KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:15
KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.465 371.979
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
47.499 13.634
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.189 -6.424
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.563 -6.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
374 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
51.688 20.058
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.484 51.929
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
55.390 -40.860
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.186 8.989
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.964 385.613


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 5.529 237.093 2.481.506 2.481.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-152.480 -152.480 -152.480
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-152.480 -152.480 -152.480
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 -146.951 237.093 2.329.026 2.329.026
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.424 51.929 -31.871 371.979 385.613 385.613
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
101.711 -47.322 54.389 54.389
Kar Dağıtımı
187.513 4.580 -237.093 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
187.513 -187.513 0
Diğer
237.093 -237.093 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 877.862 231.697 -14.925 72.618 -50.757 1.300.967 -189.693 371.979 3.499.748 3.499.748
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.563 374 8.484 43.204 11.465 58.964 58.964
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18.226 478 -88.388 -69.684 -69.684
Kar Dağıtımı
129.388 4.580 -133.968 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.388 -129.388 0
Diğer
133.968 -133.968 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 864.202 247.326 -16.807 65.173 12.011 1.430.833 -280.776 11.465 3.233.427 3.233.427


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 2.442.950 2.268.535 763.070 886.157
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.146.125 2.021.368 670.956 787.084
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
51.753 39.860 14.688 15.653
Bankalardan Alınan Gelirler
2.118 1.340 559 655
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
196.444 152.258 62.955 56.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.502 424 1.137 130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
122.380 96.724 36.954 37.661
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
71.562 55.110 24.864 18.965
Finansal Kiralama Gelirleri
43.235 52.012 12.291 25.945
Diğer Kar Payı Gelirleri
3.275 1.697 1.621 64
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -1.995.224 -1.407.139 -655.420 -523.096
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.256.748 -963.484 -427.228 -346.199
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-588.042 -383.853 -181.967 -152.890
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-99.942 -58.344 -29.610 -24.007
Kiralama Kar Payı Giderleri
-44.279 -15.209
Diğer Kar Payı Giderleri
-6.213 -1.458 -1.406
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
447.726 861.396 107.650 363.061
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
223.812 128.341 76.539 43.014
Alınan Ücret ve Komisyonlar
293.764 196.617 98.652 70.448
Gayri Nakdi Kredilerden
94.639 81.159 31.737 29.410
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 199.125 115.458 66.915 41.038
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-69.952 -68.276 -22.113 -27.434
Gayri Nakdi Kredilere
-290 -244 -123 -98
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -69.662 -68.032 -21.990 -27.336
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 2.762 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 225.238 346.658 87.725 200.622
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
114.932 36.565 53.695 8.245
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-25.947 -1.633 20.944 5.356
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
136.253 311.726 13.086 187.021
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 432.477 367.628 48.069 36.579
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.332.015 1.704.200 319.983 643.276
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Beşinci Bölüm-IV (7) -494.388 -527.573 -91.827 -174.893
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.670 -159 5.586 4.189
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-495.553 -393.884 -169.216 -136.546
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -323.381 -301.316 -111.863 -98.517
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
17.023 481.268 -47.337 237.509
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 17.023 481.268 -47.337 237.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -5.558 -109.289 9.086 -61.711
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-159.746 -176.121 -24.780 -93.417
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
154.188 66.832 33.866 31.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 11.465 371.979 -38.251 175.798
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 11.465 371.979 -38.251 175.798
Grubun Karı (Zararı)
11.465 371.979 -38.251 175.798
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,01000000 0,41000000 -0,05000000 0,19000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.267.247 10.998.254 15.265.501 3.206.334 10.260.210 13.466.544
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 1.902.271 9.433.317 11.335.588 1.315.531 9.802.734 11.118.265
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
721.852 5.982.489 6.704.341 509.720 5.408.661 5.918.381
Bankalar
