KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 19:06
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 1.066.382 -7.304.436 20.940.493 0 20.940.493
Transferler
-7.304.436 7.304.436 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
108.353 -1.537.930 -1.429.576 -1.429.576
Dönem Karı (Zararı)
-1.537.930 -1.537.930 -1.537.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
108.353
Sermaye Arttırımı
108.353 108.353
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -162.208 1.570.456 -6.238.054 -1.537.930 19.510.916 0 19.510.916
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296
Transferler
1.934.473 -1.934.473 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.151 -2.913.696 -2.834.545 -2.834.545
Dönem Karı (Zararı)
-2.913.696 -2.913.696 -2.913.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
79.151 79.151 79.151
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -174.080 1.570.456 -4.303.581 -2.913.696 20.057.752 0 20.057.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.632.168 -2.132.742
Dönem Karı (Zararı)
-2.913.696 -1.537.930
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -2.913.696 -1.537.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.986.491 -391.291
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 734.349 -696.294
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.166 96.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 78.166 96.235
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
179.885 98.404
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 179.885 98.404
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.287.347 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 148.382 110.364
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-441.638 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -441.638 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.606.743 -343.270
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.403.137 -247.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.403.137 -247.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.390 114.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 58.390 114.525
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 1.079.131 -70.743
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
357.969 -40.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 357.969 -40.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 -32.041
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.292 -67.479
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -191.292 -67.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.100.592 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.100.592 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.679.538 -2.272.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 53.166 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-100.536 139.749
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.608 1.016.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.016.268
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.015.448
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.608 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -7.608 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.588.323 1.739.680
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.739.680
Kredilerden Nakit Girişleri
5 0 1.739.680
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.588.323 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -947.293 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -1.641.030 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.036.237 623.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.036.237 623.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.648.792 462.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.685.029 1.086.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.685.029 1.648.792
Ticari Alacaklar
2.707.717 1.453.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.707.717 1.453.886
Diğer Alacaklar
29.485 4.668.094
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.485 4.668.094
Stoklar
8 295.651 295.651
Peşin Ödenmiş Giderler
67.462 96.219
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 67.462 96.219
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 14.262 15.865
Diğer Dönen Varlıklar
18.328 91.926
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 18.328 91.926
ARA TOPLAM
6.817.934 8.270.433
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.817.934 8.270.433
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.159.514 20.159.514
Diğer Finansal Yatırımlar
15 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
25.620 27.168
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 25.620 27.168
Maddi Duran Varlıklar
37.295.450 37.700.115
Arazi ve Arsalar
13 248.413 248.413
Binalar
13 77.848 79.529
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 36.513.304 36.913.575
Taşıtlar
13 347.481 354.408
Mobilya ve Demirbaşlar
13 108.404 104.190
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.004.815 8.106.773
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
14 7.999.460 8.100.927
Diğer Haklar
14 5.355 5.846
Peşin Ödenmiş Giderler
1.708 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.708 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.487.107 65.993.570
TOPLAM VARLIKLAR
72.305.041 74.264.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.960.566 9.162.255
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.960.566 9.162.255
Banka Kredileri
5 9.960.566 9.162.255
Diğer Finansal Yükümlülükler
15.444 14.953
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 15.444 14.953
Ticari Borçlar
530.487 172.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 530.487 172.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 50.573 58.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.324.914 1.766.553
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.324.914 1.766.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
432.632 612.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 124.224 112.595
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 308.408 499.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.491 98.226
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 5.491 98.226
ARA TOPLAM
12.320.107 11.885.173
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.320.107 11.885.173
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.917.106 32.665.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.917.106 32.665.391
Banka Kredileri
5 32.917.106 32.665.391
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.304.410 5.304.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.304.410 5.304.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
422.041 403.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 422.041 403.815
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.283.625 1.112.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.927.182 39.486.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.247.289 51.371.707
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.057.752 22.892.296
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 382.155 382.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-174.080 -253.231
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-174.080 -253.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -174.080 -253.231
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
17 1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -4.303.581 -6.238.055
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -2.913.696 1.934.473
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.057.752 22.892.296
TOPLAM KAYNAKLAR
72.305.041 74.264.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.789.109 2.446.498
Satışların Maliyeti
18 -1.229.930 -1.071.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.559.179 1.374.741
BRÜT KAR (ZARAR)
1.559.179 1.374.741
Genel Yönetim Giderleri
19 -925.361 -402.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 261.868 172.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -101.457 -55.767
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
794.229 1.088.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 450.002 4.072
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.244.231 1.092.191
Finansman Gelirleri
22 620.475 387.477
Finansman Giderleri
22 -4.630.020 -2.907.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.765.314 -1.427.566
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-148.382 -110.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -148.382 -110.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.913.696 -1.537.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.913.696 -1.537.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.913.696 -1.537.930
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
79.151 108.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
101.476 138.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.325 -30.561
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-22.325 -30.561
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.151 108.353
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.834.545 -1.429.577
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.834.545 -1.429.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847463


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.000 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,1993 Değişim: 0,06%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
34,9509 Değişim: 0,28%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0837
Açılış: 34,8528
2.429,21 Değişim: -1,32%
Düşük 2.423,73 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.