KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

31.07.2019 - 18:12
KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
49.716 196.181
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
8.029 -9.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.668 -5.059
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.042 -5.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.697 -4.887
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.995 19.832
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.664 -31.691
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
366 6.972
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.745 186.235


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 5.529 237.093 2.481.506 2.481.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-152.480 -152.480 -152.480
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-152.480 -152.480 -152.480
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 -146.951 237.093 2.329.026 2.329.026
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.059 19.832 -24.719 196.181 186.235 186.235
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
37.398 -1.849 35.549 35.549
Kar Dağıtımı
187.513 4.580 -237.093 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
187.513 -187.513 0
Diğer
237.093 -237.093 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 813.549 233.062 -14.925 40.521 -43.605 1.300.967 -144.220 196.181 3.281.530 3.281.530
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.042 374 11.995 -1.298 49.716 57.745 57.745
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24.170 478 -38.757 -14.109 -14.109
Kar Dağıtımı
129.388 4.580 -133.968 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.388 -129.388 0
Diğer
133.968 -133.968 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 870.146 248.847 -16.807 68.684 -32.491 1.430.833 -231.145 49.716 3.287.783 3.287.783


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 1.679.880 1.382.378 835.621 719.675
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.475.169 1.234.284 723.676 643.205
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
37.065 24.207 19.004 12.916
Bankalardan Alınan Gelirler
1.559 685 939 387
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
133.489 95.502 72.832 51.060
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.365 294 926 249
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
85.426 59.063 47.221 32.902
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
46.698 36.145 24.685 17.909
Finansal Kiralama Gelirleri
30.944 26.067 18.267 11.681
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.654 1.633 903 426
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -1.339.804 -884.043 -691.573 -471.075
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-829.520 -617.285 -421.243 -323.132
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-406.075 -230.963 -213.512 -127.293
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-70.332 -34.337 -38.304 -20.636
Kiralama Kar Payı Giderleri
-29.070 -14.787
Diğer Kar Payı Giderleri
-4.807 -1.458 -3.727 -14
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
340.076 498.335 144.048 248.600
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
147.273 85.327 77.289 45.291
Alınan Ücret ve Komisyonlar
195.112 126.169 100.408 67.580
Gayri Nakdi Kredilerden
62.902 51.749 31.975 26.873
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 132.210 74.420 68.433 40.707
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-47.839 -40.842 -23.119 -22.289
Gayri Nakdi Kredilere
-167 -146 -123 -14
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -47.672 -40.696 -22.996 -22.275
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 2.762 177 2.762 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 137.513 146.036 70.128 112.144
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
61.237 28.320 25.939 9.765
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-46.891 -6.989 -40.751 -5.275
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
123.167 124.705 84.940 107.654
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 384.408 331.049 88.501 57.618
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.012.032 1.060.924 382.728 463.830
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Beşinci Bölüm-IV (7) -402.561 -352.680 -81.204 -95.571
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-7.256 -4.348 -3.637 -1.829
PERSONEL GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -326.337 -257.338 -161.098 -135.012
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -211.518 -202.799 -106.880 -102.596
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
64.360 243.759 29.909 128.822
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 64.360 243.759 29.909 128.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -14.644 -47.578 -7.339 -30.358
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-134.966 -82.704 -43.871 -54.002
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
120.322 35.126 36.532 23.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 49.716 196.181 22.570 98.464
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 49.716 196.181 22.570 98.464
Grubun Karı (Zararı)
49.716 196.181 22.570 98.464
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,06000000 0,22000000 0,03000000 0,11000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.361.415 9.301.913 12.663.328 3.206.334 10.260.210 13.466.544
