" />

KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.03.2022 - 16:36
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.032.071 -1.032.071 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.135 761.228 783.363 783.363
Dönem Karı (Zararı)
14 761.228 761.228 761.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.135 22.135 22.135
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
761.228 -761.228 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.306 1.474.941 1.414.635 1.414.635
Dönem Karı (Zararı)
1.474.941 1.474.941 1.474.941
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.306 -60.306 -60.306
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -38.171 -706.381 1.474.941 10.730.389 10.730.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-284.310 89.782
Dönem Karı (Zararı)
1.474.941 761.228
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.474.941 761.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-136.948 26.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 - 12 37.645 11.708
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
171.415 80.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 171.415 80.288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -972.851 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-972.851 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 626.843 -65.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.622.303 -681.173
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.747.911 -815.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -13.915 -52.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.915 -52.440
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -36.539 13.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.471 -36.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.471 -36.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -198.499 84.355
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 96.244 125.533
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
96.244 125.533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 274.846 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
274.846 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-284.310 106.372
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11 - 12 -136.556 -5.165
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 - 12 -136.556 -5.165
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.000.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
3.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.579.134 84.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.579.134 84.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 123.814 39.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.702.948 123.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.702.948 123.814
Finansal Yatırımlar
7.990.582 6.242.671
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 7.990.582 6.242.671
Diğer Alacaklar
7 87.916 74.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
87.916 74.001
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 83.136
Diğer Dönen Varlıklar
16 559.166 227.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
559.166 227.921
ARA TOPLAM
11.340.612 6.751.543
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.340.612 6.751.543
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 99.685 46.075
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 48.642 3.341
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48.642 3.341
Peşin Ödenmiş Giderler
8 46.698 10.159
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
46.698 10.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 94.870 15.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
289.895 74.580
TOPLAM VARLIKLAR
11.630.507 6.826.123
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 24.861 21.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
24.861 21.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
87.107 285.606
Diğer Borçlar
7 123.445 27.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
123.445 27.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 241.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 207.710 75.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
207.710 75.026
ARA TOPLAM
684.859 409.223
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
684.859 409.223
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 202.067 87.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
202.067 87.954
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 13.192 13.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.259 101.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
900.118 510.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 10.730.389 6.315.754
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.171 22.135
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.171 22.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.171 22.135
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-706.381 -1.467.609
Net Dönem Karı veya Zararı
1.474.941 761.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.730.389 6.315.754
TOPLAM KAYNAKLAR
11.630.507 6.826.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 16.225.163 6.267.291
Satışların Maliyeti
-9.909.581 -2.687.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.315.582 3.580.254
BRÜT KAR (ZARAR)
6.315.582 3.580.254
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.068.252 -2.758.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 51.974 72.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -186.585 -54.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.112.719 838.936
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.112.719 838.936
Finansman Gelirleri
21 1.236 0
Finansman Giderleri
21 -12.171 -12.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.101.784 826.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-626.843 -65.679
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-691.632 -73.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 64.789 8.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.474.941 761.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.474.941 761.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.474.941 761.228
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-60.306 22.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.382 27.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.076 -5.534
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.076 -5.534
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.306 22.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.414.635 783.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.414.635 783.363http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0833 Değişim: 0,18%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2256 Değişim: 0,49%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.614,08 Değişim: -0,29%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.