KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 19:44
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.316.467 12.436.363 257.642.700 38.081.053 343.308.699 343.308.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.740.880 -1.740.880 -1.740.880
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16 10.800.000 25.665.050 -1.316.467 12.436.363 255.901.820 38.081.053 341.567.819 341.567.819
Transferler
3.192.480 20.895.335 -24.087.815 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.210 51.051.666 50.827.456 50.827.456
Dönem Karı (Zararı)
0 51.051.666 51.051.666 51.051.666
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.210 0 -224.210 -224.210
Kar Payları
-18.471.562 -13.993.238 -32.464.800 -32.464.800
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 258.325.593 51.051.666 359.930.475 359.930.475
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 260.066.473 51.791.034 362.410.723 362.410.723
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.740.880 -739.368 -2.480.248 -2.480.248
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16 10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 258.325.593 51.051.666 359.930.475 359.930.475
Transferler
2.754.000 48.297.666 -51.051.666 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
701.651 49.330.486 50.032.137 50.032.137
Dönem Karı (Zararı)
0 49.330.486 49.330.486 49.330.486
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
701.651 0 701.651 701.651
Kar Payları
-28.080.000 -28.080.000 -28.080.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.440.205 -26.730.009
Dönem Karı (Zararı)
49.330.486 51.051.666
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.807.814 20.034.376
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 5.147.560 4.866.109
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,8 4.924.796 5.385.355
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 5.378.740 4.777.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -4.408.054 -6.649.708
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9,20 -1.983.657 838.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.751.706 10.798.557
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.277 17.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.103.239 -59.515.515
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,25 -2.259.587 -35.009.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.435 -27.775
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -63.811.444 -14.945.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,25 11.233.258 20.229.540
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.370.858 -16.847.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.121.827 -12.915.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.035.061 11.570.527
Ödenen Temettüler
-28.080.000 -32.464.800
Alınan Faiz
20 4.408.054 6.649.708
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.803.320 -12.485.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.967.176 -2.628.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.882 656.363
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -9.175.158 -3.088.133
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 129.100 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
22 0 -196.767
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.653.835 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 56.653.835 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.246.454 -29.358.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.246.454 -29.358.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.615.756 106.974.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.862.210 77.615.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 101.862.210 77.615.756
Ticari Alacaklar
197.996.556 204.764.017
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 32.712.817 16.841.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 165.283.739 187.922.499
Diğer Alacaklar
196.951 199.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 196.951 199.940
Türev Araçlar
9 395.395 335.405
Stoklar
8 174.278.753 111.105.886
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.012.334 31.073.288
Diğer Dönen Varlıklar
15 9.436.401 539.039
ARA TOPLAM
506.178.600 425.633.331
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
22 852.689 981.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
507.031.289 426.615.120
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.975.792 102.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.975.792 102.051
Diğer Alacaklar
22.678 3.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 22.678 3.254
Maddi Duran Varlıklar
11 27.760.480 28.694.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.489.379 1.603.701
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.489.379 1.603.701
Peşin Ödenmiş Giderler
10 143.720 149.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 13.429.006 12.593.825
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.821.062 43.146.933
TOPLAM VARLIKLAR
557.852.351 469.762.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 54.038.213 0
Ticari Borçlar
60.501.765 53.059.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 19.711.539 20.080.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.790.226 32.978.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.008.036 3.018.091
Diğer Borçlar
259.574 2.488.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 259.574 2.488.963
Ertelenmiş Gelirler
10 25.769.682 20.393.423
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 491.756 4.890.590
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.740.572 6.081.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 1.028.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.740.572 5.052.461
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
508.249 376.321
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 508.249 376.321
ARA TOPLAM
151.317.847 90.307.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.317.847 90.307.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.615.622 0
Diğer Borçlar
498.943 630.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 498.943 630.357
Ertelenmiş Gelirler
10 239.114 228.408
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.298.213 18.665.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 21.298.213 18.665.071
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.651.892 19.523.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.969.739 109.831.578
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
381.882.612 359.930.475
Ödenmiş Sermaye
16 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-839.026 -1.540.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-839.026 -1.540.677
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-839.026 -1.540.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 18.382.843 15.628.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 278.543.259 258.325.593
Net Dönem Karı veya Zararı
49.330.486 51.051.666
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
381.882.612 359.930.475
TOPLAM KAYNAKLAR
557.852.351 469.762.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 636.317.643 581.125.221
Satışların Maliyeti
17 -471.180.024 -428.965.004
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
165.137.619 152.160.217
BRÜT KAR (ZARAR)
165.137.619 152.160.217
Genel Yönetim Giderleri
18 -33.674.811 -26.340.919
Pazarlama Giderleri
18 -86.702.005 -77.175.811
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -10.057.098 -7.916.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 80.113.188 43.728.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -43.062.359 -19.758.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.754.534 64.697.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.277 1.283
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -19.209
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.757.811 64.679.832
Finansman Giderleri
21 -10.675.619 -3.093.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.082.192 61.585.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.751.706 -10.534.220
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -12.762.300 -13.042.481
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.010.594 2.508.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.330.486 51.051.666
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.330.486 51.051.666
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.330.486 51.051.666
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 4,56800000 4,72700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
701.651 -224.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
877.064 -280.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-175.413 56.053
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -175.413 56.053
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
701.651 -224.210
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.032.137 50.827.456
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
50.032.137 50.827.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742936


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.