KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Finansal Rapor

02.03.2020 - 22:07
KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Finansal Rapor

***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 5.093 96.745 11.072 212.910 212.910
Transferler
9 554 10.518 -11.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.197
Dönem Karı (Zararı)
22.197
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 5.647 107.263 22.197 235.107 235.107
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 5.647 107.263 22.197 235.107 235.107
Transferler
9 1.114 21.083 -22.197
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.244
Dönem Karı (Zararı)
25.244
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 6.761 128.436 25.244 260.351 260.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-384.306.503 -311.605.175
Dönem Karı (Zararı)
25.244 22.197
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.385 -9.458
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 0 1.645
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
15 -26.452 -17.299
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 7.067 6.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-384.333.084 -311.631.189
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-384.352.217 -311.621.041
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-384.352.217 -311.621.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 31.983 -16.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.983 -16.576
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.850 6.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -12.850 6.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-384.327.225 -311.618.450
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
15 26.452 17.299
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -5.730 -4.024
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
384.358.839 311.618.835
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
384.358.839 311.618.835
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 384.358.839 311.618.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.336 13.660
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.336 13.660
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 188.543 174.883
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 240.879 188.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 240.879 188.543
Ticari Alacaklar
1.428.257.808 1.013.055.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 5 1.428.257.808 1.013.055.115
Diğer Alacaklar
19.185 51.168
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4, 6 7.937 24.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.248 26.822
ARA TOPLAM
1.428.517.872 1.013.294.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.428.517.872 1.013.294.826
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7.670 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.670 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.428.525.542 1.013.294.826
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 479.655.008 386.143.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
479.655.008 386.143.707
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 54.633.969 41.681.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
54.633.969 41.681.840
Diğer Borçlar
6 2.621 5.564
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.397 2.237
ARA TOPLAM
534.292.995 427.833.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
534.292.995 427.833.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 893.972.196 585.226.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
893.972.196 585.226.311
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 0 60
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
893.972.196 585.226.371
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.428.265.191 1.013.059.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
260.351 235.107
Ödenmiş Sermaye
9 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 6.761 5.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
128.346 107.263
Net Dönem Karı veya Zararı
25.244 22.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
260.351 235.107
TOPLAM KAYNAKLAR
1.428.525.542 1.013.294.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 189.379.768 91.983.785
Satışların Maliyeti
13 -189.287.308 -91.893.629
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.460 90.156
BRÜT KAR (ZARAR)
92.460 90.156
Genel Yönetim Giderleri
14 -83.376 -80.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84 -64
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.000 9.249
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.000 9.249
Finansman Gelirleri
15 239.715.083 496.943.789
Finansman Giderleri
15 -239.691.772 -496.924.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.311 28.393
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.067 -6.196
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -7.127 -6.261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
60 65
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.244 22.197
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.244 22.197
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.244 22.197
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.244 22.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.244 22.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823708


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.425 Değişim: -0,41% Hacim : 5.054 Mio.TL Son veri saati : 12:26
Düşük 1.422 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,6343 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6029 17.06.2021 Yüksek 8,6540
Açılış: 8,6158
10,3375 Değişim: -0,04%
Düşük 10,3070 17.06.2021 Yüksek 10,3908
Açılış: 10,3419
501,87 Değişim: -0,03%
Düşük 500,62 17.06.2021 Yüksek 505,92
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.