KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.08.2019 - 18:48
KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 -258 558 -18.937 618 40.769 344 177.947 1.234.626 1.234.626
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
21.177 21.177 21.177
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
21.177 21.177 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 -258 558 -18.937 618 40.769 21.521 177.947 1.255.803 1.255.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
445 -22.405 200.405 178.445 178.445
Kar Dağıtımı
30.573 147.374 -177.947
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
177.947 -177.947
Diğer
30.573 -30.573 177.947 -177.947
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 30.573 -258 1.003 -41.342 618 188.143 21.521 200.405 1.434.248 1.434.248
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 30.573 1.180 1.150 -44.361 725 41.143 21.521 262.670 1.508.186 1.508.186
Yeni Bakiye
1.193.585 30.573 1.180 1.150 -44.361 725 41.143 21.521 262.670 1.508.186 1.508.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.086 14.133 220.259 235.478 235.478
Kar Dağıtımı
23.329 239.341 -262.670
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
262.670 -262.670
Diğer
23.329 -23.329 262.670 -262.670
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 53.902 1.180 2.236 -30.228 725 280.484 21.521 220.259 1.743.664 1.743.664


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.193.371 3.814.484 15.007.855 12.244.499 3.575.575 15.820.074
GARANTİ VE KEFALETLER
1,3 426.057 617.063 1.043.120 494.925 734.880 1.229.805
Teminat Mektupları
415.457 523.903 939.360 366.855 638.088 1.004.943
Diğer Teminat Mektupları
415.457 523.903 939.360 366.855 638.088 1.004.943
Akreditifler
55.002 55.002 58.122 58.122
Belgeli Akreditifler
55.002 55.002 58.122 58.122
Diğer Garantilerimizden
10.600 38.158 48.758 128.070 38.670 166.740
TAAHHÜTLER
1,3 8.968.168 418.232 9.386.400 10.097.665 156.866 10.254.531
Cayılamaz Taahhütler
786.830 418.232 1.205.062 608.736 156.866 765.602
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
49.304 372.241 421.545 102.433 144.720 247.153
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
32.754 32.754
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.626 2.626 2.037 2.037
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
323.464 323.464 303.057 303.057
Diğer Cayılamaz Taahhütler
411.436 13.237 424.673 201.209 12.146 213.355
Cayılabilir Taahhütler
8.181.338 8.181.338 9.488.929 9.488.929
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
8.181.338 8.181.338 9.488.929 9.488.929
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 1.799.146 2.779.189 4.578.335 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.799.146 2.779.189 4.578.335 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
32.832 352.206 385.038 282.230 609.355 891.585
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
14.933 177.547 192.480 149.284 293.526 442.810
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
17.899 174.659 192.558 132.946 315.829 448.775
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.222.963 1.599.465 2.822.428 1.139.647 1.584.966 2.724.613
Swap Para Alım İşlemleri
622.548 787.151 1.409.699 619.888 741.789 1.361.677
Swap Para Satım İşlemleri
600.415 812.314 1.412.729 519.759 843.177 1.362.936
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
543.351 827.518 1.370.869 230.032 489.508 719.540
Para Alım Opsiyonları
290.699 401.357 692.056 117.164 242.065 359.229
Para Satım Opsiyonları
252.652 426.161 678.813 112.868 247.443 360.311
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
36.423.003 28.107.112 64.530.115 34.760.070 24.969.057 59.729.127
EMANET KIYMETLER
6.626.103 1.834.643 8.460.746 5.878.528 1.523.989 7.402.517
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
306.583 306.583 155.495 155.495
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.312.304 1.635.291 7.947.595 5.717.861 1.343.272 7.061.133
Tahsile Alınan Çekler
4.953 2.411 7.364 3.269 3.269
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.935 1.268 3.203 1.576 1.163 2.739
Diğer Emanet Kıymetler
328 195.673 196.001 327 179.554 179.881
REHİNLİ KIYMETLER
29.559.069 26.272.469 55.831.538 28.643.863 23.445.068 52.088.931
Menkul Kıymetler
1.601.378 985.892 2.587.270 1.199.663 598.683 1.798.346
Teminat Senetleri
3.017.293 15.690.014 18.707.307 3.056.845 14.351.257 17.408.102
Emtia
120.000 120.000 120.000 120.000
Gayrimenkul
14.690.563 1.177.726 15.868.289 14.112.264 1.318.602 15.430.866
Diğer Rehinli Kıymetler
10.129.835 8.418.837 18.548.672 10.155.091 7.176.526 17.331.617
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.831 237.831 237.679 237.679
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
47.616.374 31.921.596 79.537.970 47.004.569 28.544.632 75.549.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
292.380 160.359
Alınan Faizler
847.297 594.715
Ödenen Faizler
-607.952 -337.005
Alınan Temettüler
80.369 45.000
Alınan Ücret ve Komisyonlar
88.608 84.219
Elde Edilen Diğer Kazançlar
89.988 40.383
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
34.200 84.979
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-78.400 -47.330
Ödenen Vergiler
-48.421 -52.749
Diğer
-113.309 -251.853
