KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 18:53
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 260.066.473 51.791.034 362.410.723 362.410.723
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -1.740.880 -739.368 -2.480.248 -2.480.248
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16 10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 258.325.593 51.051.666 359.930.475 359.930.475
Transferler
0 0 0 2.754.000 48.297.666 -51.051.666 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 701.651 0 0 49.330.486 50.032.137 50.032.137
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 49.330.486 49.330.486 49.330.486
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 701.651 0 0 0 701.651 701.651
Kar Payları
0 0 0 0 -28.080.000 0 -28.080.000 -28.080.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612
Transferler
0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.337.042 0 0 16.394.930 14.057.888 14.057.888
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 16.394.930 16.394.930 16.394.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.337.042 0 0 0 -2.337.042 -2.337.042
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.193.483 -23.440.205
Dönem Karı (Zararı)
16.394.930 49.330.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.555.846 20.807.814
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,19 9.928.001 5.147.560
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,8 3.390.969 4.924.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 6.997.812 5.378.740
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -3.291.028 -4.408.054
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9,20 604.951 -1.983.657
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.683.870 11.751.706
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.758.729 -3.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.848.333 -53.103.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,25 2.859.654 -2.259.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.326.699 -16.435
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -13.815.112 -63.811.444
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,25 -3.795.609 11.233.258
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-621.112 -1.370.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.850.545 3.121.826
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.102.443 17.035.061
Ödenen Temettüler
0 -28.080.000
Alınan Faiz
20 3.291.028 4.408.054
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.199.988 -16.803.320
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.168.316 -8.967.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.880.351 78.882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -5.633.667 -9.175.158
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 129.100
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
22 -415.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.780.368 56.653.835
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 56.653.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.865.500 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.914.868 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.244.799 24.246.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.244.799 24.246.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.862.210 77.615.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 122.107.009 101.862.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 122.107.009 101.862.210
Ticari Alacaklar
186.096.341 197.996.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 25.740.565 32.712.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 160.355.776 165.283.739
Diğer Alacaklar
2.522.206 196.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.522.206 196.951
Türev Araçlar
9 0 395.395
Stoklar
8 186.801.350 174.278.753
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.035.465 22.012.334
Diğer Dönen Varlıklar
15 6.349.764 9.436.401
ARA TOPLAM
516.912.135 506.178.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
22 1.267.689 852.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
518.179.824 507.031.289
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5.181.636 2.975.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.181.636 2.975.792
Diğer Alacaklar
24.122 22.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 24.122 22.678
Maddi Duran Varlıklar
11 26.995.800 27.760.480
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.249.710 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.120.645 6.489.379
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.120.645 6.489.379
Peşin Ödenmiş Giderler
10 848.576 143.720
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 16.573.348 13.429.006
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.993.844 50.821.062
TOPLAM VARLIKLAR
578.173.668 557.852.351
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 54.692.358 54.038.213
Ticari Borçlar
52.179.450 60.501.765
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 7.834.393 19.711.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 44.345.057 40.790.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.343.792 4.008.036
Diğer Borçlar
403.837 259.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 403.837 259.574
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 34.013.355 25.769.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.516.208 491.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.012.369 5.740.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 800.000 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.212.369 5.740.572
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
587.845 508.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 587.845 508.249
ARA TOPLAM
154.749.214 151.317.847
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.749.214 151.317.847
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.713.211 2.615.622
Diğer Borçlar
397.812 498.943
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 397.812 498.943
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 283.690 239.114
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.089.241 21.298.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 25.089.241 21.298.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.483.954 24.651.892
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.233.168 175.969.739
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
395.940.500 381.882.612
Ödenmiş Sermaye
16 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.176.068 -839.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.176.068 -839.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.176.068 -839.026
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 18.382.843 18.382.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 327.873.745 278.543.259
Net Dönem Karı veya Zararı
16.394.930 49.330.486
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
395.940.500 381.882.612
TOPLAM KAYNAKLAR
578.173.668 557.852.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 584.526.542 636.317.643
Satışların Maliyeti
17 -451.238.618 -471.180.024
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.287.924 165.137.619
BRÜT KAR (ZARAR)
133.287.924 165.137.619
Genel Yönetim Giderleri
18 -33.094.186 -33.674.811
Pazarlama Giderleri
18 -92.433.546 -86.702.005
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -12.455.097 -10.057.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 59.991.309 80.113.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -32.702.551 -43.062.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.593.853 71.754.534
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.766.351 3.277
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.622 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.352.582 71.757.811
Finansman Giderleri
21 -6.273.782 -10.675.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.078.800 61.082.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.683.870 -11.751.706
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.243.952 -12.762.300
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.560.082 1.010.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.394.930 49.330.486
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.394.930 49.330.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.394.930 49.330.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 1,51800000 4,56800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.337.042 701.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.921.302 877.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
584.260 -175.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 584.260 -175.413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.337.042 701.651
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.057.888 50.032.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.057.888 50.032.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821837


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,7506 Değişim: -0,34%
Düşük 13,7046 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,5408 Değişim: -0,25%
Düşük 15,4992 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
786,99 Değişim: -0,29%
Düşük 786,16 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.