KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

18.02.2021 - 19:36
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
254.737 63.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.677 95.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.641 8.696
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
41.708 31.588
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.642 -13.716
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.906 -6.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.519 -2.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.964 87.198
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.695 15.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-32.582 91.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.923 -20.096
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
261.414 159.323


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(BeşinciBölüm-V) (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.021 -10.325 15.949 71.249 63.429 159.323 159.323
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
464.855 464.855 464.855
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
34.303 -130 -80.569 -46.396 -46.396
Kar Dağıtımı
129.388 4.580 -133.968 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.388 -129.388 0
Diğer
133.968 -133.968 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(Beşinci Bölüm-V) (V) 900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-8.999 8.999 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-8.999 8.999 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 31.057 1.430.225 -263.958 63.429 3.821.929 3.821.929
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.460 -18.819 19.695 -23.659 254.737 261.414 261.414
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
65.432 -3.590 18 -100.976 -39.116 -39.116
Kar Dağıtımı
62.347 1.082 -63.429 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.347 -62.347 0
Diğer
63.429 -63.429 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 3.584.628 3.344.284
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.065.363 2.978.582
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
14.777 51.897
Bankalardan Alınan Gelirler
631 2.273
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
472.920 287.680
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
102.460 5.612
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
173.500 173.487
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
196.960 108.581
Finansal Kiralama Gelirleri
28.550 20.202
Diğer Kar Payı Gelirleri
2.387 3.650
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(2) -1.879.008 -2.521.054
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.118.540 -1.601.892
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-576.369 -749.442
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-79.520 -103.162
Kiralama Kar Payı Giderleri
-56.986 -59.485
Diğer Kar Payı Giderleri
-47.593 -7.073
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.705.620 823.230
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
233.567 299.829
Alınan Ücret ve Komisyonlar
394.977 395.485
Gayri Nakdi Kredilerden
128.295 123.572
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) 266.682 271.913
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-161.410 -95.656
Gayri Nakdi Kredilere
-296 -431
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) -161.114 -95.225
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(4) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV)(5) 266.884 323.709
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
74.905 162.177
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-142.128 -21.992
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
334.107 183.524
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(6) 562.059 543.084
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.768.130 1.989.852
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -1.159.755 -773.996
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-25.966 -16.411
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-722.190 -667.274
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(8) -536.484 -444.878
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
323.735 87.293
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(9) 323.735 87.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV)(10) -68.998 -23.864
Cari Vergi Karşılığı
-10.912 -4.722
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-366.579 -220.539
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
308.493 201.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 254.737 63.429
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV)(12) 254.737 63.429
Grubun Karı (Zararı)
254.737 63.429
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,18900000 0,07000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.126.972 18.067.080 23.194.052 5.151.819 12.063.213 17.215.032
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I) (1) 2.115.516 14.497.412 16.612.928 2.512.261 10.453.589 12.965.850
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.371.053 11.863.955 13.235.008 1.426.702 7.369.207 8.795.909
Bankalar
779.426 2.633.920 3.413.346 1.102.737 3.084.595 4.187.332
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-34.963 -463 -35.426 -17.178 -213 -17.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I) (2) 2.149.588 3.254.404 5.403.992 1.798.852 435.301 2.234.153
Devlet Borçlanma Senetleri
536.142 3.232.685 3.768.827 99.148 435.174 534.322
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.774 10.774 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.613.446 10.945 1.624.391 1.699.704 127 1.699.831