1.208.979 3.451.087 4.660.066 822.685 4.394.362 5.217.047
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-28.560 -259 -28.819 -16.874 -289 -17.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 1.657.417 366.185 2.023.602 1.110.506 6.741 1.117.247
Devlet Borçlanma Senetleri
912 366.073 366.985 834 834
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.656.505 112 1.656.617 1.109.672 6.741 1.116.413
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 699.304 1.195.428 1.894.732 778.787 450.735 1.229.522
Devlet Borçlanma Senetleri
642.390 1.174.515 1.816.905 708.161 350.353 1.058.514
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 20.913 20.928 15 13.455 13.470
Diğer Finansal Varlıklar
56.899 56.899 70.611 86.927 157.538
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (5) 8.255 3.324 11.579 1.510 0 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.255 3.324 11.579 1.510 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.227.079 13.475.620 28.702.699 16.594.878 10.208.617 26.803.495
Krediler
Beşinci Bölüm-I (6) 15.648.297 12.602.828 28.251.125 16.796.658 10.265.568 27.062.226
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I (7) 226.273 13.127 239.400 375.304 4.250 379.554
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (4) 602.343 959.879 1.562.222 618.506 0 618.506
Devlet Borçlanma Senetleri
602.343 903.308 1.505.651 618.506 618.506
Diğer Finansal Varlıklar
56.571 56.571 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
Beşinci Bölüm-I (6) -1.249.834 -100.214 -1.350.048 -1.195.590 -61.201 -1.256.791
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 170.721 756 171.477 648.970 718 649.688
Satış Amaçlı
170.721 756 171.477 648.970 718 649.688
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I (9) 36.599 11.786 48.385 33.837 5.907 39.744
İştirakler (Net)
7.659 0 7.659 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.659 7.659 4.897 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8.940 11.786 20.726 8.940 5.907 14.847
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.400 11.786 17.186 5.400 5.907 11.307
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
3.540 3.540 3.540 3.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000 20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 1.465.330 19.904 1.485.234 655.230 219 655.449
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (11) 31.265 0 31.265 31.419 0 31.419
Şerefiye
0 0
Diğer
31.265 31.265 31.419 31.419
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
45 45 3.492 3.492
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (13) 170.925 170.925 170.099 170.099
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (14) 348.215 71.468 419.683 362.058 41.664 403.722
VARLIKLAR TOPLAMI
21.717.426 24.577.788 46.295.214 21.706.317 20.517.335 42.223.652
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 12.555.659 22.238.287 34.793.946 11.779.608 16.843.865 28.623.473
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (2) 2.919.643 1.572.625 4.492.268 1.834.328 5.017.765 6.852.093
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
270.175 270.175 771.957 771.957
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (3) 96 137 233 1.545 0 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
96 137 233 1.545 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
Beşinci Bölüm-II (4) 290.635 12.323 302.958 0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (5) 107.826 1.678 109.504 89.535 736 90.271
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
86.410 86.410 73.321 73.321
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
21.416 1.678 23.094 16.214 736 16.950
CARİ VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (6) 69.315 253 69.568 53.041 3.181 56.222
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Beşinci Bölüm-II (8) 0 1.324.568 1.324.568 0 1.204.297 1.204.297
Krediler
1.324.568 1.324.568 1.204.297 1.204.297
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (9) 1.403.189 295.378 1.698.567 1.288.023 74.320 1.362.343
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (10) 3.208.790 24.637 3.233.427 3.269.225 -7.774 3.261.451
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
864.202 0 864.202 845.976 0 845.976
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
864.202 864.202 845.976 845.976
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
230.519 230.519 234.708 234.708
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
52.547 24.637 77.184 33.270 -7.774 25.496
Kar Yedekleri
1.430.833 0 1.430.833 1.300.967 0 1.300.967
Yasal Yedekler
138.620 138.620 134.082 134.082
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.292.213 1.292.213 1.166.885 1.166.885
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-269.311 0 -269.311 -45.696 0 -45.696
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-280.776 -280.776 -179.664 -179.664
Dönem Net Kâr veya Zararı
11.465 11.465 133.968 133.968
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.825.328 25.469.886 46.295.214 19.087.262 23.136.390 42.223.652


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.064.310 7.768.085 14.832.395 6.476.432 5.967.594 12.444.026
GARANTİ VE KEFALETLER
Beşinci Bölüm-III (1) 4.831.095 4.890.567 9.721.662 4.655.835 5.389.862 10.045.697
Teminat Mektupları
4.805.134 3.389.810 8.194.944 4.625.551 3.949.014 8.574.565
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
634.514 59.402 693.916 569.981 58.456 628.437
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
67 771.751 771.818 399 966.333 966.732
Diğer Teminat Mektupları
4.170.553 2.558.657 6.729.210 4.055.171 2.924.225 6.979.396
Banka Kredileri
0 15.173 15.173 0 39.338 39.338
İthalat Kabul Kredileri
