KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:11
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
72.973 66.320
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
24.403 6.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.403 -2.668
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.403 -3.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.806 8.985
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.916 12.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-141 -4.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 1.081
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.376 72.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.615 158.014 3.272.214 262.064 3.534.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.042 374 12.817 -3.832 63.043 69.360 3.277 72.637
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24.170 478 -39.105 -14.457 -82.309 -96.766
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.771 -129.771 0
Diğer
158.014 -158.014 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 870.146 248.847 -16.807 69.531 -32.613 1.431.447 -206.477 63.043 3.327.117 183.032 3.510.149
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(V) 900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.403 27.916 -110 71.126 95.529 1.847 97.376
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
55.439 18 -60.729 -5.272 -1.026 -6.298
Kar Dağıtımı
63.017 27.028 -90.045 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
63.017 -63.017 0
Diğer
90.045 -90.045 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 935.489 267.507 -27.506 101.412 39.422 1.493.874 -282.092 71.126 3.964.087 158.257 4.122.344


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 1.631.820 1.652.102 822.533 816.703
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.408.884 1.456.623 694.761 705.130
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
3.508 37.065 2.644 19.004
Bankalardan Alınan Gelirler
506 1.559 156 939
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
209.645 124.257 120.284 72.460
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
41.660 1.992 29.049 1.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
80.592 75.567 44.517 46.398
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
87.393 46.698 46.718 24.685
Finansal Kiralama Gelirleri
7.790 30.944 3.799 18.267
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.487 1.654 889 903
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -851.983 -1.309.068 -422.239 -680.941
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-559.360 -827.653 -272.689 -420.844
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-123.790 -119.594 -66.662 -60.391
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-7.167 -70.332 -4.772 -38.304
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-121.970 -257.612 -60.804 -142.888
Kiralama Kar Payı Giderleri
-29.788 -29.070 -14.965 -14.787
Diğer Kar Payı Giderleri
-9.908 -4.807 -2.347 -3.727
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
779.837 343.034 400.294 135.762
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
100.139 146.910 39.168 76.989
Alınan Ücret ve Komisyonlar
177.229 194.749 79.297 100.108
Gayri Nakdi Kredilerden
64.391 62.902 32.757 31.975
Diğer
(3) 112.838 131.847 46.540 68.133
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-77.090 -47.839 -40.129 -23.119
Gayri Nakdi Kredilere
-106 -167 -54 -123
Diğer
(3) -76.984 -47.672 -40.075 -22.996
TEMETTÜ GELİRLERİ
(4) 0 2.762 2.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5) 58.949 99.654 41.462 63.284
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
9.877 23.378 10.692 19.095
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
25.255 -46.891 16.658 -40.751
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
23.817 123.167 14.112 84.940
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(6) 177.880 458.424 52.118 142.069
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.116.805 1.050.784 533.042 420.866
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(7) -361.256 -402.561 -121.945 -81.204
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-22.355 -7.256 -18.719 -3.637
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-353.426 -330.085 -172.634 -163.658
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(8) -290.316 -235.557 -148.111 -119.678
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
89.452 75.325 71.633 52.689
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
9.726 7.493 5.182 4.223
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(9) 99.178 82.818 76.815 56.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(10) -26.205 -16.498 -22.188 -8.317
Cari Vergi Karşılığı
-2.162 -1.854 -1.133 -978
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-101.818 -134.966 -48.755 -43.871
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
77.775 120.322 27.700 36.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(11) 72.973 66.320 54.627 48.595
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(11) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(12) 72.973 66.320 54.627 48.595
Grubun Karı (Zararı)
71.126 63.043 53.602 49.316
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.847 3.277 1.025 -721
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,05000000 0,07000000 0,04000000 0,06000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.080.535 13.101.179 16.181.714 3.467.753 12.065.923 15.533.676
Nakit ve Nakit Benzerleri
(1) 1.679.987 9.076.988 10.756.975 2.519.444 10.453.621 12.973.065
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
724.379 6.529.491 7.253.870 1.426.702 7.369.207 8.795.909
Bankalar