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 1.316.037 7.669.117 8.985.154 1.315.531 9.802.734 11.118.265
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
405.294 5.942.623 6.347.917 509.720 5.408.661 5.918.381
Bankalar
923.924 1.726.726 2.650.650 822.685 4.394.362 5.217.047
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-13.181 -232 -13.413 -16.874 -289 -17.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 1.345.181 269.408 1.614.589 1.110.506 6.741 1.117.247
Devlet Borçlanma Senetleri
835 261.590 262.425 834 834
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.344.346 7.818 1.352.164 1.109.672 6.741 1.116.413
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 698.771 1.363.388 2.062.159 778.787 450.735 1.229.522
Devlet Borçlanma Senetleri
567.318 1.196.200 1.763.518 708.161 350.353 1.058.514
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 18.001 18.016 15 13.455 13.470
Diğer Finansal Varlıklar
131.438 149.187 280.625 70.611 86.927 157.538
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (5) 1.426 0 1.426 1.510 0 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.426 1.426 1.510 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.434.812 13.771.064 29.205.876 16.594.878 10.208.617 26.803.495
Krediler
Beşinci Bölüm-I (6) 15.845.860 12.979.408 28.825.268 16.796.658 10.265.568 27.062.226
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I (7) 264.015 13.290 277.305 375.304 4.250 379.554
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (4) 547.221 887.780 1.435.001 618.506 0 618.506
Devlet Borçlanma Senetleri
547.221 827.038 1.374.259 618.506 618.506
Diğer Finansal Varlıklar
60.742 60.742 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
Beşinci Bölüm-I (6) -1.222.284 -109.414 -1.331.698 -1.195.590 -61.201 -1.256.791
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 388.787 785 389.572 648.970 718 649.688
Satış Amaçlı
388.787 785 389.572 648.970 718 649.688
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I (9) 36.599 11.786 48.385 33.837 5.907 39.744
İştirakler (Net)
7.659 0 7.659 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.659 7.659 4.897 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8.940 11.786 20.726 8.940 5.907 14.847
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.400 11.786 17.186 5.400 5.907 11.307
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
3.540 3.540 3.540 3.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000 20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 1.215.639 8.551 1.224.190 655.230 219 655.449
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (11) 34.453 0 34.453 31.419 0 31.419
Şerefiye
0 0
Diğer
34.453 34.453 31.419 31.419
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
28 28 3.492 3.492
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (13) 174.098 174.098 170.099 170.099
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (15) 129.163 16.647 145.810 362.058 41.664 403.722
VARLIKLAR TOPLAMI
20.774.994 23.110.746 43.885.740 21.706.317 20.517.335 42.223.652
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 11.271.859 21.773.339 33.045.198 11.779.608 16.843.865 28.623.473
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (2) 2.452.176 1.526.443 3.978.619 1.834.328 5.017.765 6.852.093
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
890.635 890.635 771.957 771.957
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (3) 3.032 0 3.032 1.545 0 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.032 3.032 1.545 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
Beşinci Bölüm-II (4) 286.082 1.520 287.602 0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (6) 109.552 1.483 111.035 89.535 736 90.271
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
87.745 87.745 73.321 73.321
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
21.807 1.483 23.290 16.214 736 16.950
CARİ VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (7) 74.104 221 74.325 53.041 3.181 56.222
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Beşinci Bölüm-II (9) 0 1.316.303 1.316.303 0 1.204.297 1.204.297
Krediler
1.316.303 1.316.303 1.204.297 1.204.297
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (10) 763.238 127.970 891.208 1.288.023 74.320 1.362.343
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (11) 3.280.398 7.385 3.287.783 3.269.225 -7.774 3.261.451
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
870.146 0 870.146 845.976 0 845.976
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
870.146 870.146 845.976 845.976
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
232.040 232.040 234.708 234.708
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28.808 7.385 36.193 33.270 -7.774 25.496
Kar Yedekleri
1.430.833 0 1.430.833 1.300.967 0 1.300.967
Yasal Yedekler
138.620 138.620 134.082 134.082
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.292.213 1.292.213 1.166.885 1.166.885
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-181.429 0 -181.429 -45.696 0 -45.696
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-231.145 -231.145 -179.664 -179.664
Dönem Net Kâr veya Zararı
49.716 49.716 133.968 133.968
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.131.076 24.754.664 43.885.740 19.087.262 23.136.390 42.223.652