15.173 15.173 39.338 39.338
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
912 1.179.143 1.180.055 7.980 1.221.635 1.229.615
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
912 1.179.143 1.180.055 7.980 1.221.635 1.229.615
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
301.526 301.526 170.661 170.661
Diğer Kefaletlerimizden
25.049 4.915 29.964 22.304 9.214 31.518
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.718.872 270.502 1.989.374 1.553.305 315.080 1.868.385
Cayılamaz Taahhütler
1.718.872 270.502 1.989.374 1.553.305 315.080 1.868.385
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
120.210 270.502 390.712 161.878 315.080 476.958
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
234.928 234.928 215.439 215.439
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
620.861 620.861 537.673 537.673
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
13.914 13.914 6.906 6.906
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
728.090 728.090 630.690 630.690
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
361 361 332 332
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
508 508 387 387
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 514.343 2.607.016 3.121.359 267.292 262.652 529.944
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
514.343 2.607.016 3.121.359 267.292 262.652 529.944
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
60.660 64.086 124.746 27.630 25.097 52.727
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
58.266 10.998 69.264 27.630 27.630
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.394 53.088 55.482 25.097 25.097
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
453.683 2.542.930 2.996.613 239.662 237.555 477.217
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
70.555.298 14.408.790 84.964.088 68.732.410 13.762.534 82.494.944
EMANET KIYMETLER
4.084.572 2.626.581 6.711.153 2.380.394 2.083.413 4.463.807
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.780.946 1.780.946 393.768 393.768
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 26.137 26.209 72 4.118 4.190
Tahsile Alınan Çekler
1.512.126 280.190 1.792.316 1.448.653 225.232 1.673.885
Tahsile Alınan Ticari Senetler
536.525 68.003 604.528 494.993 50.417 545.410
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
221.311 346.450 567.761 9.316 356.885 366.201
Emanet Kıymet Alanlar
33.489 1.905.801 1.939.290 33.489 1.446.761 1.480.250
REHİNLİ KIYMETLER
66.470.726 11.782.209 78.252.935 66.352.016 11.679.121 78.031.137
Menkul Kıymetler
10.103.059 3.746.431 13.849.490 10.540.645 3.388.191 13.928.836
Teminat Senetleri
1.045.467 161.324 1.206.791 1.099.082 155.984 1.255.066
Emtia
2.711.258 1.022.303 3.733.561 2.097.532 926.359 3.023.891
Varant
0 0
Gayrimenkul
49.561.015 5.429.800 54.990.815 49.073.908 5.963.148 55.037.056
Diğer Rehinli Kıymetler
2.800.405 1.414.102 4.214.507 3.307.628 1.240.217 4.547.845
Rehinli Kıymet Alanlar
249.522 8.249 257.771 233.221 5.222 238.443
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
77.619.608 22.176.875 99.796.483 75.208.842 19.730.128 94.938.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
750.654 2.385.744
Alınan Kar Payları
2.218.405 1.935.855
Ödenen Kar Payları
-1.197.234 -838.939
Alınan Ücret ve Komisyonlar
199.125 115.458
Elde Edilen Diğer Kazançlar
168.705 196.065
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
311.854 217.522
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-601.214 -549.456
Ödenen Vergiler
-35.236 -71.213
Diğer
-313.751 1.380.452
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.427.639 -1.603.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-814.302 100.818
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-477.994 -2.155.862
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.287.860 -2.315.958
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
236.994 1.468.841
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
418.280 117.178
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
5.902.694 77.474
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
449.827 1.103.512
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.178.293 781.747
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.178.574 214.465
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.879 -559
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-28.325 -45.402
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
69.265 66.889
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.692.848 -443.291
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
440.551 607.461
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.153.206 -37.962
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
191.868 67.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.806.659 1.231.106
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.739.292 13.968.361
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.374.656 -13.407.924
Temettü Ödemeleri
-45.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-59.010
Diğer
-112.285 715.669
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-44.212 806.982
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-851.152 3.034.300
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.108.571 2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.257.419 5.924.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795504


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,00% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3579 Değişim: 0,00%
Düşük 32,3343 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5133 Değişim: 0,24%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.456,29 Değişim: 0,72%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.