KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:22
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 281.804 0 0 4.458.854 4.740.658 4.740.658
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.458.854 4.458.854 4.458.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 281.804 0 0 0 281.804 281.804
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -557.222 18.382.843 327.873.745 4.458.854 386.623.270 386.623.270
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500
Transferler
0 0 0 0 16.394.930 -16.394.930 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -217.177 0 0 16.740.355 16.523.178 16.523.178
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 16.740.355 16.740.355 16.740.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -217.177 0 0 0 -217.177 -217.177
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -3.393.245 18.382.843 344.268.675 16.740.355 412.463.678 412.463.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.546.735 -42.913.447
Dönem Karı (Zararı)
16.740.355 4.458.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.340.774 8.106.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 6.197.637 2.811.346
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7 -800.476 2.423.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 6.654.169 3.975.123
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.061.469 -1.692.384
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,17 -198.957 720.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.561.201 -117.519
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.331 -13.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.375.155 -55.790.342
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 -41.695.524 17.374.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.909.776 -4.104.757
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -18.727.998 -51.698.550
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 23.143.519 19.420.603
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
338.695 1.813.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.343.623 -38.596.077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.294.026 -43.224.585
Alınan Faiz
17 2.061.469 1.692.384
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.314.178 -1.381.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.335.807 -3.812.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.506 70.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.538.313 -3.468.198
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 190.000 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
19 0 -415.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.316.593 24.103.752
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 42.058.296 24.103.752
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.434.051 -22.622.277
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.434.051 -22.622.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 122.107.009 101.862.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 127.541.060 79.239.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 127.541.060 122.107.009
Ticari Alacaklar
231.870.610 186.096.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 18.800.373 25.740.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 213.070.237 160.355.776
Diğer Alacaklar
612.430 2.522.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
612.430 2.522.206
Stoklar
7 205.415.573 186.801.350
Peşin Ödenmiş Giderler
8 38.145.886 13.035.465
Diğer Dönen Varlıklar
13 8.299.067 6.349.764
ARA TOPLAM
611.884.626 516.912.135
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 1.077.689 1.267.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
612.962.315 518.179.824
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
92.873 5.181.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 92.873 5.181.636
Diğer Alacaklar
24.122 24.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.122 24.122
Maddi Duran Varlıklar
27.292.037 26.995.800
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.606.028 3.249.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.297.150 7.120.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.297.150 7.120.645
Peşin Ödenmiş Giderler
8 423.823 848.576
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 17.911.419 16.573.348
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.647.459 59.993.844
TOPLAM VARLIKLAR
676.609.774 578.173.668
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 61.066.402 54.692.358
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.979.320 0
Ticari Borçlar
73.199.742 52.179.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 26.091.590 7.834.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 47.108.152 44.345.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.998.211 3.343.792
Diğer Borçlar
1.077.664 403.837
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.077.664 403.837
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 37.101.515 34.013.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.567.610 1.516.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.620.680 8.012.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 800.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.620.680 7.212.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.429.801 587.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.429.801 587.845
ARA TOPLAM
204.040.945 154.749.214
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
204.040.945 154.749.214
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 32.166.016 1.713.211
Diğer Borçlar
408.263 397.812
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
408.263 397.812
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 333.621 283.690
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.197.251 25.089.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 27.197.251 25.089.241
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.105.151 27.483.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
264.146.096 182.233.168
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
412.463.678 395.940.500
Ödenmiş Sermaye
14 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.393.245 -3.176.068
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.393.245 -3.176.068
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.393.245 -3.176.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 18.382.843 18.382.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 344.268.675 327.873.745
Net Dönem Karı veya Zararı
16.740.355 16.394.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
412.463.678 395.940.500
TOPLAM KAYNAKLAR
676.609.774 578.173.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 295.466.895 263.532.727 163.771.669 148.941.564
Satışların Maliyeti
15 -221.948.379 -201.926.033 -122.419.871 -112.658.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.518.516 61.606.694 41.351.798 36.283.316
BRÜT KAR (ZARAR)
73.518.516 61.606.694 41.351.798 36.283.316
Genel Yönetim Giderleri
16 -17.234.822 -21.391.456 -7.854.525 -11.994.115
Pazarlama Giderleri
16 -39.786.387 -43.317.817 -20.488.946 -23.748.900
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -6.797.555 -5.531.868 -3.432.982 -2.858.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 32.877.484 38.872.273 13.318.920 17.222.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -19.049.116 -18.828.249 -6.484.762 -7.826.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.528.120 11.409.577 16.409.503 7.077.438
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.373 14.225 356 13.725
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-42 -452 0 -452
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.539.451 11.423.350 16.409.859 7.090.711
Finansman Giderleri
18 -3.237.895 -7.082.015 -1.763.613 -5.256.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.301.556 4.341.335 14.646.246 1.834.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.561.201 117.519 -2.915.768 156.479
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.844.978 -829.988 -2.415.738 35.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.283.777 947.507 -500.030 121.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.740.355 4.458.854 11.730.478 1.990.788
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.740.355 4.458.854 11.730.478 1.990.788
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.740.355 4.458.854 11.730.478 1.990.788
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 1,55000000 0,41300000 1,08600000 0,18400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-217.177 281.804 -445.501 -130.855
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-271.471 352.255 -556.876 -163.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.294 -70.451 111.375 32.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 54.294 -70.451 111.375 32.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-217.177 281.804 -445.501 -130.855
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.523.178 4.740.658 11.284.977 1.859.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.523.178 4.740.658 11.284.977 1.859.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866783


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 0,00% Hacim : 16.803 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.409
8,5300 Değişim: 0,12%
Düşük 8,5140 06.08.2021 Yüksek 8,5352
Açılış: 8,5199
10,0937 Değişim: -0,13%
Düşük 10,0793 06.08.2021 Yüksek 10,1153
Açılış: 10,1069
493,92 Değişim: -0,05%
Düşük 493,65 06.08.2021 Yüksek 495,09
Açılış: 494,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.