KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

05.03.2021 - 18:33
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
311.106 96.779
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
8.640 93.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.641 8.696
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
41.708 31.588
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.642 -13.716
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.906 -6.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.519 -2.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.001 85.095
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.716 16.782
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-33.852 87.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.135 -19.268
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
319.746 190.570


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.615 158.014 3.272.214 262.064 3.534.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.021 -10.325 16.782 68.313 90.045 183.836 6.734 190.570
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
464.855 464.855 464.855
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
34.074 -130 -81.019 -47.075 -111.362 -158.437
Kar Dağıtımı
129.771 28.243 -158.014 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.771 -129.771 0
Diğer
158.014 -158.014 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(V) 900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-8.999 8.999 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-8.999 8.999 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 30.533 1.430.839 -239.392 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.460 -18.819 22.716 -24.717 302.304 310.944 8.802 319.746
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
65.661 -3.590 223 -117.068 -54.774 52.698 -2.076
Kar Dağıtımı
63.017 27.028 -90.045 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
63.017 -63.017 0
Diğer
90.045 -90.045 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 96.212 2.226 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 3.594.052 3.308.530
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.065.363 2.960.036
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
14.777 51.897
Bankalardan Alınan Gelirler
631 2.273
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
482.344 270.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
118.222 6.237
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
167.162 155.654
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
196.960 108.581
Finansal Kiralama Gelirleri
28.550 20.202
Diğer Kar Payı Gelirleri
2.387 3.650
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (2) -1.856.988 -2.462.446
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.114.179 -1.594.918
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-261.175 -222.674
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-79.520 -103.162
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-297.535 -475.134
Kiralama Kar Payı Giderleri
-56.986 -59.485
Diğer Kar Payı Giderleri
-47.593 -7.073
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.737.064 846.084
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
233.567 299.245
Alınan Ücret ve Komisyonlar
394.977 394.901
Gayri Nakdi Kredilerden
128.295 123.572
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) 266.682 271.329
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-161.410 -95.656
Gayri Nakdi Kredilere
-296 -431
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) -161.114 -95.225
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (4) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV) (5) 245.832 224.827
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
53.851 63.296
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-142.128 -21.992
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
334.109 183.523
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (6) 665.995 724.444
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.882.458 2.094.600
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV) (7) -1.162.439 -773.996
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-22.974 -16.411
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-731.506 -675.898
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (8) -602.043 -517.797
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
363.496 110.498
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
21.398 13.963
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (9) 384.894 124.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV) (10) -73.788 -27.682
Cari Vergi Karşılığı
-15.702 -8.535
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-366.579 -220.539
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
308.493 201.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 311.106 96.779
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV) (12) 311.106 96.779
Grubun Karı (Zararı)
302.304 90.045
Azınlık Payları Karı (Zararı)
8.802 6.734
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,22000000 0,10000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.610.559 18.080.122 21.690.681 3.467.753 12.065.923 15.533.676
Nakit ve Nakit Benzerleri
(Beşinci Bölüm-I) (1) 2.117.138 14.507.009 16.624.147 2.519.444 10.453.621 12.973.065
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.371.053 11.873.379 13.244.432 1.426.702 7.369.207 8.795.909
Bankalar
781.048 2.634.093 3.415.141 1.109.920 3.084.627 4.194.547
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-34.963 -463 -35.426 -17.178 -213 -17.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (2) 724.424 3.257.849 3.982.273 134.498 437.979 572.477
Devlet Borçlanma Senetleri
552.653 3.236.130 3.788.783 99.148 435.174 534.322
