KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2018 - 20:31
KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 618 -258 -18.379 40.769 344 177.947 1.234.626 0 1.234.626
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
21.177 21.177 0 21.177
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
21.177 21.177 0 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 618 -258 -18.379 40.769 21.521 177.947 1.255.803 0 1.255.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.960 200.405 178.445 0 178.445
Kar Dağıtımı
30.573 147.374 -177.947
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
177.947 -177.947
Diğer
30.573 -30.573 177.947 -177.947
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 31.191 -258 -40.339 188.143 21.521 200.405 1.434.248 1.434.248


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.371.947 4.229.064 17.601.011
GARANTİ VE KEFALETLER
1,3 523.067 660.718 1.183.785
Teminat Mektupları
394.997 583.804 978.801
Diğer Teminat Mektupları
394.997 583.804 978.801
Akreditifler
23.822 23.822
Belgeli Akreditifler
23.822 23.822
Diğer Garantilerimizden
128.070 53.092 181.162
TAAHHÜTLER
1,3 9.982.573 100.512 10.083.085
Cayılamaz Taahhütler
619.068 100.512 719.580
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
87.754 90.022 177.776
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.043 2.043
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
275.937 275.937
Diğer Cayılamaz Taahhütler
253.334 10.490 263.824
Cayılabilir Taahhütler
9.363.505 9.363.505
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.363.505 9.363.505
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 2.866.307 3.467.834 6.334.141
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.866.307 3.467.834 6.334.141
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.071.626 1.264.117 2.335.743
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
545.259 620.871 1.166.130
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
526.367 643.246 1.169.613
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.176.537 1.428.551 2.605.088
Swap Para Alım İşlemleri
679.428 629.456 1.308.884
Swap Para Satım İşlemleri
497.109 799.095 1.296.204
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
618.144 775.166 1.393.310
Para Alım Opsiyonları
315.049 381.152 696.201
Para Satım Opsiyonları
303.095 394.014 697.109
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
32.080.613 20.795.898 52.876.511
EMANET KIYMETLER
3.831.620 1.450.509 5.282.129
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
20.873 20.873
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.809.029 1.294.228 5.103.257
Tahsile Alınan Çekler
516 516
Tahsile Alınan Ticari Senetler
875 1.217 2.092
Diğer Emanet Kıymetler
327 155.064 155.391
REHİNLİ KIYMETLER
28.247.219 19.345.389 47.592.608
Menkul Kıymetler
1.026.693 505.051 1.531.744
Teminat Senetleri
3.015.321 12.504.203 15.519.524
Emtia
120.000 120.000
Gayrimenkul
15.941.052 1.219.126 17.160.178
Diğer Rehinli Kıymetler
8.144.153 5.117.009 13.261.162
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.774 1.774
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
45.452.560 25.024.962 70.477.522


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
200.405
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-21.960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-28.154
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.194
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.445


