KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 14:50
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY  YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 2.866.784 326.188 3.807.028
Transferler
-326.188 326.188 0
Dönem Karı (Zararı)
93.933 93.933
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.192.972 93.933 3.900.961 3.900.961
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.192.972 132.560 3.939.588
Transferler
132.560 -132.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
404.422 404.422
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.060.412 404.422 4.344.010 4.344.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.451.867 67.687
Dönem Karı (Zararı)
404.422 93.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-405.209 8.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 12.698 26.107
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.860 26.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 16.860 26.134
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-125.070 -24.555
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-125.070 -24.555
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-332.911 -51.317
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-332.911 -51.317
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23.214 32.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.451.080 -34.938
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.387.099 -3.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.755 -1.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.755 -1.048
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-31.939 -22.860
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.363 5.493
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.363 5.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.434 -12.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.804 916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.630 -13.701
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.451.867 67.687
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.718 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.718 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.718 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.841 124.833
Alınan Faiz
122.841 124.833
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.373.744 192.520
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.492 -34.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.366.252 157.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.512.272 1.363.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.020 1.521.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 146.020 1.512.272
Finansal Yatırımlar
4.003.653 2.261.304
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 4.003.653 2.261.304
Ticari Alacaklar
33.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 33.000
Diğer Alacaklar
22.099 29.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.099 29.854
Peşin Ödenmiş Giderler
31.939 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 31.939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 12.629 13.988
Diğer Dönen Varlıklar
217.348 240.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 217.348 240.563
ARA TOPLAM
4.433.688 4.090.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.433.688 4.090.981
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
62.137 30.029
Mobilya ve Demirbaşlar
11 62.137 30.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.091 1.180
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.091 1.180
Peşin Ödenmiş Giderler
318 313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 318 313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.546 31.522
TOPLAM VARLIKLAR
4.497.234 4.122.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
15.588 41.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.588 41.394
Diğer Borçlar
38.943 61.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 38.943 61.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.892 16.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 17.892 16.080
ARA TOPLAM
72.423 118.974
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.423 118.974
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 80.801 63.941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.801 63.941
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.224 182.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.344.010 3.939.588
Ödenmiş Sermaye
17 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.060.412 -3.192.972
Net Dönem Karı veya Zararı
404.422 132.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.344.010 3.939.588
TOPLAM KAYNAKLAR
4.497.234 4.122.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.765.900 1.410.891 639.598 477.047
Satışların Maliyeti
18 -598 -46 -20
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.765.302 1.410.845 639.578 477.047
BRÜT KAR (ZARAR)
1.765.302 1.410.845 639.578 477.047
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.354.729 -1.307.691 -451.394 -448.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.098 1.855 1.199 600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -8.085 -10.628 4.561 -6.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
404.586 94.381 193.944 22.764
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
404.586 94.381 193.944 22.764
Finansman Giderleri
22 -164 -448 -57 -40
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
404.422 93.933 193.887 22.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
404.422 93.933 193.887 22.724
DÖNEM KARI (ZARARI)
404.422 93.933 193.887 22.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
404.422 93.933 193.887 22.724
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
404.422 93.933 193.887 22.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
404.422 93.933 193.887 22.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716185


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4187 Değişim: 0,02%
Düşük 32,3726 16.04.2024 Yüksek 32,4439
Açılış: 32,411
34,4872 Değişim: -0,02%
Düşük 34,4285 16.04.2024 Yüksek 34,5095
Açılış: 34,4942
2.484,10 Değişim: 0,04%
Düşük 2.480,81 16.04.2024 Yüksek 2.486,15
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.