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I) (3) 848.184 315.264 1.163.448 840.568 1.174.064 2.014.632
Devlet Borçlanma Senetleri
745.044 306.067 1.051.111 813.658 1.150.767 1.964.425
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 9.197 16.864 15 23.297 23.312
Diğer Finansal Varlıklar
95.473 95.473 26.895 26.895
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I) (5) 13.684 0 13.684 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
13.684 13.684 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.290.703 20.517.445 43.808.148 16.998.224 14.745.234 31.743.458
Krediler
Beşinci Bölüm-I) (6) 23.254.475 18.801.331 42.055.806 17.019.778 13.617.465 30.637.243
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I) (7) 291.476 68.673 360.149 227.356 16.322 243.678
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I) (4) 832.051 2.392.749 3.224.800 638.021 1.356.298 1.994.319
Devlet Borçlanma Senetleri
832.051 2.392.749 3.224.800 638.021 1.296.462 1.934.483
Diğer Finansal Varlıklar
0 59.836 59.836
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
Beşinci Bölüm-I) (6) -1.087.299 -745.308 -1.832.607 -886.931 -244.851 -1.131.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I) (8) 130.757 293 131.050 124.196 284 124.480
Satış Amaçlı
130.757 293 131.050 124.196 284 124.480
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I) (9) 25.100 18.311 43.411 51.837 18.311 70.148
İştirakler (Net)
0 0 0 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 4.897 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.100 18.311 23.411 26.940 18.311 45.251
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.100 18.311 23.411 5.400 18.311 23.711
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 21.540 21.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000 20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I) (10) 1.371.033 17.226 1.388.259 1.496.510 19.905 1.516.415
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I) (11) 40.533 0 40.533 30.535 0 30.535
Şerefiye
0 0
Diğer
40.533 40.533 30.535 30.535
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I) (12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.672 3.672 45 45
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I) (13) 191.314 191.314 166.390 166.390
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I) (14) 488.305 27.055 515.360 274.713 251.152 525.865
VARLIKLAR TOPLAMI
30.668.389 38.647.410 69.315.799 24.294.269 27.098.099 51.392.368
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm-II) (1) 15.465.033 36.148.091 51.613.124 14.696.620 25.072.788 39.769.408
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm-II) (2) 4.314.758 2.987.107 7.301.865 2.843.246 1.691.379 4.534.625
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.246.687 1.029.766 2.276.453 18.237 18.237
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (3) 142.596 0 142.596 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
142.596 142.596 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (4) 314.684 13.711 328.395 287.755 12.905 300.660
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (5) 198.842 2.401 201.243 133.162 1.590 134.752
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
144.641 144.641 99.231 99.231
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
54.201 2.401 56.602 33.931 1.590 35.521
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm-II) (6) 71.950 11.018 82.968 68.084 4.874 72.958
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 1.732.562 1.732.562 0 1.375.164 1.375.164
Krediler
1.732.562 1.732.562 1.375.164 1.375.164
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (9) 1.404.812 187.554 1.592.366 1.156.348 207.438 1.363.786
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (10) 4.038.919 5.308 4.044.227 3.785.896 36.033 3.821.929
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
960.566 0 960.566 1.345.134 0 1.345.134
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
945.711 945.711 1.345.134 1.345.134
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
254.045 254.045 243.404 243.404
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
90.833 5.308 96.141 76.661 36.033 112.694
Kar Yedekleri
1.492.590 0 1.492.590 1.430.225 0 1.430.225
Yasal Yedekler
130.419 130.419 136.027 136.027
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-109.115 0 -109.115 -209.528 0 -209.528
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-363.852 -363.852 -272.957 -272.957
Dönem Net Kâr veya Zararı
254.737 254.737 63.429 63.429
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
27.198.281 42.117.518 69.315.799 22.989.852 28.402.516 51.392.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.377.799 9.281.131 20.658.930 6.884.242 5.792.399 12.676.641
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.710.137 5.411.694 11.121.831 5.128.502 5.302.936 10.431.438
Teminat Mektupları
5.647.191 3.555.738 9.202.929 5.099.099 3.619.295 8.718.394
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
876.326 77.888 954.214 697.926 62.581 760.507
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
835.718 835.733
Diğer Teminat Mektupları
4.770.850 2.434.126 7.204.976 4.401.158 2.720.996 7.122.154
Banka Kredileri
0 49.363 49.363 0 14.463 14.463
İthalat Kabul Kredileri
49.363 49.363 14.463 14.463
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
39.522 1.731.270 1.770.792 257 1.329.663 1.329.920
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
39.522 1.731.270 1.770.792 257 1.329.663 1.329.920
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
75.323 75.323 339.515 339.515
Diğer Kefaletlerimizden
23.424 23.424 29.146 29.146
