KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:10
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -38.171 -706.381 1.474.941 10.730.389
Transferler
113.811 1.361.130 -1.474.941
Dönem Karı (Zararı)
129.004 1.596.697 1.596.697
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
129.004
Sermaye Arttırımı
800.000 800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 800.000 90.833 113.811 654.749 1.596.697 13.256.090 13.256.090
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 800.000 -286.506 113.811 654.749 4.968.815 16.250.869
Transferler
319.760 4.649.055 -4.968.815
Dönem Karı (Zararı)
-52.994 58.240.164 58.187.170
Sermaye Arttırımı
35.000.000 -800.000 -5.074.317 29.125.683
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -339.500 433.571 229.487 58.240.164 103.563.722 103.563.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.064.843 -402.716
Dönem Karı (Zararı)
58.240.164 1.596.697
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.244.073 880.414
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-19-20 341.229 100.034
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
697.028 171.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-25 697.028 171.764
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.260 12.943
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
42.260 12.943
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.295.356 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.295.356 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 4.023.803 595.673
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -53.037 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.238.062 -2.354.419
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -64.080.666 -2.166.604
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
98.211 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 98.211 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.012 58.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 4.012 58.576
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 324 -324
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -826.374 -51.935
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
186.735 45.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 186.735 45.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 354.745 -2.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.951 119.633
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12-24 24.951 119.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -356.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -356.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.241.971 122.692
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10.306.814 -525.408
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-810.973 -86.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-810.973 -86.629
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -735.047 -14.881
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -75.926 -71.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.854.895 747.962
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.125.683 800.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.125.683 800.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-270.788 -52.038
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.108.765 258.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.108.765 258.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 999.615 2.702.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 31.108.380 2.961.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 31.108.380 999.615
Finansal Yatırımlar
85.874.688 14.498.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
85.874.688 14.498.623
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8 85.874.688 14.498.623
Ticari Alacaklar
2.736.028 2.834.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.736.028 2.834.239
Diğer Alacaklar
5.668 9.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.668 9.680
Türev Araçlar
0 324
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 0 324
Peşin Ödenmiş Giderler
467.223 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 467.223 0
ARA TOPLAM
120.191.987 18.342.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.191.987 18.342.481
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
755.418 102.274
Mobilya ve Demirbaşlar
19 254.328 102.274
Özel Maliyetler
19 501.090
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 559.955 103.767
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
115.747 90.962
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 115.747 90.962
Peşin Ödenmiş Giderler
388.876 29.725
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 388.876 29.725
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 315.973 161.471
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.135.969 488.199
TOPLAM VARLIKLAR
122.327.956 18.830.680
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.528 59.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.528 59.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 89.528 59.229
Ticari Borçlar
247.281 60.546
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 247.281 60.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 364.052 9.307
Diğer Borçlar
740.536 715.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 740.536 715.585
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 15.488.062 1.002.943
Kısa Vadeli Karşılıklar
700.333 253.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 700.333 253.383
ARA TOPLAM
17.629.792 2.100.993
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.629.792 2.100.993
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
456.974 51.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
456.974 51.428
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 456.974 51.428
Uzun Vadeli Karşılıklar
677.468 427.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 677.468 427.390
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.134.442 478.818
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.764.234 2.579.811
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.563.722 16.250.869
Ödenmiş Sermaye
29 45.000.000 10.000.000
Sermaye Avansı
29 0 800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-339.500 -286.506
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-339.500 -286.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -339.500 -286.506
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
433.571 113.811
Yasal Yedekler
433.571 113.811
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
229.487 654.749
Net Dönem Karı veya Zararı
58.240.164 4.968.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.563.722 16.250.869
TOPLAM KAYNAKLAR
122.327.956 18.830.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 341.472.260 18.910.611 198.617.746 3.749.466
Satışların Maliyeti
30 -261.267.747 -13.208.590 -139.371.644 -1.469.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.204.513 5.702.021 59.246.102 2.280.302
BRÜT KAR (ZARAR)
80.204.513 5.702.021 59.246.102 2.280.302
Genel Yönetim Giderleri
31 -11.885.417 -5.506.959 -3.928.000 -2.171.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 5.619 0 1.362 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -19.861 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.304.854 195.062 55.319.464 109.090
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.304.854 195.062 55.319.464 109.090
Finansman Gelirleri
34 9.849.611 2.053.500 6.351.310 1.051.250
Finansman Giderleri
34 -432.219 -56.192 -35.771 20.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.722.246 2.192.370 61.635.003 1.180.990
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.482.082 -595.673 -15.458.279 -349.875
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -19.618.919 -678.978 -15.499.787 -384.826
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 136.837 83.305 41.508 34.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.240.164 1.596.697 46.176.724 831.115
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.240.164 1.596.697 46.176.724 831.115
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.240.164 1.596.697 46.176.724 831.115
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.994 129.004 -53.275 133.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -70.659 167.538 -71.034 173.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.665 -38.534 17.759 -39.908
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 17.665 -38.534 17.759 -39.908
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.994 129.004 -53.275 133.602
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.187.170 1.725.701 46.123.449 964.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.187.170 1.725.701 46.123.449 964.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211615


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.945 Değişim: -0,81% Hacim : 68.309 Mio.TL Son veri saati : 17:21
Düşük 7.936 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8608 Değişim: -0,24%
Düşük 28,7532 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,5398 Değişim: -0,70%
Düşük 31,5033 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.892,57 Değişim: -0,46%
Düşük 1.883,28 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.