KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 03:34
KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 5.860.799 3.265.947 31.589.302 16.599.350
Satışların Maliyeti
33 -8.670.714 -3.412.862 -31.605.350 -16.500.282
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.809.915 -146.915 -16.048 99.068
-2.809.915 -146.915 -16.048 99.068
Genel Yönetim Giderleri
34,35 -2.284.684 -1.230.507 -3.649.540 -1.680.206
Pazarlama Giderleri
34,35 0 -65.939 19.561
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34,35 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 1.744.793 820.270 2.669.163 1.742.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -3.870.398 -1.075.019 -809.356 -443.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.220.204 -1.632.171 -1.871.720 -262.662
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 1.813.829
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
234.667 285.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
715.871 474.048 2.085.053 2.415.513
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.690.504 -923.456 213.333 2.438.303
Finansman Gelirleri
38 1.400.305 -56.946 2.135.740 1.066.919
Finansman Giderleri
38 -454.548 -26.957 -2.768.055 -305.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.744.747 -1.007.359 -418.982 3.200.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
169.179 117.295 139.724 -458.317
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-36.996 -36.996 -407.823 -407.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
206.175 154.291 547.547 -50.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.575.568 -890.064 -279.258 2.741.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.575.568 -890.064 -279.258 2.741.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-128.563 23.654 129.708 410.312
Ana Ortaklık Payları
-3.447.005 -913.718 -408.966 2.331.577
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.633.817 5.863.985
Dönem Karı (Zararı)
-3.575.568 -279.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.646.314 2.341.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 1.546.631 2.788.347
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.378.485 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 1.378.485 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-17.220 -24.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 -17.220 -24.603
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-261.582 -282.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-201.819 50.998
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
129.506 -333.264
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
38 182.784 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
38 -372.053 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-139.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.527.754 3.976.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.443.768 -4.331.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,6 -2.302.113 4.171.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 12.745.881 -8.502.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.206.513 4.725.146
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12,6 6.314.770 -130.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -1.108.257 4.855.494
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 719.723 -3.758.782
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.322.515 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-618.779 -69.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11,6 -299.156 -594.441
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -319.623 524.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -5.383.424 4.999.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.287.636 12.528
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,6 85.438 2.337.344
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 4.202.198 -2.324.816
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 7.855 -4.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.813.023 2.404.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25,26 321.097 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26,29 -2.134.120 2.404.415
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.598.500 6.039.154
Ödenen Faiz
72.313 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.996 -61.977
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-113.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.849.224 -2.646.206
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-2.085.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 648.295 2.227.194
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -144.277 -2.788.347
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18,31 -6.353.242 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.648.650 -5.583.075
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.965.240 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.613.890 -5.385.092
Kredilerden Nakit Girişleri
-5.613.890 -5.291.257
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-93.835
Ödenen Temettüler
-197.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
135.943 -2.365.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
135.943 -2.365.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 165.411 2.800.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 301.354 435.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 301.354 165.411
Finansal Yatırımlar
8 4.284 4.284
Ticari Alacaklar
11 14.067.856 25.518.056
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 3.735.099 435.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 10.332.757 25.082.546
Diğer Alacaklar
12 7.754.729 12.961.242
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 2.189.962 8.504.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.564.767 4.456.510
Stoklar
14 9.450.305 10.170.028
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.262.771 5.108.052
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.262.771 5.108.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 10.053 1.571
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.671.389 1.996.731
ARA TOPLAM
40.522.741 55.925.375
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.522.741 55.925.375
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 0
Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 6.392.464 5.676.593
Maddi Duran Varlıklar
20 26.241.124 27.640.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 124.024 116.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 13.090.738 13.748.954
Şerefiye
21 7.003.531 7.003.531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 6.087.207 6.745.423
Peşin Ödenmiş Giderler
167.796
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
167.796
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4.279.677 4.283.914
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.295.823 51.467.042
TOPLAM VARLIKLAR
90.818.564 107.392.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.072.008 340.524
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.072.008 340.524
Banka Kredileri
1.973.506 340.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
98.502 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 725.489 7.793.649
Ticari Borçlar
11 3.621.128 4.057.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 29.583 328.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 3.591.545 3.728.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 3.050.791 8.442.367
Diğer Borçlar
12 5.598.750 1.311.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 993.887 908.449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 4.604.863 402.665
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 598.858 591.003
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
146.942 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
451.916 591.003
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 36.996 3
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.809 16.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.809 16.745
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.349.602 3.508.211
ARA TOPLAM
17.057.431 26.060.739
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.057.431 26.060.739
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.199.578 1.476.792
Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 22.031 76.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 22.031 76.213
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
27 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.221.609 1.553.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.279.040 27.613.744
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 68.873.797 75.984.383
Ödenmiş Sermaye
41.365.000 41.365.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.105.834
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
35.895.970 35.895.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.610.284 6.552.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.610.284 6.552.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.540.609 5.588.288
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4.540.609 5.588.288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.091.061 11.134.249
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.447.005 -21.445.524
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.665.727 3.794.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.539.524 79.778.673
TOPLAM KAYNAKLAR
90.818.564 107.392.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31 3.870.157 -3.870.157 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
31 -408.966 -408.966 129.708 -279.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.643 -14.643 -31.069 -45.712
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
31 9.653 -207.636 -197.983 -197.983
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
31 -350.558 -350.558 232.416 -118.142
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -102.550 5.486.423 11.061.050 -408.966 96.883.093 4.522.778 101.405.871
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31 1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.447.005 0
Dönem Karı (Zararı)
31 -3.447.005 3.447.005 128.563 3.575.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 18.505 18.505 18.505
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 1.965.240 1.965.240 1.965.240
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
31 5.045 -15.000 -5.637.371 -5.647.326 -5.647.326
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31 41.365.000 35.895.970 6.692.000 81.716 4.540.609 -16.091.061 -3.447.005 68.873.797 3.665.727 72.539.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.575.568 -890.064 -279.258 2.741.889
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.505 21.601 -45.712 -116.612
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 23.131 27.001 -57.140 -132.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.626 -5.400 11.428 15.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.626
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.505 21.601 -45.712 -116.612
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.557.063 -868.463 -324.970 2.625.277
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-128.563 23.654 98.639 379.243
Ana Ortaklık Payları
-3.428.500 -892.117 -423.609 2.246.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869581


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7250 Değişim: 0,07%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3674 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
497,19 Değişim: 0,01%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.