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.921 10.774 23.695 0
Diğer Finansal Varlıklar
158.850 10.945 169.795 35.350 2.805 38.155
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (3) 755.313 315.264 1.070.577 813.673 1.174.064 1.987.737
Devlet Borçlanma Senetleri
745.044 306.067 1.051.111 813.658 1.150.767 1.964.425
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 9.197 16.864 15 23.297 23.312
Diğer Finansal Varlıklar
2.602 2.602 0
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (5) 13.684 0 13.684 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
13.684 13.684 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.290.701 20.517.445 43.808.146 16.998.174 14.745.234 31.743.408
Krediler
(Beşinci Bölüm-I) (6) 23.254.473 18.801.331 42.055.804 17.019.728 13.617.465 30.637.193
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm-I) (7) 291.476 68.673 360.149 227.356 16.322 243.678
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (4) 832.051 2.392.749 3.224.800 638.021 1.356.298 1.994.319
Devlet Borçlanma Senetleri
832.051 2.392.749 3.224.800 638.021 1.296.462 1.934.483
Diğer Finansal Varlıklar
0 59.836 59.836
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm-I) (6) -1.087.299 -745.308 -1.832.607 -886.931 -244.851 -1.131.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (8) 130.757 293 131.050 124.196 284 124.480
Satış Amaçlı
130.757 293 131.050 124.196 284 124.480
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm-I) (9) 327.378 0 327.378 286.470 0 286.470
İştirakler (Net)
0 0 0 8.258 0 8.258
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 8.258 8.258
Bağlı Ortaklıklar (Net)
268.696 0 268.696 240.236 0 240.236
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
268.696 268.696 240.236 240.236
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
58.682 0 58.682 37.976 0 37.976
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
58.682 58.682 37.976 37.976
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.372.244 17.226 1.389.470 1.496.680 19.905 1.516.585
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (11) 40.535 6.352 46.887 30.538 5.272 35.810
Şerefiye
4.783 4.783 3.970 3.970
Diğer
40.535 1.569 42.104 30.538 1.302 31.840
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (12) 1.261.475 1.261.475 1.419.315 1.419.315
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.750 3.750 1.231 1.231
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm-I) (13) 191.360 191.360 166.345 166.345
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm-I)(14) 640.871 28.943 669.814 397.149 251.499 648.648
VARLIKLAR TOPLAMI
30.869.630 38.650.381 69.520.011 24.387.851 27.088.117 51.475.968
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm-II) (1) 15.389.368 36.148.001 51.537.369 14.672.926 25.066.274 39.739.200
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm-II) (2) 72.778 2.987.107 3.059.885 100.219 1.691.379 1.791.598
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.246.687 1.029.766 2.276.453 18.237 18.237
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (3) 4.042.163 4.042.163 2.519.419 2.519.419
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (4) 142.596 0 142.596 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
142.596 142.596 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (5) 314.684 13.711 328.395 287.755 12.905 300.660
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (6) 200.073 2.451 202.524 134.069 1.627 135.696
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
145.872 145.872 100.138 100.138
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
54.201 2.451 56.652 33.931 1.627 35.558
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm-II) (7) 74.012 11.018 85.030 69.726 4.874 74.600
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 1.732.562 1.732.562 0 1.375.164 1.375.164
Krediler
1.732.562 1.732.562 1.375.164 1.375.164
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (10) 1.573.899 190.199 1.764.098 1.281.404 207.875 1.489.279
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (11) 4.343.628 5.308 4.348.936 3.995.233 36.033 4.031.266
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
960.566 0 960.566 1.344.905 0 1.344.905
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
945.711 945.711 1.344.905 1.344.905
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
254.045 254.045 243.404 243.404
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
93.130 5.308 98.438 76.995 36.033 113.028
Kar Yedekleri
1.494.079 0 1.494.079 1.430.839 0 1.430.839
Yasal Yedekler
131.703 131.703 136.641 136.641
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198
Diğer Kar Yedekleri
205 205 0
Kar veya Zarar
-27.128 0 -27.128 -158.346 0 -158.346
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-329.432 -329.432 -248.391 -248.391
Dönem Net Kâr veya Zararı
302.304 302.304 90.045 90.045
Azınlık Payları
218.936 218.936 157.436 157.436
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
27.399.888 42.120.123 69.520.011 23.079.492 28.396.476 51.475.968


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜL 11.377.799 9.281.131 20.658.930 6.884.242 5.792.399 12.676.641
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.710.137 5.411.694 11.121.831 5.128.502 5.302.936 10.431.438
Teminat Mektupları
5.647.191 3.555.738 9.202.929 5.099.099 3.619.295 8.718.394
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
876.326 77.888 954.214 697.926 62.581 760.507
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 1.043.724 1.043.739 15 835.718 835.733
Diğer Teminat Mektupları
4.770.850 2.434.126 7.204.976 4.401.158 2.720.996 7.122.154
Banka Kredileri
0 49.363 49.363 0 14.463 14.463
İthalat Kabul Kredileri
49.363 49.363 14.463 14.463
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
