KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:12
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 260.066.473 51.791.034 362.410.723 362.410.723
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -1.740.880 -739.368 -2.480.248 -2.480.248
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
14 10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 258.325.593 51.051.666 359.930.475 359.930.475
Transferler
0 0 0 2.754.000 20.217.666 -22.971.666 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -581.442 0 0 48.800.996 48.219.554 48.219.554
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 48.800.996 48.800.996 48.800.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -581.442 0 0 0 -581.442 -581.442
Kar Payları
0 0 0 0 0 -28.080.000 -28.080.000 -28.080.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -2.122.119 18.382.843 278.543.259 48.800.996 380.070.029 380.070.029
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612
Transferler
0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 206.729 0 0 10.245.167 10.451.896 10.451.896
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 10.245.167 10.245.167 10.245.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 206.729 0 0 0 206.729 206.729
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -632.297 18.382.843 327.873.745 10.245.167 392.334.508 392.334.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.683.197 -46.511.831
Dönem Karı (Zararı)
10.245.167 48.800.996
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.413.034 16.574.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.214.420 3.812.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7 3.151.826 2.036.439
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 5.710.552 3.633.360
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.282.899 -2.928.194
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,17 546.180 -2.307.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.086.728 12.328.545
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.773 -514
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.212.083 -77.327.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 -23.561 -25.564.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.100.582 -1.414.446
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -24.353.339 -64.752.770
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 1.362.059 16.820.050
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-285.142 -451.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.811.518 -1.963.977
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.553.882 -11.952.388
Ödenen Temettüler
0 -28.080.000
Alınan Faiz
17 2.282.899 2.928.194
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.412.214 -9.407.637
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.725.810 -4.076.580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.616 551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.381.426 -4.206.231
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 129.100
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
19 -415.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.837.344 60.816.875
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 60.816.875
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.837.344 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.246.351 10.228.464
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.246.351 10.228.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 101.862.210 77.615.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.615.859 87.844.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.615.859 101.862.210
Ticari Alacaklar
193.929.495 197.996.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 16.497.343 32.712.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 177.432.152 165.283.739
Diğer Alacaklar
2.296.089 196.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.296.089 196.951
Türev Araçlar
8 0 395.395
Stoklar
7 197.221.518 174.278.753
Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.937.031 22.012.334
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
939.971 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 13.180.159 9.436.401
ARA TOPLAM
506.120.122 506.178.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 1.267.689 852.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
507.387.811 507.031.289
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
645.178 2.975.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 645.178 2.975.792
Diğer Alacaklar
24.122 22.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.122 22.678
Maddi Duran Varlıklar
27.496.986 27.760.480
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.294.751 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.857.267 6.489.379
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.857.267 6.489.379
Peşin Ödenmiş Giderler
9 74.845 143.720
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 15.288.894 13.429.006
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.682.050 50.821.062
TOPLAM VARLIKLAR
562.069.861 557.852.351
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 53.139.838 54.038.213
Ticari Borçlar
57.334.625 60.501.765
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 16.910.210 19.711.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.424.415 40.790.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.340.148 4.008.036
Diğer Borçlar
731.329 259.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
731.329 259.574
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 19.228.951 25.769.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.998.298 491.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.730.577 5.740.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
207.933 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.522.644 5.740.572
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
699.477 508.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 699.477 508.249
ARA TOPLAM
144.203.243 151.317.847
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.203.243 151.317.847
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.971.404 2.615.622
Diğer Borçlar
409.934 498.943
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
409.934 498.943
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 266.046 239.114
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.884.726 21.298.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 22.884.726 21.298.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.532.110 24.651.892
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
169.735.353 175.969.739
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
392.334.508 381.882.612
Ödenmiş Sermaye
14 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-632.297 -839.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-632.297 -839.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-632.297 -839.026
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 18.382.843 18.382.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 327.873.745 278.543.259
Net Dönem Karı veya Zararı
10.245.167 49.330.486
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
392.334.508 381.882.612
TOPLAM KAYNAKLAR
562.069.861 557.852.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 439.330.669 470.548.988 175.797.942 173.120.144
Satışların Maliyeti
15 -338.491.806 -342.312.082 -136.565.773 -119.068.156
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.838.863 128.236.906 39.232.169 54.051.988
BRÜT KAR (ZARAR)
100.838.863 128.236.906 39.232.169 54.051.988
Genel Yönetim Giderleri
16 -29.255.186 -22.954.732 -7.863.730 -7.626.311
Pazarlama Giderleri
16 -65.966.867 -63.178.135 -22.649.050 -21.969.305
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -9.458.972 -7.159.838 -3.927.104 -2.474.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 48.269.736 68.116.195 9.397.463 35.230.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -27.328.458 -24.208.528 -8.500.209 -10.037.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.099.116 78.851.868 5.689.539 47.175.215
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.225 514 0 514
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-452 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.112.889 78.852.382 5.689.539 47.175.729
Finansman Giderleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.