" />

KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.05.2020 - 19:54
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY  YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320
Transferler
560.732 -560.732
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
299.856 299.856
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -2.499.680 299.856 4.800.176 4.800.176
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -2.499.680 1.032.072 5.532.392
Transferler
1.032.072 -1.032.072 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
164.216 164.216
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -1.467.608 164.216 5.696.608 5.696.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.626 -47.970
Dönem Karı (Zararı)
164.216 299.856
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 164.216 299.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-267.695 -370.005
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 5.145 3.848
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-236.363 -144.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.943 15.223
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-240.306 -159.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.477 -229.576
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-36.477 -229.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
208.070 -15.015
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-13.990 -299.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
65.058 -2.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
65.058 -2.539
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-157.702 -143.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.803 66.737
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
53.803 66.737
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
260.901 363.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
260.901 363.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.591 -85.164
Alınan Temettüler
1.920 1.408
Alınan Faiz
13.037 33.801
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
78 1.985
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.649
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-63.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.784 -47.970
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.156 -2.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.940 -50.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.197 108.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.137 58.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 94.137 39.197
Finansal Yatırımlar
7 5.364.432 5.427.625
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5.052.873 5.118.871
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
255.276 259.712
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
56.283 49.042
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
56.283 49.042
Diğer Alacaklar
9 32.961 32.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.961 32.731
Peşin Ödenmiş Giderler
10 176.254 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
176.254 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.758 2.680
Diğer Dönen Varlıklar
13 240.308 175.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
240.308 175.481
ARA TOPLAM
5.910.850 5.677.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.910.850 5.677.714
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 51.296 52.441
Mobilya ve Demirbaşlar
26.143 24.807
Özel Maliyetler
25.153 27.634
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.168 3.518
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
3.168 3.518
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.823 23.375
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.823 23.375
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.287 79.334
TOPLAM VARLIKLAR
5.970.137 5.757.048
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 19.041 58.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.041 58.180
Diğer Borçlar
9 154.593 61.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
154.593 61.650
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 19.310 20.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.310 20.299
ARA TOPLAM
192.944 140.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.944 140.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 80.585 84.528
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.585 84.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
273.529 224.657
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.696.608 5.532.391
Ödenmiş Sermaye
17 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.467.608 -2.499.680
Net Dönem Karı veya Zararı
164.216 1.032.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.696.608 5.532.391
TOPLAM KAYNAKLAR
5.970.137 5.757.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 749.972 827.018
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
749.972 827.018
BRÜT KAR (ZARAR)
749.972 827.018
Genel Yönetim Giderleri
19 -576.745 -515.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.416 9.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -18.174 -20.695
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.469 300.101
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.469 300.101
Finansman Giderleri
22 -253 -245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
164.216 299.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
164.216 299.856
DÖNEM KARI (ZARARI)
164.216 299.856
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
164.216 299.856
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
164.216 299.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
164.216 299.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845128


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9828 Değişim: -0,03%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0227
Açılış: 32,9927
35,9968 Değişim: 0,00%
Düşük 35,9229 16.07.2024 Yüksek 36,0196
Açılış: 35,9959
2.569,10 Değişim: -0,03%
Düşük 2.566,29 16.07.2024 Yüksek 2.571,77
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.