KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:20
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 206.729 0 0 10.245.167 10.451.896 10.451.896
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 10.245.167 10.245.167 10.245.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 206.729 0 0 0 206.729 206.729
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -632.297 18.382.843 327.873.745 10.245.167 392.334.508 392.334.508
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500
Transferler
0 0 0 355.320 16.039.610 -16.394.930 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 89.990 0 0 44.595.868 44.685.858 44.685.858
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 44.595.868 44.595.868 44.595.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 89.990 0 0 0 89.990 89.990
Kar Payları
0 0 0 0 -4.093.200 0 -4.093.200 -4.093.200
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -3.086.078 18.738.163 339.820.155 44.595.868 436.533.158 436.533.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.866.583 -11.683.197
Dönem Karı (Zararı)
44.595.868 10.245.167
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.185.940 12.413.034
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 9.203.390 4.214.420
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7 -2.001.981 3.151.826
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 10.194.351 5.710.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.748.051 -2.282.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,17 -5.594.520 546.180
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.184.572 1.086.728
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.821 -13.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.963.031 -35.212.083
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 -102.563.654 -23.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.319.137 -2.100.582
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.163.423 -24.353.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 41.533.976 1.362.059
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
984.038 -285.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.399.951 -9.811.518
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.181.223 -12.553.882
Ödenen Temettüler
-4.093.200
Alınan Faiz
17 2.748.051 2.282.899
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.340.211 -1.412.214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.591.540 -4.725.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.015 70.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.229.555 -4.381.426
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
19 -415.000 -415.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.196.116 -5.837.344
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 45.866.759 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.805.957 -5.837.344
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.864.686 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.737.993 -22.246.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.737.993 -22.246.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 122.107.009 101.862.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 142.845.002 79.615.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 142.845.002 122.107.009
Ticari Alacaklar
288.032.341 186.096.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 16.871.043 25.740.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 271.161.298 160.355.776
Diğer Alacaklar
1.203.069 2.522.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.203.069 2.522.206
Stoklar
7 187.177.935 186.801.350
Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.234.711 13.035.465
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.459.812 6.349.764
ARA TOPLAM
654.952.870 516.912.135
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 852.689 1.267.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
655.805.559 518.179.824
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
869.015 5.181.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 869.015 5.181.636
Diğer Alacaklar
24.122 24.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.122 24.122
Maddi Duran Varlıklar
27.272.327 26.995.800
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.249.833 3.249.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.358.521 7.120.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.358.521 7.120.645
Peşin Ödenmiş Giderler
8 249.879 848.576
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 18.709.067 16.573.348
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.732.771 59.993.844
TOPLAM VARLIKLAR
719.538.330 578.173.668
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 52.378.096 54.692.358
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 30.609.365 0
Ticari Borçlar
82.716.657 52.179.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 15.762.053 7.834.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 66.954.604 44.345.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.707.449 3.343.792
Diğer Borçlar
1.048.769 403.837
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.048.769 403.837
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 39.049.814 34.013.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 8.934.403 1.516.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.003.182 8.012.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 800.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.003.182 7.212.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlül 587.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.939.833 587.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.