KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2019 - 00:14
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 733.112.565 113.012.181 1.118.184.804 206.071.985 1.324.256.789
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
123.951.528 123.951.528 66.091.668 190.043.196
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 857.064.093 113.012.181 1.242.136.332 272.163.653 1.514.299.985
Transferler
1.850.696 111.161.485 -113.012.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-169.758 8.292.132 39.099 242.200.472 250.361.945 54.067.184 304.429.129
Dönem Karı (Zararı)
242.200.472 242.200.472 54.093.012 296.293.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-169.758 8.292.132 39.099 8.161.473 -25.828 8.135.645
Kar Payları
33 -69.030.677 -69.030.677 -5.215.698 -74.246.375
Dönem Sonu Bakiyeler
25 223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 899.194.901 242.200.472 1.423.467.600 321.015.139 1.744.482.739
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 899.194.901 234.945.793 1.416.212.921 321.015.139 1.737.228.060
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
11.527.744 11.527.744 -182.955 11.344.789
Diğer Düzeltmeler
2(iii) 7.254.679 7.254.679 7.254.679
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 910.722.645 242.200.472 1.434.995.344 320.832.184 1.755.827.528
Transferler
3.502.994 238.697.478 -242.200.472
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.135.685 27.066.389 -267.725 -193.977.025 -166.042.676 101.357.016 -64.685.660
Dönem Karı (Zararı)
-193.977.025 -193.977.025 106.368.350 -87.608.675
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.135.685 27.066.389 -267.725 27.934.349 -5.011.334 22.923.015
Sermaye Arttırımı
25 211.533.000 -211.533.000
Kar Payları
33 -60.123.057 -60.123.057 -7.497.934 -67.620.991
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-24.999.945 -24.999.945 -24.999.945
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-748.487 -10.312.314 -445.626 -11.506.427 32.607.619 21.101.192
Dönem Sonu Bakiyeler
25 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
459.079.746 138.819.002
Dönem Karı (Zararı)
-87.608.675 296.293.484
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
344.478.958 -210.360.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 42.664.492 48.261.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 45.142.606 39.834.287
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.401.731 6.528.473
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.655.502 2.474.148
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.113.772 -3.488.455
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.847.662 -62.640.196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -31.847.662 -62.640.196
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 227.077.303 -235.683.237
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 46.878.684 14.524.094
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.374.111 -1.991.173
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
547.112 955.872
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-14.870.853 -18.549.246
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.653.164 -586.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
204.664.592 52.862.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -51.933.324 -62.763.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.690.628 22.884.922
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -6.360.558 8.434.226
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -72.072.806 -21.230.051
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -953.641 -24.883.667
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 255.985.620 50.302.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 4.092.962 1.438.794
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -2.656.978 -21.914.611
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 32.886.449 -11.355.765
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 42.855.083 53.840.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.512.413 58.109.523
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
461.534.875 138.794.897
Alınan Faiz
29 29.782.665 18.289.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -3.697.998 -1.497.977
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
32 -284.696 -878.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.255.100 -15.889.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-199.854.788 -67.271.981
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-80.278.790
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -29.353.855 -34.777.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.774.188 1.817.609
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -95.683.654 -26.583.509
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.830.794 -24.572.391
Alınan Temettüler
8.518.117 16.843.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-179.811.867 -160.224.028
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-24.999.945
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-24.999.945
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 134.629.401 13.530.496
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -197.318.169 -77.343.279
Ödenen Temettüler
-67.620.991 -74.246.375
Ödenen Faiz
7 -24.502.163 -22.164.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.413.091 -88.677.007
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.670.878 6.427.640
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.083.969 -82.249.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 348.032.790 430.282.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 438.116.759 348.032.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 438.116.759 348.032.790 430.282.157
Finansal Yatırımlar
6 566.789.397 422.802.391 354.119.782
Ticari Alacaklar
174.439.704 129.014.902 64.680.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,34 27.412.944 22.647.715 19.765.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 147.026.760 106.367.187 44.914.576
Diğer Alacaklar
4.497.181 42.603.682 44.248.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,34 3.402.566 31.500.885 34.820.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.094.615 11.102.797 9.428.538
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11.604.502 5.243.944 13.678.170
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 11.604.502 5.243.944 13.678.170
Stoklar
10 228.396.925 156.324.119 135.094.068
Peşin Ödenmiş Giderler
11 40.735.434 38.016.131 15.275.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17.172.623 8.146.785 8.036.716
Diğer Dönen Varlıklar
24 41.371.232 21.656.708 30.744.175
ARA TOPLAM
1.523.123.757 1.171.841.452 1.096.159.708
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 44.125.214 44.172.396 75.868.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.567.248.971 1.216.013.848 1.172.028.484
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 370.779 1.265.768 1.168.770
Ticari Alacaklar
27.126 56.935 1.923.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 27.126 56.935 1.923.402
Diğer Alacaklar
46.357.707 560.578 21.800.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,34 34.062.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 12.295.652 560.578 21.800.267
