KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 19:01
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 16.394.930 -16.394.930 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 228.324 0 0 5.009.877 5.238.201 5.238.201
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 5.009.877 5.009.877 5.009.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 228.324 0 228.324 228.324
Kar Payları
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -2.947.744 18.382.843 344.268.675 5.009.877 401.178.701 401.178.701
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771
Transferler
0 0 0 2.430.000 59.441.469 -61.871.469 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 401.181 0 0 22.404.209 22.805.390 22.805.390
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 22.404.209 22.404.209 22.404.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 401.181 0 0 0 401.181 401.181
Kar Payları
0 0 0 0 -24.840.000 0 -24.840.000 -24.840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -3.113.885 21.168.163 374.421.624 22.404.209 451.345.161 451.345.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.349.368 8.334.677
Dönem Karı (Zararı)
22.404.209 5.009.877
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.308.859 3.837.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.012.727 3.198.972
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 51.210 368.927
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 3.413.407 4.307.408
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.260.435 -1.378.349
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,17 -5.790.294 -3.294.034
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.882.244 645.433
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -10.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.016.692 412.907
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 -54.161.309 -19.772.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.921 2.138.206
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -59.634.361 13.237.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 68.383.723 22.088.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
533.467 948.131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.107.291 -18.227.617
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.303.624 9.260.166
Ödenen Temettüler
-24.840.000 0
Alınan Faiz
17 2.260.435 1.378.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-420.601 -1.209.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.045.578 -1.094.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.238.484 -2.063.520
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115.626 11.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.354.110 -2.074.706
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.467.402 -3.373.755
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 48.192.327 36.800.508
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -38.696.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.724.925 -1.478.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.120.450 2.897.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.120.450 2.897.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.362.115 122.107.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 139.241.665 125.004.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 139.241.665 164.362.115
Ticari Alacaklar
342.692.416 287.114.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 27.575.190 16.267.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 315.117.226 270.847.348
Diğer Alacaklar
413.913 382.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
413.913 382.992
Stoklar
7 242.147.991 181.735.254
Peşin Ödenmiş Giderler
8 91.644.328 25.829.403
Diğer Dönen Varlıklar
13 17.111.583 2.172.911
ARA TOPLAM
833.251.896 661.597.035
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 852.689 852.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
834.104.585 662.449.724
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
445.050 80.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 445.050 80.835
Diğer Alacaklar
24.122 24.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.122 24.122
Maddi Duran Varlıklar
28.969.229 27.860.098
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.201.694 8.477.342
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.661.655 7.259.936
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.661.655 7.259.936
Peşin Ödenmiş Giderler
8 223.598 268.149
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 21.958.076 18.057.458
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.483.431 62.027.947
TOPLAM VARLIKLAR
900.588.016 724.477.671
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 87.839.064 57.012.693
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 42.988.492 30.491.742
Ticari Borçlar
141.209.535 76.005.558
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 58.044.829 18.445.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 83.164.706 57.560.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.004.478 4.086.212
Diğer Borçlar
357.936 742.735
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
357.936 742.735
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 72.810.905 36.056.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 6.883.157 5.158.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.026.662 12.713.340
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.026.662 12.713.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.564.282 597.465
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 25.564.282 597.465
ARA TOPLAM
396.684.511 222.864.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
396.684.511 222.864.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 21.303.959 18.159.678
Diğer Borçlar
373.263 373.263
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
373.263 373.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 381.996 379.077
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.499.126 29.321.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 30.499.126 29.321.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.558.344 48.233.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
449.242.855 271.097.900
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
451.345.161 453.379.771
Ödenmiş Sermaye
14 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.113.885 -3.515.066
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.113.885 -3.515.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.113.885 -3.515.066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 21.168.163 18.738.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 374.421.624 339.820.155
Net Dönem Karı veya Zararı
22.404.209 61.871.469
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
451.345.161 453.379.771
TOPLAM KAYNAKLAR
900.588.016 724.477.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 222.189.957 131.695.226
Satışların Maliyeti
15 -166.059.816 -99.528.508
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.130.141 32.166.718
BRÜT KAR (ZARAR)
56.130.141 32.166.718
Genel Yönetim Giderleri
16 -10.411.592 -9.380.297
Pazarlama Giderleri
16 -25.197.830 -19.297.441
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -3.797.144 -3.364.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 41.510.947 19.558.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -30.868.471 -12.564.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.366.051 7.118.617
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.131 11.017
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -42
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.378.182 7.129.592
Finansman Giderleri
18 -2.091.729 -1.474.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.286.453 5.655.310
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.882.244 -645.433
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -6.883.157 -2.429.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 4.000.913 1.783.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.404.209 5.009.877
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.404.209 5.009.877
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.404.209 5.009.877
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 2,07400000 0,46400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
401.181 228.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
501.476 285.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-100.295 -57.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -100.295 -57.081
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
401.181 228.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.805.390 5.238.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.805.390 5.238.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932633


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.