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.231.023 6.521.823 13.752.846 6.476.432 5.967.594 12.444.026
GARANTİ VE KEFALETLER
Beşinci Bölüm-III (1) 4.662.597 5.325.782 9.988.379 4.655.835 5.389.862 10.045.697
Teminat Mektupları
4.628.230 3.623.109 8.251.339 4.625.551 3.949.014 8.574.565
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
615.374 61.540 676.914 569.981 58.456 628.437
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
18 148.287 148.305 399 966.333 966.732
Diğer Teminat Mektupları
4.012.838 3.413.282 7.426.120 4.055.171 2.924.225 6.979.396
Banka Kredileri
0 27.204 27.204 0 39.338 39.338
İthalat Kabul Kredileri
27.204 27.204 39.338 39.338
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
912 1.327.433 1.328.345 7.980 1.221.635 1.229.615
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
912 1.327.433 1.328.345 7.980 1.221.635 1.229.615
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
342.778 342.778 170.661 170.661
Diğer Kefaletlerimizden
33.455 5.258 38.713 22.304 9.214 31.518
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.933.981 569.717 2.503.698 1.553.305 315.080 1.868.385
Cayılamaz Taahhütler
1.933.981 569.717 2.503.698 1.553.305 315.080 1.868.385
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
366.652 569.717 936.369 161.878 315.080 476.958
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
210.515 210.515 215.439 215.439
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
656.456 656.456 537.673 537.673
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
9.475 9.475 6.906 6.906
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
690.084 690.084 630.690 630.690
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
329 329 332 332
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
470 470 387 387
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 634.445 626.324 1.260.769 267.292 262.652 529.944
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
634.445 626.324 1.260.769 267.292 262.652 529.944
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
53.424 49.324 102.748 27.630 25.097 52.727
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
52.562 819 53.381 27.630 27.630
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
862 48.505 49.367 25.097 25.097
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
581.021 577.000 1.158.021 239.662 237.555 477.217
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
70.934.327 14.978.492 85.912.819 68.732.410 13.762.534 82.494.944
EMANET KIYMETLER
3.927.822 2.468.066 6.395.888 2.380.394 2.083.413 4.463.807
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.576.048 1.576.048 393.768 393.768
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 37.153 37.225 72 4.118 4.190
Tahsile Alınan Çekler
1.582.379 251.133 1.833.512 1.448.653 225.232 1.673.885
Tahsile Alınan Ticari Senetler
525.728 70.163 595.891 494.993 50.417 545.410
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
210.003 384.947 594.950 9.316 356.885 366.201
Emanet Kıymet Alanlar
33.489 1.724.670 1.758.159 33.489 1.446.761 1.480.250
REHİNLİ KIYMETLER
67.006.505 12.510.426 79.516.931 66.352.016 11.679.121 78.031.137
Menkul Kıymetler
10.372.998 4.071.687 14.444.685 10.540.645 3.388.191 13.928.836
Teminat Senetleri
1.076.551 168.028 1.244.579 1.099.082 155.984 1.255.066
Emtia
2.524.617 987.775 3.512.392 2.097.532 926.359 3.023.891
Varant
0 0
Gayrimenkul
50.032.236 5.891.548 55.923.784 49.073.908 5.963.148 55.037.056
Diğer Rehinli Kıymetler
2.749.651 1.382.671 4.132.322 3.307.628 1.240.217 4.547.845
Rehinli Kıymet Alanlar
250.452 8.717 259.169 233.221 5.222 238.443
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
78.165.350 21.500.315 99.665.665 75.208.842 19.730.128 94.938.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
684.742 825.957
Alınan Kar Payları
1.452.809 1.290.519
Ödenen Kar Payları
-796.754 -613.081
Alınan Ücret ve Komisyonlar
132.210 74.420
Elde Edilen Diğer Kazançlar
131.544 176.063
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
147.776 100.066
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-435.181 -361.344
Ödenen Vergiler
-24.346 -58.298
Diğer
76.684 217.612
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.939.990 -920.524
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-457.815 75.672
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.997.584 -1.408.687
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.690.250 -1.244.602
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
401.146 -414.664
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
618.739 339.127
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.234.970 802.919
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.164.384 929.711
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.624.732 -94.567
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.928.996 210.110
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.879 -3.540
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-24.651 -31.309
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
44.773 56.964
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.501.432 -259.115
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
357.642 467.110
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-931.449 -20.000
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
132.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.538.392 1.143.464
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.014.071 9.636.017
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.497.535 -9.223.273
Temettü Ödemeleri
-45.000
Diğer
-54.928 775.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
121.825 220.163
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.720.831 1.479.170
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.108.571 2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.387.740 4.368.893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778658


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1909 Değişim: 0,04%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9591 Değişim: -0,08%
Düşük 34,9163 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.504,50 Değişim: -0,24%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,65
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.