39.522 1.731.270 1.770.792 257 1.329.663 1.329.920
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
39.522 1.731.270 1.770.792 257 1.329.663 1.329.920
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
75.323 75.323 339.515 339.515
Diğer Kefaletlerimizden
23.424 23.424 29.146 29.146
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.395.012 850.025 3.245.037 1.722.506 389.607 2.112.113
Cayılamaz Taahhütler
2.391.012 850.025 3.241.037 1.722.506 389.607 2.112.113
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
359.047 850.025 1.209.072 47.797 389.607 437.404
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
429.887 429.887 262.517 262.517
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
667.621 667.621 631.606 631.606
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
13.538 13.538 10.381 10.381
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
919.974 919.974 769.342 769.342
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
398 398 335 335
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
547 547 528 528
Cayılabilir Taahhütler
4.000 0 4.000 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
4.000 4.000 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 3.272.650 3.019.412 6.292.062 33.234 99.856 133.090
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.272.650 3.019.412 6.292.062 33.234 99.856 133.090
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
128.188 114.937 243.125 33.234 41.953 75.187 10.149 37.696
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
44.425 75.639 120.064 5.687 31.804 37.491
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.144.462 2.904.475 6.048.937 57.903 57.903
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
87.262.122 24.652.412 111.914.534 72.616.853 16.137.385 88.754.238
EMANET KIYMETLER
5.519.997 8.677.435 14.197.432 3.812.406 3.053.641 6.866.047
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.911.168 2.911.168 1.522.915 1.522.915
Emanete Alınan Menkul Değerler
137.652 344.021 481.673 72 26.320 26.392
Tahsile Alınan Çekler
1.696.146 275.497 1.971.643 1.480.111 285.800 1.765.911
Tahsile Alınan Ticari Senetler
526.549 83.168 609.717 543.651 76.306 619.957
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
215.254 1.519.560 1.734.814 210.617 341.146 551.763
Emanet Kıymet Alanlar
33.125 6.455.189 6.488.314 54.937 2.324.069 2.379.006
REHİNLİ KIYMETLER
81.742.125 15.974.977 97.717.102 68.804.447 13.083.744 81.888.191
Menkul Kıymetler
11.668.013 4.659.421 16.327.434 10.007.092 3.875.114 13.882.206
Teminat Senetleri
1.438.998 219.572 1.658.570 1.223.615 193.710 1.417.325
Emtia
6.545.244 1.758.326 8.303.570 3.520.395 1.194.171 4.714.566
Varant
0 0
Gayrimenkul
56.903.781 6.988.385 63.892.166 51.035.646 5.913.841 56.949.487
Diğer Rehinli Kıymetler
4.924.606 2.341.372 7.265.978 2.763.503 1.898.042 4.661.545
Rehinli Kıymet Alanlar
261.483 7.901 269.384 254.196 8.866 263.062
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
98.639.921 33.933.543 132.573.464 79.501.095 21.929.784 101.430.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.216.768 1.578.108
Alınan Kar Payları
3.409.799 3.032.230
Ödenen Kar Payları
-1.781.221 -1.620.675
Alınan Ücret ve Komisyonlar
266.682 271.913
Elde Edilen Diğer Kazançlar
628.358 458.309
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(V-I-6,h2) 608.331 375.756
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-912.882 -827.187
Ödenen Vergiler
-132.320 -50.191
Diğer
(V-VI-3) 130.021 -62.047
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-7.186.880 4.264.800
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.236.981 -520.779
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.178.742 -1.886.205
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.830.159 -3.887.979
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-993.462 -89.576
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-1.600.976 617.972
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
10.868.959 9.696.731
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(V-VI-3) -215.519 334.636
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.970.112 5.842.908
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
807.643 -2.143.919
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-708 -173.307
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-173.884 -295.930
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
505.245 162.876
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-78.509 -3.402.388
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.339.025 2.875.207
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(V-I-4) -1.740.999 -1.442.377
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(V-I-4) 957.473 132.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.693.467 -3.854.988
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
32.924.345 22.571.042
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-28.007.100 -26.696.471
İhraç Edilen Sermaye Araçları
464.855
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-85.538 -82.130
Diğer
-138.240 -112.284
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(V-VI-3) 336.393 235.821
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
867.391 79.822
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-a) 7.189.681 7.109.859
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-b) 8.057.072 7.189.681http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915552


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2751 Değişim: -0,11%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
35,0486 Değişim: 0,76%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1200
Açılış: 34,7829
2.424,16 Değişim: 0,71%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.