987.933 2.547.938 3.535.871 1.109.920 3.084.627 4.194.547
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-32.325 -441 -32.766 -17.178 -213 -17.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 641.869 2.679.763 3.321.632 134.498 437.979 572.477
Devlet Borçlanma Senetleri
582.883 2.665.847 3.248.730 99.148 435.174 534.322
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.937 9.937 0
Diğer Finansal Varlıklar
49.049 13.916 62.965 35.350 2.805 38.155
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 755.662 1.341.910 2.097.572 813.673 1.174.064 1.987.737
Devlet Borçlanma Senetleri
747.995 1.314.603 2.062.598 813.658 1.150.767 1.964.425
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 27.307 34.974 15 23.297 23.312
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5) 3.017 2.518 5.535 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.017 2.518 5.535 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.545.070 18.477.348 39.022.418 16.998.174 14.745.234 31.743.408
Krediler
(6) 20.396.644 16.716.494 37.113.138 17.019.728 13.617.465 30.637.193
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(7) 236.826 26.040 262.866 227.356 16.322 243.678
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(4) 969.662 2.121.552 3.091.214 638.021 1.356.298 1.994.319
Devlet Borçlanma Senetleri
969.662 2.121.552 3.091.214 638.021 1.296.462 1.934.483
Diğer Finansal Varlıklar
0 59.836 59.836
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(6) -1.058.062 -386.738 -1.444.800 -886.931 -244.851 -1.131.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 120.212 323 120.535 124.196 284 124.480
Satış Amaçlı
120.212 323 120.535 124.196 284 124.480
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 291.446 0 291.446 286.470 0 286.470
İştirakler (Net)
4.200 0 4.200 8.258 0 8.258
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.200 4.200 8.258 8.258
Bağlı Ortaklıklar (Net)
240.236 0 240.236 240.236 0 240.236
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
240.236 240.236 240.236 240.236
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
47.010 0 47.010 37.976 0 37.976
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
47.010 47.010 37.976 37.976
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(10) 1.499.029 20.456 1.519.485 1.496.680 19.905 1.516.585
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 34.516 5.738 40.254 30.538 5.272 35.810
Şerefiye
4.321 4.321 3.970 3.970
Diğer
34.516 1.417 35.933 30.538 1.302 31.840
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 1.389.595 1.389.595 1.419.315 1.419.315
CARİ VERGİ VARLIĞI
626 626 1.231 1.231
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 197.928 197.928 166.345 166.345
DİĞER AKTİFLER
(14) 506.152 289.010 795.162 397.149 251.499 648.648
VARLIKLAR TOPLAMI
27.665.109 31.894.054 59.559.163 24.387.851 27.088.117 51.475.968
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 17.402.958 28.144.693 45.547.651 14.672.926 25.066.274 39.739.200
ALINAN KREDİLER
(2) 67.037 2.812.972 2.880.009 100.219 1.691.379 1.791.598
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
59.834 277.108 336.942 18.237 18.237
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 2.772.230 2.772.230 2.519.419 2.519.419
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 9.484 515 9.999 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.484 515 9.999 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 304.741 14.734 319.475 287.755 12.905 300.660
KARŞILIKLAR
(6) 168.535 1.792 170.327 134.069 1.627 135.696
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
112.787 112.787 100.138 100.138
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
55.748 1.792 57.540 33.931 1.627 35.558
CARİ VERGİ BORCU
(7) 65.492 4.898 70.390 69.726 4.874 74.600
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(9) 0 1.596.685 1.596.685 0 1.375.164 1.375.164
Krediler
1.596.685 1.596.685 1.375.164 1.375.164
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(10) 1.548.191 184.920 1.733.111 1.281.404 207.875 1.489.279
ÖZKAYNAKLAR
(11) 4.093.507 28.837 4.122.344 3.995.233 36.033 4.031.266
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
950.344 0 950.344 1.344.905 0 1.344.905
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
935.489 935.489 1.344.905 1.344.905
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
240.001 240.001 243.404 243.404
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
111.997 28.837 140.834 76.995 36.033 113.028
Kar Yedekleri
1.493.874 0 1.493.874 1.430.839 0 1.430.839
Yasal Yedekler
131.703 131.703 136.641 136.641
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-210.966 0 -210.966 -158.346 0 -158.346
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-282.092 -282.092 -248.391 -248.391
Dönem Net Kâr veya Zararı
71.126 71.126 90.045 90.045
Azınlık Payları
158.257 158.257 157.436 157.436
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
26.492.009 33.067.154 59.559.163 23.079.492 28.396.476 51.475.968


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.849.335 9.101.383 16.950.718 6.884.242 5.792.399 12.676.641
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 4.958.042 5.479.541 10.437.583 5.128.502 5.302.936 10.431.438
Teminat Mektupları
4.936.885 3.698.825 8.635.710 5.099.099 3.619.295 8.718.394
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
774.472 72.196 846.668 697.926 62.581 760.507
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
110 931.504 931.614 15 835.718 835.733
Diğer Teminat Mektupları
4.162.303 2.695.125 6.857.428 4.401.158 2.720.996 7.122.154
Banka Kredileri
0 59.299 59.299 0 14.463 14.463
İthalat Kabul Kredileri
59.299 59.299 14.463 14.463
