" />

KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:47
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
0 0 0 355.320 16.039.610 -16.394.930 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 89.990 0 0 44.595.868 44.685.858 44.685.858
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 44.595.868 44.595.868 44.595.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 89.990 0 0 0 89.990 89.990
Kar Payları
0 0 0 0 -4.093.200 0 -4.093.200 -4.093.200
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -3.086.078 18.738.163 339.820.155 44.595.868 436.533.158 436.533.158
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771
Transferler
0 0 0 2.430.000 59.441.469 -61.871.469 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.687.402 0 0 31.740.020 30.052.618 30.052.618
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 31.740.020 31.740.020 31.740.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.687.402 0 0 0 -1.687.402 -1.687.402
Kar Payları
0 0 0 0 -24.840.000 0 -24.840.000 -24.840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -5.202.468 21.168.163 374.421.624 31.740.020 458.592.389 458.592.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-193.101.999 -9.866.583
Dönem Karı (Zararı)
31.740.020 44.595.868
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.971.988 16.382.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.359.813 9.203.390
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 1.256.339 -2.001.981
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 6.890.567 10.194.351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.744.932 -2.748.051
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,18 -23.421.898 -9.398.229
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.704.046 11.184.572
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.923 -51.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-182.624.536 -62.761.538
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,23 -22.977.947 -89.264.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.234 1.319.137
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -173.892.184 1.163.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,23 45.357.170 32.038.953
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.819.370 984.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.729.711 -9.002.167
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-152.856.504 -1.783.439
Ödenen Temettüler
-24.840.000 -4.093.200
Alınan Faiz
18 3.744.932 2.748.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.227.686 -1.397.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.922.741 -5.340.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.950.076 -5.591.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.537 53.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.202.213 -5.229.555
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 104.600 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
20 0 -415.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
147.859.339 36.196.116
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 154.191.265 45.866.759
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.805.957
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.331.926 -3.864.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.192.736 20.737.993
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.192.736 20.737.993
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.362.115 122.107.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.169.379 142.845.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 112.169.379 164.362.115
Ticari Alacaklar
331.220.646 287.114.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 20.947.225 16.267.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 310.273.421 270.847.348
Diğer Alacaklar
573.058 382.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
573.058 382.992
Türev Araçlar
8 26.643 0
Stoklar
7 354.504.060 181.735.254
Peşin Ödenmiş Giderler
9 57.355.602 25.829.403
Diğer Dönen Varlıklar
14 31.105.821 2.172.911
ARA TOPLAM
886.955.209 661.597.035
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 748.089 852.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
887.703.298 662.449.724
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
147.982 80.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 147.982 80.835
Diğer Alacaklar
35.290 24.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.290 24.122
Maddi Duran Varlıklar
28.622.182 27.860.098
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.346.998 8.477.342
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.076.254 7.259.936
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.076.254 7.259.936
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.727.373 268.149
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 25.485.693 18.057.458
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.441.779 62.027.947
TOPLAM VARLIKLAR
960.145.077 724.477.671
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 152.694.056 57.012.693
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 47.807.839 30.491.742
Ticari Borçlar
119.295.920 76.005.558
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 24.837.621 18.445.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 94.458.299 57.560.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.331.957 4.086.212
Diğer Borçlar
13.329.360 742.735
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.420.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
909.360 742.735
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 51.807.549 36.056.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.605.602 5.158.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.532.902 12.713.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
720.798 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.812.104 12.713.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.297.397 597.465
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.297.397 597.465
ARA TOPLAM
409.702.582 222.864.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.702.582 222.864.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 57.775.528 18.159.678
Diğer Borçlar
360.263 373.263
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
360.263 373.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 440.625 379.077
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.273.690 29.321.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 33.273.690 29.321.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.850.106 48.233.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
501.552.688 271.097.900
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
458.592.389 453.379.771
Ödenmiş Sermaye
15 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.202.468 -3.515.066
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.202.468 -3.515.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.202.468 -3.515.066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.168.163 18.738.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 374.421.624 339.820.155
Net Dönem Karı veya Zararı
31.740.020 61.871.469
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
458.592.389 453.379.771
TOPLAM KAYNAKLAR
960.145.077 724.477.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 805.252.589 552.157.749 305.288.660 256.690.854
Satışların Maliyeti
16 -643.945.605 -412.275.084 -254.212.770 -190.326.705
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.306.984 139.882.665 51.075.890 66.364.149
BRÜT KAR (ZARAR)
161.306.984 139.882.665 51.075.890 66.364.149
Genel Yönetim Giderleri
17 -25.387.883 -25.146.231 -4.951.146 -7.911.409
Pazarlama Giderleri
17 -92.562.563 -65.276.054 -35.006.259 -25.489.667
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -13.202.865 -9.779.026 -4.590.642 -2.981.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 78.244.806 61.231.972 15.431.994 28.354.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -52.124.025 -39.858.716 -6.944.505 -20.809.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.274.454 61.054.610 15.015.332 37.526.490
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.923 51.863 95 40.490
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -42 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.290.377 61.106.431 15.015.427 37.566.980
Finansman Giderleri
19 -17.846.311 -5.325.991 -9.376.806 -2.088.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.444.066 55.780.440 5.638.621 35.478.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.704.046 -11.184.572 -1.147.881 -7.623.371
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -13.710.431 -13.342.788 -1.943.441 -8.497.810
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 7.006.385 2.158.216 795.560 874.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.740.020 44.595.868 4.490.740 27.855.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.740.020 44.595.868 4.490.740 27.855.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.740.020 44.595.868 4.490.740 27.855.513
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 2,93900000 4,12900000 0,41600000 2,57900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.687.402 89.990 -939.610 307.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.109.252 112.487 -1.174.512 383.958
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
421.850 -22.497 234.902 -76.791
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 421.850 -22.497 234.902 -76.791
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.687.402 89.990 -939.610 307.167
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.052.618 44.685.858 3.551.130 28.162.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.052.618 44.685.858 3.551.130 28.162.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973034


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.