KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

07.03.2019 - 23:25
KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 3.000.503
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.651.251
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
58.557
Bankalardan Alınan Gelirler
2.591
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
215.528
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
933
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
126.978
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
87.617
Finansal Kiralama Gelirleri
70.404
Diğer Kar Payı Gelirleri
2.172
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -1.959.225
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.336.163
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-275.150
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-103.864
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-238.195
Diğer Kar Payı Giderleri
-5.853
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.041.278
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
197.508
Alınan Ücret ve Komisyonlar
292.525
Gayri Nakdi Kredilerden
114.573
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 177.952
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-95.017
Gayri Nakdi Kredilere
-420
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -94.597
PERSONEL GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -539.998
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 305.666
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-3.708
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-26.231
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
335.605
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 470.773
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.475.404
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
Beşinci Bölüm-IV (7) -607.836
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -665.082
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
202.486
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
7.437
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 209.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -36.688
Cari Vergi Karşılığı
-5.237
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-171.354
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
139.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 173.235
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 173.235
Grubun Karı (Zararı)
158.014
Azınlık Payları Karı (Zararı)
15.221
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,17600000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
678.697
Alınan Kar Payları
2.710.438
Ödenen Kar Payları
-1.292.384
Alınan Ücret ve Komisyonlar
178.597
Elde Edilen Diğer Kazançlar
309.621
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(V-I-5,h2) 470.048
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-758.094
Ödenen Vergiler
-83.581
Diğer
(V-VI-3) -855.948
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.096.176
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.343
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.746.875
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
416.434
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.727.538
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-49.134
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.486.700
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(V-VI-3) 264.856
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.774.873
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
277.303
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-70.290
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-126.078
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
157.335
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-717.604
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.079.573
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(V-I-4) -187.962
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(V-I-4) 142.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
877.554
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.562.916
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.416.082
Temettü Ödemeleri
-45.000
Diğer
775.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(V-VI-3) 290.406
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.220.136
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-1-a) 2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-1-b) 7.109.859


