KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2021 - 12:55
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.297 0 22.892.297
Transferler
1.934.473 -1.934.473 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-218.216 -9.661.093 0 -9.661.093
Dönem Karı (Zararı)
-9.442.877 -9.442.877 0 -9.442.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-218.216 -9.442.877 -218.216 0 -218.216
Dönem Sonu Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -471.447 1.570.456 -4.303.581 -9.442.877 13.231.204 0 13.231.204
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -246.896 1.570.456 -4.303.581 -8.140.158 14.758.474 0 14.758.474
Transferler
-8.140.158 8.140.158 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.179 -710.449 -760.628 0 -760.628
Dönem Karı (Zararı)
-710.449 -710.449 0 -710.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.179 -50.179 0 -50.179
Sermaye Arttırımı
17.391.935 0 17.391.935
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -297.076 1.570.456 443.739 -710.449 31.389.779 0 31.389.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.485.394 12.285.727
Dönem Karı (Zararı)
-710.449 -9.442.877
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-710.449 -9.442.877
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.470.004 18.262.176
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.794.220 17.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.962 -22.288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
162.240 234.264
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
162.240 234.264
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.509
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
608.575 224.597
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9.522.084 19.058.475
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.031.259 -1.324.915
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.055 75.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.158.530 4.716.043
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
329.009 -48.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.989.639 2.519.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.989.639 2.519.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.642.234 56.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.642.234 56.950
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.900
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-291.427 968.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.244 38.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
46.244 38.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
224.197 181.717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.201.812 999.042
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.201.812 999.042
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.918.085 13.535.342
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-25.680
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.432.691 -1.223.935
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.293.590 -7.345.663
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.456.598 -5.516.122
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.456.598 -5.516.122
Ödenen Faiz
-2.349.719 -2.084.899
Alınan Faiz
1.252.727 255.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.643.356 -4.638.133
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17.391.935
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.021.298 6.225.512
Kredilerden Nakit Girişleri
4.021.298 700.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.525.512
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.769.877 -10.863.645
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.552.267 -1.108.316
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-13.217.610 -9.755.329
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.835.160 301.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.835.160 301.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
149.327 1.648.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.984.487 1.950.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
11.042.956 149.939
Finansal Yatırımlar
12.989 341.998
Ticari Alacaklar
4.203.247 2.213.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.203.247 2.213.608
Diğer Alacaklar
72.409 29.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
72.409 29.484
Stoklar
297.226 293.326
Peşin Ödenmiş Giderler
116.066 71.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
61.133 41.980
Diğer Dönen Varlıklar
360.693 99.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
360.693 99.777
ARA TOPLAM
16.166.719 3.241.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.166.719 3.241.303
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
25.620 25.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.620 25.618
Maddi Duran Varlıklar
43.496.205 41.796.488
Arazi ve Arsalar
248.413 248.413
Binalar
67.727 72.769
Tesis, Makine ve Cihazlar
40.353.341 40.658.827
Taşıtlar
1.344.293 664.678
Mobilya ve Demirbaşlar
145.982 151.801
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.336.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.390.829 7.696.701
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
7.388.430 7.692.830
Diğer Haklar
2.399 3.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.072.168 69.678.321
TOPLAM VARLIKLAR
87.238.887 72.919.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.010 105.053
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.010 105.053
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.388.382 14.269.079
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.987 5.114
Ticari Borçlar
208.846 162.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
208.846 162.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
78.507 67.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.766.553 1.766.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
464.973 440.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
156.565 131.709
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
308.408 308.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.588 19.999
ARA TOPLAM
19.954.846 16.836.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.954.846 16.836.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.618.991 35.579.096
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.618.991 35.579.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.212.942 3.537.857
Uzun Vadeli Karşılıklar
757.588 497.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
757.588 497.040
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.304.741 1.711.155
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.894.262 41.325.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.849.108 58.161.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.389.779 14.758.474
Ödenmiş Sermaye
33.000.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.274.089 382.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-297.076 -246.896
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-297.076 -246.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-297.076 -246.896
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.443.739 -4.303.581
Net Dönem Karı veya Zararı
-710.449 -8.140.158
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.389.779 14.758.474
TOPLAM KAYNAKLAR
87.238.887 72.919.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13.210.952 11.476.642 5.231.028 4.373.328
Satışların Maliyeti
-4.077.266 -3.693.223 -1.324.730 -1.103.337
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.133.686 7.783.419 3.906.298 3.269.991
BRÜT KAR (ZARAR)
9.133.686 7.783.419 3.906.298 3.269.991
Genel Yönetim Giderleri
-3.209.517 -1.692.206 -495.429 -346.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
504.877 611.707 74.431 33.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-94.386 -315.320 -41.637 -139.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.334.660 6.387.600 3.443.663 2.817.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.574.741 1.342.690 442.363 445.177
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.909.401 7.730.290 3.886.026 3.263.025
Finansman Gelirleri
2.475.905 2.345.202 861.625 1.185.200
Finansman Giderleri
-10.487.180 -19.293.772 -959.710 -10.408.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-101.874 -9.218.280 3.787.941 -5.960.251
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-608.575 -224.597 -185.544 -1.574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-608.575 -224.597 -185.544 -1.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-710.449 -9.442.877 3.602.397 -5.961.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
-710.449 -9.442.877 3.602.397 -5.961.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-710.449 -9.442.877 3.602.397 -5.961.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.179 -218.216 -107.888 -137.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.168 -279.764 -140.114 -175.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.989 61.548 32.226 38.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.989 61.548 32.226 38.648
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.179 -218.216 -107.888 -137.025
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-760.628 -9.661.093 3.494.509 -6.098.850
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-760.628 -9.661.093 3.494.509 -6.098.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973172


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6635 Değişim: -0,17%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5184 Değişim: -0,20%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
783,41 Değişim: -0,18%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.