KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:16
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -246.896 1.570.456 -4.303.581 -8.140.158 14.758.474 0 14.758.474
Transferler
-8.140.158 8.140.158 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.072 -4.600.610 -4.518.538 0 -4.518.538
Dönem Karı (Zararı)
-4.600.610 -4.600.610 0 -4.600.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
82.072 82.072 0 82.072
Sermaye Arttırımı
16.500.000 891.935 17.391.935 0 17.391.935
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.090 -164.824 1.570.456 -12.443.739 -4.600.610 27.631.871 0 27.631.871
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -317.419 1.570.456 -12.443.739 -18.838.587 13.241.298 13.241.298
Transferler
-18.838.587 18.838.587 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.222 -2.879.780 -2.860.558 0 -2.860.558
Dönem Karı (Zararı)
-2.879.780 -2.879.780 0 -2.879.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.222 0 19.222 0 19.222
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -298.197 1.570.456 -31.282.326 -2.879.780 10.380.740 0 10.380.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.627.078 -1.116.683
Dönem Karı (Zararı)
-2.879.780 -4.600.610
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 -2.879.780 -4.600.610
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.261.056 779.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 614.651 849.351
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23 65.127 77.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-980.605 126.911
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -980.605
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 126.911
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 -6.733 61.935
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 595.630 105.265
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
8.413.152
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-441.638 -441.638
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -441.638 -441.638
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 1.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.401.458 3.362.769
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -291.997 -770.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.533.040 -691.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.533.040 -691.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.086 -548.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,13 -57.086 -548.738
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 112
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 62.939 -356.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
178.480 446.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 178.480 446.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
174.767
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.367 710.912
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,13 64.367 710.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.572.823
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.979.818 -458.417
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-352.740 -658.266
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
284.226 -1.802.663
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 260.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.117.994
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.117.994
Alınan Faiz
284.226 55.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.831.876 15.771.513
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.989.988
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.989.988
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.029.100 -4.575.592
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -489.097 -856.806
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -7.540.003 -3.718.786
Ödenen Faiz
22 -802.776 -34.818
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
17 17.391.935
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.920.572 12.852.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.920.572 12.852.167
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.433.142 149.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.512.570 13.002.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.531.200 9.433.142
Finansal Yatırımlar
5 291.997 0
Ticari Alacaklar
4.574.479 3.041.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.574.479 3.041.438
Diğer Alacaklar
155.875 72.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 155.875 72.409
Stoklar
9 295.711 295.823
Peşin Ödenmiş Giderler
249.989 257.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 249.989 257.513
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 14.211 83.466
Diğer Dönen Varlıklar
491.559 448.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 491.559 448.685
ARA TOPLAM
10.605.021 13.632.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.605.021 13.632.476
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
26.392 26.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 26.392 26.392
Maddi Duran Varlıklar
42.446.090 42.959.903
Arazi ve Arsalar
14 248.413 248.413
Binalar
14 64.365 66.027
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 40.692.946 41.180.421
Taşıtlar
14 1.305.048 1.324.455
Mobilya ve Demirbaşlar
14 135.318 140.587
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.186.914 7.287.751
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 7.185.497 7.285.848
Diğer Haklar
15 1.417 1.903
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.818.910 70.433.560
TOPLAM VARLIKLAR
80.423.931 84.066.036
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.637.631 25.378.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.637.631 25.378.437
Banka Kredileri
6 2.593.016 2.276.753
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 29.044.615 23.101.684
Diğer Finansal Yükümlülükler
12.447 4.747
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 12.447 4.747
Ticari Borçlar
554.038 382.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 554.038 382.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 64.670 79.331
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.766.553 1.766.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.766.553 1.766.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
513.897 488.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 205.489 179.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 308.408 308.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.231 1.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 5.231 1.640
ARA TOPLAM
34.554.467 28.101.320
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.554.467 28.101.320
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.797.508 38.381.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.797.508 38.381.289
Banka Kredileri
6 1.880.952 2.365.254
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 28.916.556 36.016.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.329.666 1.771.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.329.666 1.771.304
Uzun Vadeli Karşılıklar
771.901 582.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 771.901 582.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 2.589.649 1.988.278
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.488.724 42.723.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.043.191 70.824.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.380.740 13.241.298
Ödenmiş Sermaye
17 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.274.089 1.274.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-298.197 -317.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -298.197 -317.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -298.197 -317.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
17 1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -31.282.326 -12.443.739
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -2.879.780 -18.838.587
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.380.740 13.241.298
TOPLAM KAYNAKLAR
80.423.931 84.066.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 5.264.362 3.091.700
Satışların Maliyeti
18 -2.018.787 -1.419.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.245.575 1.672.536
BRÜT KAR (ZARAR)
3.245.575 1.672.536
Genel Yönetim Giderleri
19 -602.153 -2.265.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 263.738 280.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -68.278 -29.616
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.838.882 -342.271
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 747.875 836.389
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.586.757 494.118
Finansman Gelirleri
22 2.441.625 444.657
Finansman Giderleri
22 -8.312.532 -5.434.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.284.150 -4.495.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-595.630 -105.265
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -595.630 -105.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.879.780 -4.600.610
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.879.780 -4.600.610
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.879.780 -4.600.610
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.222 82.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.964 102.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.742 -20.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.742 -20.518
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.222 82.072
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.860.558 -4.518.538
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.860.558 -4.518.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026737


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8975 Değişim: 0,35%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7885 Değişim: -0,28%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
942,71 Değişim: 0,23%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.