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
173.235
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
36.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.512
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.892
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-7.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.857
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-14.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.150
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
209.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -1.228 250.239 2.489.168 156.047 2.645.215
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-152.480 -152.480 -152.480
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-152.480 -152.480 -152.480
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -153.708 250.239 2.336.688 156.047 2.492.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.768 -2.256 36.025 -11.168 158.014 194.383 15.221 209.604
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
69.825 -42.098 27.727 90.796 118.523
Kar Dağıtımı
187.744 17.495 -250.239 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
187.744 -187.744 0
Diğer
250.239 -250.239 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.653.747 10.169.782 12.823.529
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 1.332.450 9.804.266 11.136.716
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
509.720 5.408.661 5.918.381
Bankalar
822.730 4.395.605 5.218.335
Para Piyasalarından Alacaklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 10.472 1.997 12.469
Devlet Borçlanma Senetleri
834 834
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
9.638 1.997 11.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 708.176 363.808 1.071.984
Devlet Borçlanma Senetleri
708.161 350.353 1.058.514
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 13.455 13.470
Diğer Finansal Varlıklar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (4) 618.506 0 618.506
Devlet Borçlanma Senetleri
618.506 618.506
Diğer Finansal Varlıklar
0
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (5) 1.510 0 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.510 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
Donuk Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.367 -289 -17.656
KREDİLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (6) 15.976.372 10.208.617 26.184.989
Krediler
15.008.011 10.165.668 25.173.679
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
15.008.011 10.165.668 25.173.679
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I (7) 375.304 4.250 379.554
Finansal Kiralama Alacakları
418.495 4.305 422.800
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-43.191 -55 -43.246
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Donuk Alacaklar
1.788.647 99.900 1.888.547
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
Beşinci Bölüm-I (6) -1.195.590 -61.201 -1.256.791
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-49.603 -18.252 -67.855
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-259.933 -35.518 -295.451
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-886.054 -7.431 -893.485
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 648.970 718 649.688
Satış Amaçlı
648.970 718 649.688
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I (9) 99.571 0 99.571
İştirakler (Net)
71.647 0 71.647
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
71.647 71.647
Bağlı Ortaklıklar (Net)
3.540 0 3.540
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
3.540 3.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
24.384 0 24.384
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
24.384 24.384
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 655.238 219 655.457
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (11) 31.422 5.312 36.734
Şerefiye
4.000 4.000
Diğer
31.422 1.312 32.734
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 1.074.667 1.074.667
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.992 3.992
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (13) 169.474 169.474
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (15) 482.091 41.755 523.846
VARLIKLAR TOPLAMI
21.795.544 20.426.403 42.221.947
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 11.695.466 16.843.865 28.539.331
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (2) 220.698 3.168.852 3.389.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
771.957 771.957
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Beşinci Bölüm-II (3) 1.405.143 1.753.909 3.159.052
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (4) 1.545 0 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.545 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0
Faaliyet Kiralaması
0
Diğer
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (7) 90.111 769 90.880
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Karşılığı
73.897 73.897
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
16.214 769 16.983
CARİ VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (8) 55.407 3.181 58.588
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (9) 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Beşinci Bölüm-II (10) 0 1.204.297 1.204.297
Krediler
1.204.297 1.204.297
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (11) 1.380.164 75.001 1.455.165
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (12) 3.557.148 -5.566 3.551.582
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
845.976 0 845.976
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
845.976 845.976
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
234.708 234.708
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
33.499 -5.566 27.933
Kar Yedekleri
1.301.198 0 1.301.198
Yasal Yedekler
134.313 134.313
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
1.166.885 1.166.885
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
-20.297 0 -20.297
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-178.311 -178.311
Dönem Net Kâr veya Zararı
158.014 158.014
Azınlık Payları
262.064 262.064
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.177.639 23.044.308 42.221.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.476.432 5.967.594 12.444.026
GARANTİ VE KEFALETLER
Beşinci Bölüm-III (1) 4.655.835 5.389.862 10.045.697
Teminat Mektupları
4.625.551 3.949.014 8.574.565
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
569.981 58.456 628.437
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
399 966.333 966.732
Diğer Teminat Mektupları
4.055.171 2.924.225 6.979.396
Banka Kredileri
0 39.338 39.338
İthalat Kabul Kredileri
39.338 39.338
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
7.980 1.221.635 1.229.615
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
7.980 1.221.635 1.229.615
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Diğer Garantilerimizden
170.661 170.661
Diğer Kefaletlerimizden
22.304 9.214 31.518
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.553.305 315.080 1.868.385
Cayılamaz Taahhütler
1.553.305 315.080 1.868.385
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
161.878 315.080 476.958
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
215.439 215.439
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
537.673 537.673
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.906 6.906
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
630.690 630.690
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
332 332
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
387 387
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 267.292 262.652 529.944
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
267.292 262.652 529.944
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
27.630 25.097 52.727
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
27.630 27.630
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
25.097 25.097
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
239.662 237.555 477.217
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
68.732.410 13.762.534 82.494.944
EMANET KIYMETLER
2.380.394 2.083.413 4.463.807
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
393.768 393.768
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 4.118 4.190
Tahsile Alınan Çekler
1.448.653 225.232 1.673.885
Tahsile Alınan Ticari Senetler
494.993 50.417 545.410
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
9.316 356.885 366.201
Emanet Kıymet Alanlar
33.489 1.446.761 1.480.250
REHİNLİ KIYMETLER
66.352.016 11.679.121 78.031.137
Menkul Kıymetler
10.540.645 3.388.191 13.928.836
Teminat Senetleri
1.099.082 155.984 1.255.066
Emtia
2.097.532 926.359 3.023.891
Varant
0
Gayrimenkul
49.073.908 5.963.148 55.037.056
Diğer Rehinli Kıymetler
3.307.628 1.240.217 4.547.845
Rehinli Kıymet Alanlar
233.221 5.222 238.443
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
75.208.842 19.730.128 94.938.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746075


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3320 Değişim: 0,09%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4602 Değişim: -0,62%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.435,73 Değişim: -1,03%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.