KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2021 - 22:22
KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 100.000 6.761 128.346 11.119 246.226 0 246.226
Transferler
11.119 -11.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.080
Dönem Karı (Zararı)
15.080
Dönem Sonu Bakiyeler
10 100.000 6.761 139.465 15.080 261.306 0 261.306
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 100.000 56.596 103.755 29.100 289.451 0 289.451
Transferler
29.100 -29.100
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
178.304
Dönem Karı (Zararı)
178.304
Dönem Sonu Bakiyeler
10 100.000 56.596 132.855 178.304 467.755 0 467.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.328.455.328 -1.087.896.399
Dönem Karı (Zararı)
178.304 15.080
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.381 3.257
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 51.381 3.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.328.640.672 -1.087.875.893
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.326.866.816 -1.087.903.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.794.943 -51.762
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 36.967 14.752
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.491 87.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.371 -23.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.371 -23.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.328.410.987 -1.087.857.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -44.341 -38.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.328.804.478 1.090.293.458
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.539.129.706 1.306.671.140
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 1.539.129.706 1.306.671.140
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-210.325.228 -216.377.682
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -210.325.228 -216.377.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
349.150 2.397.059
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
349.150 2.397.059
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 664.545 240.879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.013.695 2.637.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.013.695 664.545
Ticari Alacaklar
1.952.159.228 1.734.173.409
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 5 1.827.607.066 1.587.185.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 124.552.162 146.987.997
Diğer Alacaklar
1.849.097 119.913
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4, 6 45.043 71.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.804.054 48.428
Peşin Ödenmiş Giderler
7.417 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 7.417 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 16.950 0
Diğer Dönen Varlıklar
15.339 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 15.339 0
ARA TOPLAM
1.955.061.726 1.734.957.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.955.061.726 1.734.957.867
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
429.677.120 433.721.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 5 429.677.120 433.721.198
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 329 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
429.677.449 433.721.198
TOPLAM VARLIKLAR
2.384.739.175 2.168.679.065
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.897.076.511 558.414.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.897.076.511 558.414.944
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.330.459 76.555.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 57.330.459 76.555.678
Ticari Borçlar
36.967 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 36.967 0
Diğer Borçlar
134.914 8.975
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4, 6 1.250 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 133.664 8.975
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 7.369 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.100 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 8.100 0
ARA TOPLAM
1.954.594.320 634.979.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.954.594.320 634.979.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
429.677.100 1.533.410.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 429.677.100 1.533.410.017
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
429.677.100 1.533.410.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.384.271.420 2.168.389.614
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
467.755 289.451
Ödenmiş Sermaye
10 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 56.596 56.596
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 132.855 103.755
Net Dönem Karı veya Zararı
10 178.304 29.100
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
467.755 289.451
TOPLAM KAYNAKLAR
2.384.739.175 2.168.679.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 264.246.342 107.492.704 62.562.812 60.738.962
Satışların Maliyeti
14 -264.151.308 -107.438.031 -62.173.194 -60.693.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.034 54.673 389.618 45.000
BRÜT KAR (ZARAR)
95.034 54.673 389.618 45.000
Genel Yönetim Giderleri
15 -72.505 -56.040 -14.420 -43.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 665 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -9 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.185 -1.367 375.198 1.403
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.185 -1.367 375.198 1.403
Finansman Gelirleri
17 391.518.260 203.613.512 118.262.786 170.140.386
Finansman Giderleri
17 -391.311.760 -203.592.633 -118.255.249 -170.138.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
229.685 19.512 382.735 2.802
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.381 -4.432 -10.415 -2.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-51.710 -4.419 -10.415 -2.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
329 -13 0 -13
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
178.304 15.080 372.320 579
DÖNEM KARI (ZARARI)
178.304 15.080 372.320 579
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
178.304 15.080 372.320 579
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.304 15.080 372.320 579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
178.304 15.080 372.320 579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955781


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -0,02% Hacim : 74 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.391 27.09.2021 Yüksek 1.391
Açılış: 1.391
8,8514 Değişim: 0,39%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8534
Açılış: 8,8173
10,3381 Değişim: 0,19%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,3517
Açılış: 10,3186
495,88 Değişim: -0,06%
Düşük 494,54 28.09.2021 Yüksek 497,73
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.