KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:50
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 744.439.350 115.520.736 1.132.020.144 206.071.985 1.338.092.129
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 (iv) 123.951.528 123.951.528 66.091.668 190.043.196
Diğer Düzeltmeler
2 (iv) -11.326.785 -2.508.555 -13.835.340 -13.835.340
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 857.064.093 113.012.181 1.242.136.332 272.163.653 1.514.299.985
Transferler
1.850.696 111.161.485 -113.012.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.152.827 3.033.148 15.241 161.675.738 163.571.300 16.403.178 179.974.478
Dönem Karı (Zararı)
161.675.738 161.675.738 16.404.764 178.080.502
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.152.827 3.033.148 15.241 1.895.562 -1.586 1.893.976
Kar Payları
-69.030.677 -69.030.677 -5.215.698 -74.246.375
Dönem Sonu Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -4.462.833 44.958.290 43.966 12.587.289 899.194.901 161.675.738 1.336.676.955 283.351.133 1.620.028.088
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 899.194.901 234.945.793 1.416.212.921 321.015.139 1.737.228.060
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 (iv) 11.463.052 11.463.052 -183.009 11.280.043
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 910.657.953 234.945.793 1.427.675.973 320.832.130 1.748.508.103
Transferler
3.502.994 231.442.799 -234.945.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.219.096 33.770.719 40.052.974 -244.531 -555.183.647 -483.823.581 146.665.936 -337.157.645
Dönem Karı (Zararı)
-555.183.647 -555.183.647 135.775.384 -419.408.263
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.219.096 33.770.719 40.052.974 -244.531 71.360.066 10.890.552 82.250.618
Sermaye Arttırımı
211.533.000 -211.533.000
Kar Payları
-60.123.057 -60.123.057 -7.497.934 -67.620.991
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.614 -191.987 -1.192.499 -1.386.100 22.487.292 21.101.192
Dönem Sonu Bakiyeler
19 435.000.000 -789.010 -5.698.860 83.796.006 40.052.974 -176.707 16.090.283 869.252.196 -555.183.647 882.343.235 482.487.424 1.364.830.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
314.141.201 71.601.503
Dönem Karı (Zararı)
-419.408.263 178.080.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
579.490.711 -96.309.562
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.920.684 33.021.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.223.818 5.042.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.448.250 6.895.066
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-78.639.484 620.445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-103.258.738 -12.596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
644.161.448 -138.496.235
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
76.832.523 10.159.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.018.621 -1.131.647
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-550.132 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-15.333.530 -12.226.409
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
667.251 -181.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
146.933.723 -8.416.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
145.537 20.342.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.474.707 10.839.623
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.084.027 -1.162.550
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-62.637.828 20.590.370
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.637.990 -21.217.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
164.456.233 12.950.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.773.226 1.789.872
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.917.332 -20.875.595
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.166.355 -7.732.539
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
31.630.858 -46.162.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.513.398 22.220.630
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
307.016.171 73.354.818
Alınan Faiz
21.106.741 13.170.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.261.888 -1.042.516
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-284.696 -530.456
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.435.127 -13.350.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.916.874 -27.190.113
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-10.096.130 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-29.025.677 -25.370.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.474.445 2.568.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.160.941 -21.231.707
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.373.312 0
Alınan Temettüler
8.518.117 16.843.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-129.728.165 -154.130.233
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.573.255 8.939.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.379.326 -67.477.676
Ödenen Temettüler
-67.620.991 -74.246.375
Ödenen Faiz
-34.301.103 -21.345.922
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.496.162 -109.718.843
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
32.283.870 2.469.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.780.032 -107.249.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 348.032.790 430.282.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 509.812.822 323.032.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 509.812.822 348.032.790 430.282.157
Finansal Yatırımlar
6 436.835.943 422.802.391 354.119.782
Ticari Alacaklar
126.881.660 129.014.902 64.680.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,23 46.282.958 22.647.715 19.765.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 80.598.702 106.367.187 44.914.576
Diğer Alacaklar
35.863.680 42.603.682 44.248.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 34.702.526 31.500.885 34.820.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.161.154 11.102.797 9.428.538
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
8.327.971 5.243.944 13.678.170
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
10 8.327.971 5.243.944 13.678.170
Stoklar
218.961.947 156.324.119 135.094.068
Peşin Ödenmiş Giderler
9 55.854.916 38.154.556 15.275.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.178.980 8.146.785 8.036.716
Diğer Dönen Varlıklar
35.459.094 21.656.708 30.744.175
ARA TOPLAM
1.440.177.013 1.171.979.877 1.096.159.708
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 55.561.998 44.172.396 75.868.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.495.739.011 1.216.152.273 1.172.028.484
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 193.655.551 1.265.768 1.168.770
Ticari Alacaklar
31.277 56.935 1.923.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 31.277 56.935 1.923.402
Diğer Alacaklar
14.775.287 560.578 21.800.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.775.287 560.578 21.800.267
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 174.886.012 640.035.437 425.010.352
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 379.569.715 276.131.600 213.504.000
Maddi Duran Varlıklar
16 469.415.698 470.677.493 517.773.678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.533.097 18.917.116 28.363.414
Şerefiye
5.834.746 3.130.507 12.043.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.698.351 15.786.609 16.319.941
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.864.622 2.926.992 922.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 53.932.452 32.498.482 26.703.671
