KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 15:03
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754
Transferler
761.228 -761.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.856 70.040 62.184 62.184
Dönem Karı (Zararı)
70.040
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.856
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 14.279 -706.381 70.040 6.377.938 6.377.938
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -38.171 -706.381 1.474.941 10.730.389 10.730.389
Transferler
1.474.941 -1.474.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.650 352.264 346.614 346.614
Dönem Karı (Zararı)
352.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.650
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -43.821 768.560 11.077.003 11.077.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.141.204 528.809
Dönem Karı (Zararı)
352.264 70.040
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
120.981 -146.622
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 - 20 16.773 5.733
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 - 25 143.112 110.689
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -38.903 47.003
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -1 -310.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.614.449 604.428
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -2.460.183 516.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 64.707 -1.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.707 -1.238
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -13.859 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -216.871 -161.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 52.142 50.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 10.973 -238.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.101 89.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.257 348.719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.141.204 527.846
Alınan Temettüler
0 963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19 - 20 -14.880 -45.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.880 -45.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -14.880 -45.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.156.084 483.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.156.084 483.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.702.948 123.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 546.864 607.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 546.864 2.702.948
Finansal Yatırımlar
8 10.450.765 7.990.582
Diğer Alacaklar
6 - 12 23.209 87.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.209 87.916
Türev Araçlar
13 13.859 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 247.264 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
247.264 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 22.081 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 479.577 559.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
479.577 559.166
ARA TOPLAM
11.783.619 11.340.612
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.783.619 11.340.612
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
19 103.898 99.685
Mobilya ve Demirbaşlar
96.634 86.895
Özel Maliyetler
7.264 12.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 42.537 48.642
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.537 48.642
Peşin Ödenmiş Giderler
15 16.305 46.698
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.305 46.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 122.269 94.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
285.009 289.895
TOPLAM VARLIKLAR
12.068.628 11.630.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11 77.003 24.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 - 11 4.507 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 72.496 24.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 90.742 87.107
Diğer Borçlar
12 120.344 123.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
120.344 123.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 143.309 241.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 - 25 293.366 207.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
293.366 207.710
ARA TOPLAM
724.764 684.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
724.764 684.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21 266.861 202.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
266.861 202.067
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 13.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.861 215.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
991.625 900.118
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.077.003 10.730.389
Ödenmiş Sermaye
29 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -43.821 -38.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.821 -38.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.821 -38.171
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 768.560 -706.381
Net Dönem Karı veya Zararı
29 352.264 1.474.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.077.003 10.730.389
TOPLAM KAYNAKLAR
12.068.628 11.630.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 6.471.975 7.401.991
Satışların Maliyeti
30 -4.911.952 -6.387.894
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.560.023 1.014.097
BRÜT KAR (ZARAR)
1.560.023 1.014.097
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.481.674 -815.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 0 13.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 0 -97.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.349 114.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.349 114.469
Finansman Gelirleri
34 429.844 3.508
Finansman Giderleri
34 -51.523 -934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
456.670 117.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -104.406 -47.003
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -143.309 -61.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 38.903 14.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
352.264 70.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
352.264 70.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
352.264 70.040
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51.036 -7.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 - 29 -66.281 -10.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 - 23 15.245 2.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.245 2.216
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.036 -7.856
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
301.228 62.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
301.228 62.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026604


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.712 Değişim: -0,55% Hacim : 64.911 Mio.TL Son veri saati : 15:36
Düşük 10.704 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,8999 Değişim: 0,24%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,9042
Açılış: 32,8221
35,3433 Değişim: 0,57%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,3531
Açılış: 35,1421
2.460,25 Değişim: 0,39%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.467,53
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.