KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Finansal Rapor

07.08.2019 - 19:08
KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Finansal Rapor

***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 5.093 96.745 11.072 212.910 212.910
Transferler
8 554 10.518 -11.072 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.677 6.677 6.677
Dönem Karı (Zararı)
6.677 6.677 6.677
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 5.647 107.263 6.677 219.587 219.587
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 5.647 107.263 22.197 235.107 235.107
Transferler
8 1.114 21.083 -22.197 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.119 11.119 11.119
Dönem Karı (Zararı)
11.119 11.119 11.119
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 6.761 128.346 11.119 246.226 246.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.612.540 -194.760.318
Dönem Karı (Zararı)
11.119 6.677
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.066 -4.223
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 0 897
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -6.697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.066 1.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.636.740 -194.768.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.634.130 -194.744.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.986 -26.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
376 2.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6 376 2.538
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.622.555 -194.765.687
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
13 12.349 6.697
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -2.334 -1.328
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.629.101 194.755.132
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.227.734 208.950.012
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
42.227.734 208.950.012
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.598.633 -14.194.880
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -17.598.633 -14.194.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.561 -5.186
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.561 -5.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 188.543 174.883
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 205.104 169.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 205.104 188.543
Ticari Alacaklar
1.055.275.529 1.013.055.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 1.055.275.529 1.013.055.115
Diğer Alacaklar
54.154 51.168
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 18.976 24.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 35.178 26.822
ARA TOPLAM
1.055.534.787 1.013.294.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.055.534.787 1.013.294.826
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.055.534.787 1.013.294.826
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 369.697.223 386.143.707
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 45.580.041 41.681.840
Diğer Borçlar
6 8.177 5.564
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 792 2.237
ARA TOPLAM
415.286.233 427.833.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
415.286.233 427.833.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 640.002.328 585.226.311
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 60
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
640.002.328 585.226.371
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.055.288.561 1.013.059.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
246.226 235.107
Ödenmiş Sermaye
8 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 6.761 5.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
128.346 107.263
Net Dönem Karı veya Zararı
11.119 22.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
246.226 235.107
TOPLAM KAYNAKLAR
1.055.534.787 1.013.294.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 113.105.361 34.945.309 42.841.571 18.507.683
Satışların Maliyeti
11 -113.060.362 -34.900.302 -42.819.079 -18.485.168
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.999 45.007 22.492 22.515
BRÜT KAR (ZARAR)
44.999 45.007 22.492 22.515
Genel Yönetim Giderleri
12 -43.501 -43.972 -19.858 -24.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25 -23 -25 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.473 1.012 2.609 -2.297
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.473 1.012 2.609 -2.297
Finansman Gelirleri
13 102.211.468 114.226.039 55.808.657 91.334.011
Finansman Giderleri
13 -102.198.756 -114.218.781 -55.802.555 -91.329.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.185 8.270 8.711 1.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.066 -1.593 -1.862 -352
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -3.126 -1.585 -1.922 -377
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
60 -8 60 25
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.119 6.677 6.849 1.409
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.119 6.677 6.849 1.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.119 6.677 6.849 1.409
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.119 6.677 6.849 1.409
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.119 6.677 6.849 1.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780654


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.562 Değişim: -0,46% Hacim : 29.270 Mio.TL Son veri saati : 17:23
Düşük 1.559 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,3679 Değişim: -0,69%
Düşük 7,3488 21.01.2021 Yüksek 7,4247
Açılış: 7,4191
8,9594 Değişim: -0,29%
Düşük 8,9372 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
442,35 Değişim: -0,76%
Düşük 440,00 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.