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 592.941 312.061
Kredilerden Alınan Faizler
484.069 247.252
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
9.706 5.190
Bankalardan Alınan Faizler
4.916 4.057
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
91.609 54.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.520 306
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
79.759 44.633
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
10.330 9.382
Diğer Faiz Gelirleri
2.641 1.241
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -327.202 -173.417
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-76.321 -39.728
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-54.690 -33.038
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-190.271 -97.270
Diğer Faiz Giderleri
-5.920 -3.381
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
265.739 138.644
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
41.918 15.617
Alınan Ücret ve Komisyonlar
84.464 37.924
Gayri Nakdi Kredilerden
8.044 3.911
Diğer
12 76.420 34.013
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-42.546 -22.307
Gayri Nakdi Kredilere
-924 -462
Diğer
-41.622 -21.845
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -53.963 -27.985
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 45.000 45.000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 2.864 -9.533
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.874 -7.825
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
12.808 16.537
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-8.070 -18.245
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 78.785 43.207
FAALİYET BRÜT KÂRI
380.343 204.950
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -30.581 -12.327
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -97.951 -54.935
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
251.811 137.688
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 251.811 137.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -51.406 -31.503
Cari Vergi Karşılığı
-27.866 -3.130
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-31.377 -22.200
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
7.837 -6.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 200.405 106.185
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 200.405 106.185
Grubun Karı (Zararı)
200.405 106.185
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.665.154 2.286.022 3.951.176
Nakit ve Nakit Benzerleri
248.688 1.516.862 1.765.550
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 245.227 1.287.618 1.532.845
Bankalar
4 3.461 229.244 232.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 74.607 74.607
Devlet Borçlanma Senetleri
5.760 5.760
Diğer Finansal Varlıklar
68.847 68.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.021.480 509.075 1.530.555
Devlet Borçlanma Senetleri
670.724 81.329 752.053
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 3.340 4.858
Diğer Finansal Varlıklar
349.238 424.406 773.644
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7 278.458 259.177 537.635
Devlet Borçlanma Senetleri
237.906 237.906
Diğer Finansal Varlıklar
40.552 259.177 299.729
Türev Finansal Varlıklar
3 42.396 908 43.304
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
42.396 908 43.304
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-475 -475
KREDİLER (Net)
6 3.789.384 3.288.843 7.078.227
Krediler
3.730.791 3.288.843 7.019.634
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
3.730.791 3.288.843 7.019.634
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
11 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
Donuk Alacaklar
216.798 216.798
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-158.205 -158.205
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-21.293 -21.293
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-14.832 -14.832
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-122.080 -122.080
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 70.983 70.983
Satış Amaçlı
70.983 70.983
ORTAKLIK YATIRIMLARI
346.220 11.488 357.708
İştirakler (Net)
8 6.400 11.488 17.888
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 339.820 339.820
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
278.220 278.220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 255.105 255.105
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 51.302 51.302
Diğer
51.302 51.302
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
16 449.632 16.594 466.226
VARLIKLAR TOPLAMI
6.627.780 5.602.947 12.230.727
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 287.453 3.482.684 3.770.137
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
906.916 794.425 1.701.341
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 2.578.753 591.760 3.170.513
Bonolar
411.150 411.150
Tahviller
2.167.603 591.760 2.759.363
FONLAR
221.635 821.325 1.042.960
Müstakrizlerin Fonları
11.603 10.722 22.325
Diğer
210.032 810.603 1.020.635
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 39.783 8.007 47.790
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
39.783 8.007 47.790
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 1.792 1.792
Finansal Kiralama
2.084 2.084
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-292 -292
KARŞILIKLAR
7 214.556 214.556
Çalışan Hakları Karşılığı
37.631 37.631
Diğer Karşılıklar
176.925 176.925
CARİ VERGİ BORCU
8 26.779 26.779
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 4.050 4.050
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 271.028 545.533 816.561
ÖZKAYNAKLAR
11 1.440.581 -6.333 1.434.248
Ödenmiş Sermaye
1.033.585 1.033.585
Sermaye Yedekleri
31.191 31.191
Diğer Sermaye Yedekleri
31.191 31.191
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-258 -258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-34.006 -6.333 -40.339
Kar Yedekleri
188.143 188.143
Yasal Yedekler
38.267 38.267
Olağanüstü Yedekler
149.876 149.876
Kar veya Zarar
221.926 221.926
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
200.405 200.405
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.991.534 6.239.193 12.230.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
160.359
Alınan Faizler
594.715
Ödenen Faizler
-337.005
Alınan Temettüler
45.000
Alınan Ücret ve Komisyonlar
84.219
Elde Edilen Diğer Kazançlar
40.383
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
84.979
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-47.330
Ödenen Vergiler
-52.749
Diğer
-251.853
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
43.550
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-28.116
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-44.877
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
72.467
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-251.808
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-226.937
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
522.821
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
203.909
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-621.910
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-17.554
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.918.850
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.602.674
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-311.143
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
33.965
Diğer
-11.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
409.246
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.535.733
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.124.217
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.270
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-3.474
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-12.229
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
712.807
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
700.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701286


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.