Diğer Duran Varlıklar
42.722.947 27.770.974 19.597.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.353.386.658 1.470.841.375 1.256.767.358
TOPLAM VARLIKLAR
2.849.125.669 2.686.993.648 2.428.795.842
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 88.719.559 164.635.478 147.249.945
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 95.710.050 73.870.336 76.805.289
Ticari Borçlar
289.340.221 125.189.044 75.263.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,23 32.899.808 292.935 347.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 256.440.413 124.896.109 74.915.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.094.203 6.320.977 4.882.183
Diğer Borçlar
10.245.426 8.151.197 11.701.727
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 4.094.450 0 5.957.757
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.150.976 8.151.197 5.743.970
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
12.830.918 14.748.250 36.662.861
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
10 12.830.918 14.748.250 36.662.861
Türev Araçlar
11 179.377 0 12.596
Ertelenmiş Gelirler
12 270.813.679 239.798.624 109.367.164
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.181.009 1.915.938 9.661.782
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.299.334 5.869.098 4.641.336
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.299.334 5.869.098 4.641.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
466 312 258.302
ARA TOPLAM
811.414.242 640.499.254 476.506.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
811.414.242 640.499.254 476.506.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 236.355.165 121.854.152 188.218.229
Diğer Borçlar
53.693.289 29.621.163 37.426.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.693.289 29.621.163 37.426.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
13 182.265.462 33.152.131 25.222.417
Ertelenmiş Gelirler
12 26.369.288 25.753.485 102.344.264
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.140.374 16.816.399 15.011.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 21.140.374 16.816.399 15.011.955
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 153.057.190 82.069.004 69.766.250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
672.880.768 309.266.334 437.989.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.484.295.010 949.765.588 914.495.857
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
882.343.235 1.416.212.921 1.242.136.332
Ödenmiş Sermaye
19 435.000.000 223.467.000 223.467.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-789.010 -787.396 -787.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.698.860 -3.479.764 -3.310.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.698.860 -3.479.764 -3.310.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.698.860 -3.479.764 -3.310.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
123.672.273 50.285.098 41.953.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.796.006 50.217.274 41.925.142
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
40.052.974 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-176.707 67.824 28.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-176.707 67.824 28.725
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.090.283 12.587.289 10.736.593
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 869.252.196 899.194.901 857.064.093
Net Dönem Karı veya Zararı
-555.183.647 234.945.793 113.012.181
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 482.487.424 321.015.139 272.163.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.364.830.659 1.737.228.060 1.514.299.985
TOPLAM KAYNAKLAR
2.849.125.669 2.686.993.648 2.428.795.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 835.208.203 539.545.144 413.703.580 205.280.137
Satışların Maliyeti
20 -684.239.477 -428.188.450 -331.143.308 -156.690.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.968.726 111.356.694 82.560.272 48.589.352
BRÜT KAR (ZARAR)
150.968.726 111.356.694 82.560.272 48.589.352
Genel Yönetim Giderleri
-90.418.420 -66.267.939 -43.402.250 -21.785.568
Pazarlama Giderleri
-8.894.240 -7.319.828 -3.214.018 -2.460.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
466.501.237 90.906.820 280.575.136 28.077.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-117.828.442 -61.880.868 -67.826.751 -9.065.192
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
400.328.861 66.794.879 248.692.389 43.355.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
38.890.826 21.995.263 15.362.287 9.286.070
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.588.705 -8.637.207 -6.834.498 -7.273.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -644.161.448 138.496.235 -441.463.287 68.195.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-215.530.466 218.649.170 -184.243.109 113.563.969
Finansman Gelirleri
0 0 0 -157.001
Finansman Giderleri
-127.045.274 -30.409.373 -77.231.697 -10.318.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-342.575.740 188.239.797 -261.474.806 103.088.439
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -76.832.523 -10.159.295 -46.504.982 -4.424.815
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -39.700.198 -6.576.201 -28.496.446 -3.482.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -37.132.325 -3.583.094 -18.008.536 -942.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-419.408.263 178.080.502 -307.979.788 98.663.624
DÖNEM KARI (ZARARI)
-419.408.263 178.080.502 -307.979.788 98.663.624
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
135.775.384 16.404.764 84.223.307 12.131.886
Ana Ortaklık Payları
-555.183.647 161.675.738 -392.203.095 86.531.738
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -1,27600000 0,37200000 -0,90200000 0,19900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.226.717 -1.157.442 -2.226.717 -882.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.118.033 -275.335 -1.118.033 -414.563
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.660.838 -1.168.687 -1.660.838 -684.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
552.154 286.580 552.154 216.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
552.154 286.580 552.154 216.102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
84.477.335 3.051.418 59.312.641 -1.133.114
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.283.870 2.230.453 25.371.307 -1.403.874
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-244.316 15.228 -55.613 -15.893
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
63.734.774 805.737 40.676.931 286.653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.296.993 -6.679.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.296.993 -6.679.984
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.250.618 1.893.976 57.085.924 -2.016.083
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-337.157.645 179.974.478 -250.893.864 96.647.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
146.665.936 16.403.178 95.186.687 12.138.799
Ana Ortaklık Payları
-483.823.581 163.571.300 -346.080.551 84.508.742http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719167


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9137 Değişim: 0,11%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,1567 Değişim: -0,19%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.887,16 Değişim: 0,66%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.