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-296.192 43.550
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.791 -28.116
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-145.069 -44.877
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-753.070 72.467
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-63.855 -251.808
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-58.119 -226.937
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
741.712 522.821
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.812 203.909
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-432.865 -621.910
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.456 -17.554
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
38 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.463.704 -3.918.850
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.957.318 3.602.674
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-11.250 -311.143
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
109.187 33.965
Diğer
-14.998 -11.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
263.634 409.246
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.929.523 12.535.733
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.665.435 -12.124.217
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-454 -2.270
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
30.050 -3.474
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-142.993 -12.229
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.366.693 712.807
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.223.700 700.578


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
220.259 200.405
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
15.219 -21.960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.086 445
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.392 571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-306 -126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.133 -22.405
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
18.111 -28.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.978 6.319
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
235.478 178.445


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.370.883 3.022.150 5.393.033 2.139.874 2.697.472 4.837.346
Nakit ve Nakit Benzerleri
504.917 2.087.764 2.592.681 542.798 2.034.435 2.577.233
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 137.498 1.750.226 1.887.724 376.160 1.709.229 2.085.389
Bankalar
4 207.429 337.538 544.967 136.057 310.212 446.269
Para Piyasalarından Alacaklar
160.314 160.314 30.923 14.994 45.917
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-324 -324 -342 -342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 298.299 298.299 282.947 282.947
Devlet Borçlanma Senetleri
18.166 18.166 14.255 14.255
Diğer Finansal Varlıklar
280.133 280.133 268.692 268.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.539.491 931.623 2.471.114 1.263.265 661.312 1.924.577
Devlet Borçlanma Senetleri
1.139.495 142.859 1.282.354 794.473 97.044 891.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 5.454 6.972 1.518 3.851 5.369
Diğer Finansal Varlıklar
398.478 783.310 1.181.788 467.274 560.417 1.027.691
Türev Finansal Varlıklar
3 28.176 2.763 30.939 50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
28.176 2.763 30.939 50.864 1.725 52.589
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.118.597 3.957.692 8.076.289 4.197.649 3.377.548 7.575.197
Krediler
6 4.282.850 3.746.869 8.029.719 4.323.252 3.076.585 7.399.837
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
11 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 64.894 210.823 275.717 60.985 300.963 361.948
Diğer Finansal Varlıklar
64.894 210.823 275.717 60.985 300.963 361.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-229.147 -229.147 -186.588 -186.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 71.999 71.999 71.999 71.999
Satış Amaçlı
71.999 71.999 71.999 71.999
ORTAKLIK YATIRIMLARI
375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
8 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 369.470 369.470 369.470 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 61.600 61.600 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 307.870 307.870 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 41.194 41.194 32.985 32.985
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 73.744 73.744 64.506 64.506
Diğer
73.744 73.744 64.506 64.506
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 27.301 27.301 27.212 27.212
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 527.030 27.106 554.136 471.980 48.159 520.139
VARLIKLAR TOPLAMI
7.606.618 7.018.436 14.625.054 7.382.075 6.134.667 13.516.742
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 377.335 2.999.755 3.377.090 334.289 3.187.263 3.521.552
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
73.440 1.863.228 1.936.668 78.221 1.217.870 1.296.091
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 4.044.755 667.848 4.712.603 3.921.883 462.404 4.384.287
Bonolar
1.004.337 1.004.337 695.336 695.336
Tahviller
3.040.418 667.848 3.708.266 3.226.547 462.404 3.688.951
FONLAR
99.866 1.705.880 1.805.746 171.820 1.592.093 1.763.913
