KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2021 - 00:04
KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 33 -12.176.700 -52.115.104
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.201.394 -2.031.405
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.201.394 -2.031.405
Genel Yönetim Giderleri
34,35 -5.101.291 -13.061.448
Pazarlama Giderleri
34,35 0 -89.906
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34,35 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 15.371.203 5.197.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -12.849.541 -15.345.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.781.023 -25.330.550
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 -5.189.702 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.233.725 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-612.611 199.361
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.817.061 -25.131.189
Finansman Gelirleri
38 2.084.740 2.778.474
Finansman Giderleri
38 -1.738.234 -3.613.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.470.555 -25.966.506
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.667.873 3.948.052
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -407.826
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.667.873 4.355.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.138.428 -22.018.454
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.138.428 -22.018.454
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.038.559 -572.930
Ana Ortaklık Payları
-13.099.869 -21.445.524
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.495.237 7.740.810
Dönem Karı (Zararı)
-15.138.428 -22.018.454
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.138.428 -22.018.454
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.516.580 8.179.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 3.487.732 4.698.366
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.778.500 7.717.214
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.010.309
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
494.061 706.905
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
280.908 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
7.003.531 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-17.220 -1.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 -17.220 -1.357
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
606.755 -286.730
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-431.090 58.503
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
735.398 -345.233
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
38 780.184 -3.948.052
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.339.187 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.421.393 21.291.197
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-216.112 -4.284
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.856.164 3.723.793
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,6 -537.039 5.821.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 12.393.203 -2.097.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.227.246 16.632.354
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12,6 7.654.560 8.448.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 572.686 8.183.988
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -268.399 -1.073.062
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 3.300.538 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.312.084 68.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11,6 -265.853 -733.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.046.231 801.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -7.724.666 1.372.733
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
551.255 -2.621.770
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,6 794.232 -145.101
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -242.977 -2.476.669
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 -591.003 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-401.546 3.193.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25,26 1.134.021 3.193.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26,29 -1.535.567
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.799.545 7.452.184
Ödenen Faiz
-304.308 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
429.911
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -141.285
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.972.064 -2.808.006
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
18.31 825.000 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-199.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 1.342.574 38.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -195.510 -2.647.231
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.592.518 -7.567.794
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.965.240 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.007.745 -7.381.651
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.007.745 -7.381.651
Ödenen Temettüler
0 -197.980
Ödenen Faiz
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
449.987 11.837
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.217 -2.634.990
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.217 -2.634.990
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
165.411 2.800.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.194 165.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 40.194 165.411
Finansal Yatırımlar
8 0 4.284
Ticari Alacaklar
14.139.629 25.518.056
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 972.549 435.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 13.167.080 25.082.546
Diğer Alacaklar
4.733.996 12.961.242
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 850.172 8.504.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.883.824 4.456.510
Stoklar
14 9.944.366 10.170.028
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.679.684 5.108.052
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.679.684 5.108.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 10.058 1.571
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.218.096 1.996.731
ARA TOPLAM
32.766.023 55.925.375
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.700.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.466.023 55.925.375
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 0
Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 5.892.705 5.676.593
Maddi Duran Varlıklar
20 13.542.409 27.640.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 64.165 116.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 5.526.164 13.748.954
Şerefiye
21 0 7.003.531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 5.526.164 6.745.423
Peşin Ödenmiş Giderler
127.830 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.920.041 4.283.914
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.073.314 51.467.042
TOPLAM VARLIKLAR
71.539.337 107.392.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.094.523 340.524
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.094.523 340.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.094.523 340.524
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.507.558 7.793.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.507.558 7.793.649
Ticari Borçlar
11 2.525.223 4.057.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 62.886 328.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 2.462.337 3.728.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 1.761.345 8.442.367
Diğer Borçlar
12 1.862.369 1.311.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 1.702.681 908.449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 159.688 402.665
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 0 591.003
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 3
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.218 16.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.218 16.745
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 2.013.331 3.508.211
ARA TOPLAM
10.768.567 26.060.739
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.768.567 26.060.739
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.139 1.476.792
Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 15.547 76.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 15.547 76.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.686 1.553.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.785.253 27.613.744
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 58.998.353 75.984.383
Ödenmiş Sermaye
41.365.000 41.365.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -3.105.834
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
35.895.970 35.895.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.937.717 6.552.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.937.717 6.552.234
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.411.092 6.692.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-473.375 -139.766
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.540.609 5.588.288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-15.641.074 11.134.249
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.099.869 -21.445.524
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.755.731 3.794.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.754.084 79.778.673
TOPLAM KAYNAKLAR
71.539.337 107.392.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özka 31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966
Transferler
3.870.157 -3.870.157
Dönem Karı (Zararı)
-21.445.524 -21.445.524 -572.930 -22.018.454
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.859 -51.859 -22.388 -74.247
Kar Payları
111.518 -309.498 -197.980 -197.980
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-175.497 -175.497 197.885 22.388
Dönem Sonu Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673
Transferler
1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524
Dönem Karı (Zararı)
-13.099.869 -13.099.869 -2.038.559 -15.138.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-280.908 -373.154 -654.062 -654.062
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.965.240 1.965.240 1.965.240
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.045 -15.000 -5.637.371 -5.647.326 -5.647.326
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
449.987 449.987 449.987
Dönem Sonu Bakiyeler
41.365.000 0 35.895.970 6.411.092 473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 1.755.731 60.754.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -15.138.428 -22.018.454
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-654.062 -74.247
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-824.349 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -466.442 -92.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
636.729 18.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 636.729 18.561
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-654.062 -74.247
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.792.490 -22.092.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.038.559 -572.930
Ana Ortaklık Payları
-13.753.931 -21.519.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917757


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.620 Değişim: 1,42% Hacim : 36.819 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.588
32,5984 Değişim: 0,29%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,6300
Açılış: 32,5026
35,0684 Değişim: 0,26%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,1333
Açılış: 34,9769
2.444,96 Değişim: 0,51%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.456,33
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.