KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2021 - 23:25
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124
Diğer Düzeltmeler
12.200.241 12.200.241 -12.200.241 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124
Transferler
2.383.585 -196.360.610 193.977.025 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.909.853 16.966.284 -73.948.978 -73.333.637 -14.384.780 -87.718.417
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-16 -10.577 -10.593 10.593 0
Dönem Sonu Bakiyeler
26 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558
Transferler
1.810.395 382.986.550 -384.796.945 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.371.653 31.571.085 264.424 801.953.738 829.417.594 104.941.098 934.358.692
Dönem Karı (Zararı)
801.953.738 801.953.738 104.029.200 905.982.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.371.653 31.571.085 911.898 28.375.754
Kar Payları
34 922.819 50.000 50.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
297 60 4.457 -3 -20.062 -15.251 -3.288 -18.539
Dönem Sonu Bakiyeler
26 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -13.625.541 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
420.864.893 79.816.873
Dönem Karı (Zararı)
905.982.938 455.710.264
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-527.153.602 -81.119.652
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 37.163.733 41.466.708
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
31 -22.083.819 11.314.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.939.341 8.610.326
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.068.636 18.722.261
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-28.060.522 -1.453.589
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13,16 -47.166.718 -25.685.153
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 -450.123.394 -124.027.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 42.135.538 52.012.262
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.879.351 -27.824.546
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-33.823.020 -3.838.612
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-19.596.344 -26.266.830
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
409.590 -4.150.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
160.838.743 -298.615.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 20.204.048 -151.815.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -643.082 -11.408.488
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.855.758 -19.206.053
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.686.079 121.771.671
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -2.470.336 8.581.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -157.099.291 -79.880.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -4.509.493 -1.587.585
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
12 36.067.515 -128.153.948
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.789.002 33.203.661
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 300.798.468 -14.338.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.756.251 -55.781.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
539.668.079 75.975.170
Alınan Faiz
30 24.560.711 30.916.061
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.764.827 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -8.959.566 -4.951.329
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
22 -605.903 -3.386.579
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.033.601 -18.736.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-148.943.467 50.623.266
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 541.241.865 443.816.952
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -750.427.663 -400.716.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.410.414 43.281.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -51.431.907 -44.198.601
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.240.173 13.081.143
Alınan Temettüler
-7.976.349 -4.641.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265.088.449 -245.363.849
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 9.223.309 49.311.991
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -146.967.285 -145.610.194
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -53.546.306 -28.064.642
Ödenen Temettüler
-53.599.038 -87.718.417
Ödenen Faiz
7 -20.199.129 -33.282.587
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.832.977 -114.923.710
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22.094.376 23.265.271
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.927.353 -91.658.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 346.458.320 438.116.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 375.385.673 346.458.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 375.385.673 346.458.320
Finansal Yatırımlar
6 737.057.331 563.931.037
Ticari Alacaklar
297.322.588 317.315.041
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,35 1.774.178 30.874.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 295.548.410 286.441.032
Diğer Alacaklar
2.060.644 9.710.215
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,35 723.804 8.978.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.336.840 731.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
46.748.191 42.892.433
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 41.069.194 36.303.100
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
12 5.678.997 6.589.333
Stoklar
10 113.311.333 106.625.254
Peşin Ödenmiş Giderler
11 34.980.094 33.225.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.023.691 6.531.463
Diğer Dönen Varlıklar
25 21.496.920 15.820.338
ARA TOPLAM
1.639.386.465 1.442.509.361
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 26.038.274 48.215.662
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.665.424.739 1.490.725.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 111.466.619 560.803
Ticari Alacaklar
40.536 29.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 40.536 29.928
Diğer Alacaklar
60.845.814 52.553.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,35 42.566.066 38.741.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.279.748 13.811.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 1.187.559.276 603.831.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 472.101.448 423.399.640
Maddi Duran Varlıklar
18 364.977.429 351.631.868
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 57.791.989 85.794.353
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.343.190 83.067.765
Şerefiye
21 3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 79.212.683 79.937.258
Peşin Ödenmiş Giderler
11 944.214 228.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 10.446.798 35.188.222
Diğer Duran Varlıklar
25 79.441.709 69.603.864
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.427.959.022 1.705.890.270
TOPLAM VARLIKLAR
4.093.383.761 3.196.615.293
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.450.278 45.429.755
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 94.398.143 102.895.613
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 11.745.910 12.881.439
Ticari Borçlar
144.275.731 300.731.649
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,35 1.276.119 33.256.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 142.999.612 267.475.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 4.316.861 8.826.354
Diğer Borçlar
12.080.634 19.996.864
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,35 0 8.402.764
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.080.634 11.594.100
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
160.410.532 121.312.886
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 155.836.282 115.693.927
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 4.574.250 5.618.959
Türev Araçlar
13 0 1.159.163
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 306.096.828 45.687.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 3.574.024 2.166.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.410.947 6.294.028
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.410.947 6.294.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 717 950
ARA TOPLAM
749.760.605 667.382.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.760.605 667.382.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 99.512.740 195.500.769
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 9.473.384 18.943.293
Diğer Borçlar
94.570.838 83.865.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 94.570.838 83.865.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7.976.001 11.006.132
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 7.976.001 11.006.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 35.959.514 43.185.159
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 40.388.931 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.370.160 22.535.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 25.370.160 22.535.228
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 144.564.915 149.180.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.816.483 524.216.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.207.577.088 1.191.599.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.302.304.313 1.506.222.816
Ödenmiş Sermaye
26 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
26 -11.261.247 -12.184.363
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
26 -1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.625.541 -9.253.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.625.541 -9.253.948
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.625.541 -9.253.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
115.767.885 83.927.922
Yabancı Para Çevrim Farkları
115.513.175 83.937.633
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
254.710 -9.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
254.710 -9.711
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.284.263 18.473.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 955.721.098 606.998.275
Net Dönem Karı veya Zararı
801.953.738 384.796.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 583.502.360 498.792.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.885.806.673 2.005.015.558
TOPLAM KAYNAKLAR
4.093.383.761 3.196.615.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 1.032.136.230 1.385.761.969
Satışların Maliyeti
27 -642.017.673 -1.012.492.531
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
390.118.557 373.269.438
BRÜT KAR (ZARAR)
390.118.557 373.269.438
Genel Yönetim Giderleri
28 -106.991.880 -113.173.768
Pazarlama Giderleri
28 -10.979.680 -13.325.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 318.770.449 259.773.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -169.302.303 -132.796.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
421.615.143 373.746.586
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 131.170.245 94.176.135
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -3.780.155 -21.300.587
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 450.123.394 124.027.017
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
999.128.627 570.649.151
Finansman Giderleri
32 -51.010.151 -62.926.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
948.118.476 507.722.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33 -42.135.538 -52.012.262
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -21.440.769 -19.448.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -20.694.769 -32.563.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
905.982.938 455.710.264
DÖNEM KARI (ZARARI)
905.982.938 455.710.264
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 104.029.200 70.913.319
Ana Ortaklık Payları
34 801.953.738 384.796.945
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 1,84400000 0,88500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.371.653 -6.914.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -4.589.559 -3.889.915
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-952.060 -4.702.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.169.966 1.677.234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.169.966 1.677.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
32.747.407 24.316.354
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.094.376 23.265.271
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
264.182 190.023
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
10.388.849 861.060
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.375.754 17.401.587
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
934.358.692 473.111.851
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.941.098 78.068.285
Ana Ortaklık Payları
829.417.594 395.043.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917148


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.