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
1.133 1.518.175 1.519.308 257 1.329.663 1.329.920
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
1.133 1.518.175 1.519.308 257 1.329.663 1.329.920
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
203.242 203.242 339.515 339.515
Diğer Kefaletlerimizden
20.024 20.024 29.146 29.146
TAAHHÜTLER
(1) 1.876.745 316.337 2.193.082 1.722.506 389.607 2.112.113
Cayılamaz Taahhütler
1.876.745 316.337 2.193.082 1.722.506 389.607 2.112.113
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
41.124 316.337 357.461 47.797 389.607 437.404
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
286.592 286.592 262.517 262.517
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
638.140 638.140 631.606 631.606
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
11.553 11.553 10.381 10.381
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
898.423 898.423 769.342 769.342
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
368 368 335 335
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
545 545 528 528
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 1.014.548 3.305.505 4.320.053 33.234 99.856 133.090
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.014.548 3.305.505 4.320.053 33.234 99.856 133.090
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
41.888 41.676 83.564 33.234 41.953 75.187
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
33.536 8.438 41.974 27.547 10.149 37.696
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
8.352 33.238 41.590 5.687 31.804 37.491
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
972.660 3.263.829 4.236.489 57.903 57.903
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
76.754.604 19.598.885 96.353.489 72.616.853 16.137.385 88.754.238
EMANET KIYMETLER
3.848.833 4.966.379 8.815.212 3.812.406 3.053.641 6.866.047
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.703.233 1.703.233 1.522.915 1.522.915
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 79.503 79.575 72 26.320 26.392
Tahsile Alınan Çekler
1.371.528 218.192 1.589.720 1.480.111 285.800 1.765.911
Tahsile Alınan Ticari Senetler
509.341 106.048 615.389 543.651 76.306 619.957
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
209.591 727.235 936.826 210.617 341.146 551.763
Emanet Kıymet Alanlar
54.965 3.835.401 3.890.366 54.937 2.324.069 2.379.006
REHİNLİ KIYMETLER
72.905.771 14.632.506 87.538.277 68.804.447 13.083.744 81.888.191
Menkul Kıymetler
10.554.349 4.374.279 14.928.628 10.007.092 3.875.114 13.882.206
Teminat Senetleri
1.138.343 182.354 1.320.697 1.223.615 193.710 1.417.325
Emtia
4.442.429 1.541.615 5.984.044 3.520.395 1.194.171 4.714.566
Varant
0 0
Gayrimenkul
52.699.614 6.787.364 59.486.978 51.035.646 5.913.841 56.949.487
Diğer Rehinli Kıymetler
3.801.169 1.736.673 5.537.842 2.763.503 1.898.042 4.661.545
Rehinli Kıymet Alanlar
269.867 10.221 280.088 254.196 8.866 263.062
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
84.603.939 28.700.268 113.304.207 79.501.095 21.929.784 101.430.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-388.071 693.673
Alınan Kar Payları
1.556.137 1.444.451
Ödenen Kar Payları
-560.656 -794.887
Alınan Ücret ve Komisyonlar
112.838 132.210
Elde Edilen Diğer Kazançlar
150.296 131.016
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
195.296 147.776
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-436.425 -437.620
Ödenen Vergiler
-28.266 -25.174
Diğer
-1.377.291 95.901
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-616.338 2.109.148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.657.205 -260.329
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.219.951 1.998.310
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.140.270 -1.690.250
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-165.145 369.740
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-1.152.504 618.739
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
6.919.889 3.300.209
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
358.946 -2.227.271
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.004.409 2.802.821
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-721.244 -2.068.470
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-708 -152.961
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-53.005 -82.351
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
135.294 53.690
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-91.914 -1.501.432
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
101.075 357.642
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.620.567 -875.058
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
808.581 132.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
742.827 -3.577.733
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.251.080 11.014.071
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.403.120 -14.497.535
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-42.414 -39.341
Diğer
-62.719 -54.928
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
281.688 121.825
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-701.138 -2.721.557
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.189.681 7.109.859
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.488.543 4.388.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868732


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3280 Değişim: 0,20%
Düşük 8,3104 18.05.2021 Yüksek 8,3298
Açılış: 8,3117
10,1308 Değişim: 0,21%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1333
Açılış: 10,1096
500,48 Değişim: 0,31%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 501,05
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.