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.395.012 850.025 3.245.037 1.722.506 389.607 2.112.113
Cayılamaz Taahhütler
2.391.012 850.025 3.241.037 1.722.506 389.607 2.112.113
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
359.047 850.025 1.209.072 47.797 389.607 437.404
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
429.887 429.887 262.517 262.517
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
667.621 667.621 631.606 631.606
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
13.538 13.538 10.381 10.381
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
919.974 919.974 769.342 769.342
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
398 398 335 335
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
547 547 528 528
Cayılabilir Taahhütler
4.000 0 4.000 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
4.000 4.000 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 3.272.650 3.019.412 6.292.062 33.234 99.856 133.090
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.272.650 3.019.412 6.292.062 33.234 99.856 133.090
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
128.188 114.937 243.125 33.234 41.953 75.187
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
83.763 39.298 123.061 27.547 10.149 37.696
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
44.425 75.639 120.064 5.687 31.804 37.491
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.144.462 2.904.475 6.048.937 57.903 57.903
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
87.262.122 24.652.412 111.914.534 72.616.853 16.137.385 88.754.238
EMANET KIYMETLER
5.519.997 8.677.435 14.197.432 3.812.406 3.053.641 6.866.047
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.911.168 2.911.168 1.522.915 1.522.915
Emanete Alınan Menkul Değerler
137.652 344.021 481.673 72 26.320 26.392
Tahsile Alınan Çekler
1.696.146 275.497 1.971.643 1.480.111 285.800 1.765.911
Tahsile Alınan Ticari Senetler
526.549 83.168 609.717 543.651 76.306 619.957
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
215.254 1.519.560 1.734.814 210.617 341.146 551.763
Emanet Kıymet Alanlar
33.125 6.455.189 6.488.314 54.937 2.324.069 2.379.006
REHİNLİ KIYMETLER
81.742.125 15.974.977 97.717.102 68.804.447 13.083.744 81.888.191
Menkul Kıymetler
11.668.013 4.659.421 16.327.434 10.007.092 3.875.114 13.882.206
Teminat Senetleri
1.438.998 219.572 1.658.570 1.223.615 193.710 1.417.325
Emtia
6.545.244 1.758.326 8.303.570 3.520.395 1.194.171 4.714.566
Varant
0 0
Gayrimenkul
56.903.781 6.988.385 63.892.166 51.035.646 5.913.841 56.949.487
Diğer Rehinli Kıymetler
4.924.606 2.341.372 7.265.978 2.763.503 1.898.042 4.661.545
Rehinli Kıymet Alanlar
261.483 7.901 269.384 254.196 8.866 263.062
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
98.639.921 33.933.543 132.573.464 79.501.095 21.929.784 101.430.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.161.027 1.669.570
Alınan Kar Payları
3.400.375 3.064.507
Ödenen Kar Payları
-1.803.241 -1.627.649
Alınan Ücret ve Komisyonlar
266.682 271.913
Elde Edilen Diğer Kazançlar
527.106 276.949
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(V-I-6,h2) 608.331 375.756
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-903.566 -818.563
Ödenen Vergiler
-127.238 -48.849
Diğer
(V-VI-3) 192.578 175.506
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.987.575 3.792.464
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.095.758 -981.152
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.178.742 -1.880.278
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.830.111 -3.888.029
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-962.519 -85.738
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-1.600.976 617.972
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
10.914.506 9.642.797
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(V-VI-3) -233.975 366.892
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.826.548 5.462.034
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
613.222 -1.768.972
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50 -30.404
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
21.890
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-127.331 -37.978
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
307.988 133.491
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.912.156 -3.402.388
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.106.407 2.875.207
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(V-I-4) -1.740.999 -1.498.768
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(V-I-4) 957.473 191.868
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.749.744 -3.854.988
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
36.229.126 22.571.042
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-31.255.604 -26.696.471
İhraç Edilen Sermaye Araçları
464.855
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-85.538 -82.130
Diğer
-138.240 -112.284
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(V-VI-3) 336.393 235.821
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
872.811 73.895
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-a) 7.182.466 7.108.571
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-b) 8.055.277 7.182.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910916


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.042 Değişim: 2,81% Hacim : 102.151 Mio.TL Son veri saati : 12:19
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.078
Açılış: 10.767
32,1985 Değişim: 0,06%
Düşük 32,1281 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
35,0356 Değişim: 0,13%
Düşük 34,9315 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.504,24 Değişim: -0,25%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.