -54.161.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-542.456 -30.921
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -45.517.986 -59.634.361
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -14.047.487 68.383.723
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.385.419 533.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.316.511 -19.107.291
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-68.955.453 -39.678.436
Ödenen Temettüler
0 -24.840.000
Ödenen Faiz
-3.352.376 -625.188
Alınan Faiz
17 758.934 2.260.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
2.108.911 -420.601
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-771.580 -5.045.578
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.122.771 -3.238.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
446.292 115.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.569.063 -3.354.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.230.157 46.467.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 50.741.365 48.192.327
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.571.638 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -43.571.638 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.939.570 -1.724.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.104.178 -25.120.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.104.178 -25.120.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 208.157.156 164.362.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 136.052.978 139.241.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 136.052.978 208.157.156
Finansal Yatırımlar
50.349.194 0
Ticari Alacaklar
583.054.807 479.619.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 51.782.299 42.291.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 531.272.508 437.327.868
Diğer Alacaklar
1.127.472 585.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.127.472 585.016
Türev Araçlar
8 589.477 6.541.524
Stoklar
7 337.972.991 288.384.631
Peşin Ödenmiş Giderler
9 67.557.174 93.071.647
Diğer Dönen Varlıklar
14.662.842 14.101.707
ARA TOPLAM
1.191.366.935 1.090.461.325
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 748.089 748.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.192.115.024 1.091.209.414
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
924.412 271.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 924.412 271.099
Diğer Alacaklar
35.290 35.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.290 35.290
Maddi Duran Varlıklar
35.115.242 30.395.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.550.217 8.208.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.333.203 7.964.640
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.333.203 7.964.640
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.262.681 2.479.264
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 63.449.756 37.958.238
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.670.808 87.312.099
TOPLAM VARLIKLAR
1.322.785.832 1.178.521.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 278.223.519 229.022.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 17.110.214 60.681.852
Ticari Borçlar
189.362.396 211.838.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 49.512.222 54.417.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 139.850.174 157.421.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.573.253 5.344.896
Diğer Borçlar
1.635.749 2.469.853
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.635.749 2.469.853
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 104.213.816 60.463.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 18.698.349 11.210.202
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.206.289 20.637.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 2.719.377
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 25.206.289 17.918.485
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
906.125 356.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 906.125 356.591
ARA TOPLAM
642.929.710 602.026.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
642.929.710 602.026.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 52.616.920 38.033.254
Diğer Borçlar
351.430 360.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
351.430 360.264
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 486.036 480.707
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.950.772 39.874.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 41.950.772 39.874.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.405.158 78.748.880
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
738.334.868 680.774.893
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
584.450.964 497.746.620
Ödenmiş Sermaye
14 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.280.556 -6.258.830
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.280.556 -6.258.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.280.556 -6.258.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 21.168.163 21.168.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 446.372.237 374.421.624
Net Dönem Karı veya Zararı
87.726.070 71.950.613
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
584.450.964 497.746.620
TOPLAM KAYNAKLAR
1.322.785.832 1.178.521.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 471.130.708 222.189.957
Satışların Maliyeti
15 -328.584.662 -166.059.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
142.546.046 56.130.141
BRÜT KAR (ZARAR)
142.546.046 56.130.141
Genel Yönetim Giderleri
16 -17.950.406 -10.411.592
Pazarlama Giderleri
16 -40.236.921 -25.197.830
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -6.528.043 -3.797.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 95.880.565 41.510.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -87.709.242 -30.868.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.001.999 27.366.051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.186.178 12.131
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.132 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.186.045 27.378.182
Finansman Giderleri
18 -7.461.076 -2.091.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.724.969 25.286.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.001.101 -2.882.244
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -17.234.986 -6.883.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 25.236.087 4.000.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
87.726.070 22.404.209
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.726.070 22.404.209
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
87.726.070 22.404.209
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 8,12300000 2,07400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.021.726 401.181
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.277.157 501.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
255.431 -100.295
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 255.431 -100.295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.021.726 401.181
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.704.344 22.805.390
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
86.704.344 22.805.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025844


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3664 Değişim: 0,11%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3755
Açılış: 16,3488
17,5721 Değişim: 0,07%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,5781
Açılış: 17,5596
974,68 Değişim: 0,21%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 975,45
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.