Müstakrizlerin Fonları
13.982 19.388 33.370 5.162 12.518 17.680
Diğer
85.884 1.686.492 1.772.376 166.658 1.579.575 1.746.233
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 3.833 5.283 9.116 37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.833 5.283 9.116 37.250 8.964 46.214
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 6.951 6.951 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 181.104 181.104 198.108 198.108
Çalışan Hakları Karşılığı
42.279 42.279 54.540 54.540
Diğer Karşılıklar
138.825 138.825 143.568 143.568
CARİ VERGİ BORCU
8 53.369 53.369 48.634 48.634
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
502.892 295.851 798.743 443.738 306.019 749.757
ÖZKAYNAKLAR
11 1.734.731 8.933 1.743.664 1.504.740 3.446 1.508.186
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 1.193.585 1.193.585 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 53.902 30.573 30.573
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 53.902 30.573 30.573
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.180 2.236 3.416 1.180 1.150 2.330
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-36.200 6.697 -29.503 -45.932 2.296 -43.636
Kar Yedekleri
280.484 280.484 41.143 41.143
Yasal Yedekler
51.400 51.400 38.267 38.267
Olağanüstü Yedekler
229.084 229.084 2.876 2.876
Kar veya Zarar
241.780 241.780 284.191 284.191
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 21.521 21.521 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
220.259 220.259 262.670 262.670
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.078.276 7.546.778 14.625.054 6.738.683 6.778.059 13.516.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 859.855 592.941 438.354 312.061
Kredilerden Alınan Faizler
642.233 484.069 322.187 247.252
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.774 9.706 2.131 5.190
Bankalardan Alınan Faizler
34.554 4.916 10.786 4.057
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
32.842 21.574
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
143.420 91.609 80.037 54.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
943 1.520 716 306
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
127.557 79.759 72.280 44.633
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
14.920 10.330 7.041 9.382
Diğer Faiz Gelirleri
3.032 2.641 1.639 1.241
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -646.181 -327.202 -320.177 -173.417
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-91.842 -76.321 -46.950 -39.728
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-39.419 -54.690 -18.731 -33.038
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-493.207 -190.271 -243.304 -97.270
Kiralama Faiz Giderleri
-710 -78 -359 -35
Diğer Faiz Giderleri
-21.003 -5.842 -10.833 -3.346
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
213.674 265.739 118.177 138.644
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
35.956 41.918 16.864 15.617
Alınan Ücret ve Komisyonlar
90.263 84.464 43.751 37.924
Gayri Nakdi Kredilerden
9.787 8.044 3.906 3.911
Diğer
12 80.476 76.420 39.845 34.013
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-54.307 -42.546 -26.887 -22.307
Gayri Nakdi Kredilere
-1.119 -924 -560 -462
Diğer
12 -53.188 -41.622 -26.327 -21.845
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 80.369 45.000 80.369 45.000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 76.381 2.864 39.241 -9.533
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
25.733 -1.874 15.272 -7.825
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
48.301 12.808 18.552 16.537
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.347 -8.070 5.417 -18.245
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 64.705 78.785 22.528 43.207
FAALİYET BRÜT KÂRI
471.085 434.306 277.179 232.935
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -43.740 -15.536 -30.692 -4.782
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -17.814 -15.045 -10.883 -7.545
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-53.996 -53.963 -28.940 -27.985
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -97.884 -97.951 -51.979 -54.935
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
257.651 251.811 154.685 137.688
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 257.651 251.811 154.685 137.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -37.392 -51.406 -13.578 -31.503
Cari Vergi Karşılığı
-41.765 -27.866 -28.566 -3.130
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.758 -31.377 8.689 -22.200
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.131 7.837 6.299 -6.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 220.259 200.405 141.107 106.185
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 220.259 200.405 141.107 106.185
Grubun Karı (Zararı)
220.259 200.405 141.107 106.185
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780284


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3371 Değişim: 0,38%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,3582
Açılış: 8,3056
10,0591 Değişim: 0,75%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,0700
Açılış: 9,9842
478,93 Değişim: 0,51%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 479,50
Açılış: 476,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.