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 422.638.610 647.290.116 425.010.352
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 378.745.760 276.131.600 213.504.000
Maddi Duran Varlıklar
18 409.869.990 470.677.493 517.773.678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
84.548.580 18.917.116 28.363.414
Şerefiye
20 3.130.507 3.130.507 12.043.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 81.418.073 15.786.609 16.319.941
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.299.755 3.065.417 922.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 50.404.750 32.498.482 26.703.671
Diğer Duran Varlıklar
24 50.736.647 27.770.974 19.597.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.444.999.704 1.478.234.479 1.256.767.358
TOPLAM VARLIKLAR
3.012.248.675 2.694.248.327 2.428.795.842
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 76.508.640 164.635.478 147.249.945
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 90.560.679 73.870.336 76.805.289
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 14.018.037
Ticari Borçlar
380.453.337 125.189.044 75.263.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,34 27.599.324 292.935 347.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 352.854.013 124.896.109 74.915.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 10.413.939 6.320.977 4.882.183
Diğer Borçlar
10.902.193 8.151.197 11.701.727
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,34 4.094.619 0 5.957.757
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.807.574 8.151.197 5.743.970
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
12.091.272 14.748.250 36.662.861
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 12.091.272 14.748.250 36.662.861
Türev Araçlar
13 583.838 0 12.596
Ertelenmiş Gelirler
14 266.904.656 239.798.624 109.367.164
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 1.454.349 1.915.938 9.661.782
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.711.764 5.869.098 4.641.336
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 7.711.764 5.869.098 4.641.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 1.611 312 258.302
ARA TOPLAM
871.604.315 640.499.254 476.506.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
871.604.315 640.499.254 476.506.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 207.341.435 121.854.152 188.218.229
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 28.414.940
Diğer Borçlar
59.756.616 29.621.163 37.426.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 59.756.616 29.621.163 37.426.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 36.070.443 33.152.131 25.222.417
Ertelenmiş Gelirler
14 41.502.536 25.753.485 102.344.264
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.120.338 16.816.399 15.011.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 18.120.338 16.816.399 15.011.955
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 129.815.928 82.069.004 69.766.250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
521.022.236 309.266.334 437.989.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.392.626.551 949.765.588 914.495.857
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.172.323.239 1.423.467.600 1.242.136.332
Ödenmiş Sermaye
25 435.000.000 223.467.000 223.467.000
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -24.999.945
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
25 -1.535.883 -787.396 -787.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.344.079 -3.479.764 -3.310.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.344.079 -3.479.764 -3.310.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.344.079 -3.479.764 -3.310.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
66.771.448 50.285.098 41.953.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
66.971.349 50.217.274 41.925.142
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-199.901 67.824 28.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-199.901 67.824 28.725
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.090.283 12.587.289 10.736.593
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 877.318.440 899.194.901 857.064.093
Net Dönem Karı veya Zararı
-193.977.025 242.200.472 113.012.181
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 447.298.885 321.015.139 272.163.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.619.622.124 1.744.482.739 1.514.299.985
TOPLAM KAYNAKLAR
3.012.248.675 2.694.248.327 2.428.795.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 1.137.249.772 675.351.497
Satışların Maliyeti
26 -959.763.573 -561.435.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
177.486.199 113.915.710
BRÜT KAR (ZARAR)
177.486.199 113.915.710
Genel Yönetim Giderleri
27 -97.239.342 -84.191.626
Pazarlama Giderleri
27 -13.486.590 -10.404.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 412.200.922 141.573.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -183.324.672 -78.313.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
295.636.517 82.578.590
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 54.896.464 81.688.535
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -57.376.427 -44.402.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -227.077.303 235.683.237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.079.251 355.547.579
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
-106.809.242 -44.730.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-40.729.991 310.817.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -46.878.684 -14.524.094
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -27.793.511 -8.143.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -19.085.173 -6.380.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.608.675 296.293.484
DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.608.675 296.293.484
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 106.368.350 54.093.012
Ana Ortaklık Payları
-193.977.025 242.200.472
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 -0,44600000 0,55700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.132.595 -166.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.108.592 613.775
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
334.030 -815.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-310.027 35.723
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-310.027 35.723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.790.420 8.301.863
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.670.878 6.427.640
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.490 39.065
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11.387.032 1.835.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.923.015 8.135.645
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.685.660 304.429.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
101.357.016 54.067.184
Ana Ortaklık Payları
-166.042.676 250.361.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747294


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5532 Değişim: 0,02%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5657
Açılış: 32,5468
34,8842 Değişim: 0,05%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.431,06 Değişim: 0,04%
Düşük 2.426,36 24.04.2024 Yüksek 2.433,36
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.