KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:20
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.498 194.955 -179.279 1.570.456 10.109.342 -9.042.959 23.973.013 0 23.973.013
Transferler
-3.972.000 187.200 -9.042.959 9.042.959 -3.784.800 0 -3.784.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.398 -12.032.957 -12.152.355 0 -12.152.355
Dönem Karı (Zararı)
0 -12.032.957 -12.032.957 0 -12.032.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.398 -119.398 0 -119.398
Sermaye Arttırımı
8.148.000 8.148.000 8.148.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 16.500.000 8.996.498 382.155 -298.677 1.570.456 1.066.383 -12.032.957 16.183.858 0 16.183.858
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 -221.307 -6.016.747 20.940.493 0 20.940.493
Transferler
-6.016.747 6.016.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.833 3.622.171 3.695.004 0 3.695.004
Dönem Karı (Zararı)
0 3.622.171 3.622.171 0 3.622.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
72.833 0 72.833 0 72.833
Dönem Sonu Bakiyeler
16 16.500.000 8.996.498 382.155 -197.729 1.570.456 -6.238.054 3.622.171 24.635.497 0 24.635.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.361.274 -3.419.253
Dönem Karı (Zararı)
3.622.171 -12.032.957
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.622.171 -12.032.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-148.683 3.143.847
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.878.802 -2.008.362
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -71.961
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -71.961
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.446 -110.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9,15 26.446 -110.034
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.095.867 6.220.929
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.095.867
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 6.220.929
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 41.936 -886.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.151.131 5.469.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.102.312 -1.595.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.102.312 -1.595.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
158.266 -117.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 158.266 -117.168
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 62.255 28.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.044 -342.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24 1.988 3.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -226.032 -345.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 20.846 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.142 -651.381
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24 156.455 -622.941
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -222.597 -28.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.148.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 0 8.148.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.322.357 -3.419.253
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38.917 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-629.362 -6.297.761
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.287.819
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 3.285.358
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.917.181 -5.999.058
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.917.181 -5.999.058
Ödenen Faiz
21 0 -298.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.554.839 9.563.128
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.183.600 10.516.273
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 6.183.600 10.516.273
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.628.761 -1.035.533
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.221.066 -1.035.533
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -3.407.695 0
Alınan Faiz
21 0 82.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.286.751 -153.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.286.751 -153.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
462.928 333.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.749.679 179.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.749.679 462.928
Ticari Alacaklar
2.438.623 1.320.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.438.623 1.320.893
Diğer Alacaklar
12.674 35.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.674 35.107
Stoklar
7 291.164 291.164
Peşin Ödenmiş Giderler
115.073 380.039
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 115.073 380.039
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 2.053 11.729
Diğer Dönen Varlıklar
2.147.889 126.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 2.147.889 126.155
ARA TOPLAM
8.757.155 2.628.015
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.757.155 2.628.015
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
28.003 43.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 28.003 43.421
Maddi Duran Varlıklar
33.705.751 31.078.573
Arazi ve Arsalar
12 248.413 248.413
Binalar
12 9.101 9.715
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 33.339.802 30.756.976
Taşıtlar
12 23.416 38.619
Mobilya ve Demirbaşlar
12 85.019 24.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.200.641 8.508.589
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
13 8.196.661 8.502.148
Diğer Haklar
13 3.980 6.441
Peşin Ödenmiş Giderler
325.619 122.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 325.619 122.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.419.528 59.913.005
TOPLAM VARLIKLAR
71.176.683 62.541.020
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.220 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.220 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.220 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.046.438 5.938.710
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.046.438 5.938.710
Banka Kredileri
4 418.315 1.419.456
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.628.123 4.519.254
Ticari Borçlar
218.801 442.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 0 1.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 218.801 440.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 191.297 131.598
Diğer Borçlar
156.455 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 156.455 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
856.481 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 856.481 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
468.366 442.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 107.935 66.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 360.431 375.963
ARA TOPLAM
3.944.058 6.955.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.944.058 6.955.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.169.352 31.728.460
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.169.352 31.728.460
Banka Kredileri
4 1.863.566 1.292.070
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 35.305.786 30.436.390
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.712.189 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.712.189 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
325.953 589.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 325.953 589.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.389.634 2.327.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.597.128 34.645.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.541.186 41.600.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.635.497 20.940.493
Ödenmiş Sermaye
16 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 382.155 382.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-197.729 -270.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-197.729 -270.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -197.729 -270.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
16 1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -6.238.054 -221.307
Net Dönem Karı veya Zararı
16 3.622.171 -6.016.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.635.497 20.940.493
TOPLAM KAYNAKLAR
71.176.683 62.541.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 11.188.964 7.479.572 4.893.638 2.931.209
Satışların Maliyeti
17 -3.282.234 -3.068.190 -941.448 -818.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.906.730 4.411.382 3.952.190 2.112.577
BRÜT KAR (ZARAR)
7.906.730 4.411.382 3.952.190 2.112.577
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.281.494 -642.131 -502.409 -154.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 521.803 432.689 124.667 76.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -275.181 -376.920 -139.950 -168.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.871.858 3.825.020 3.434.498 1.865.579
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 23.907 32.999 9.776 7.646
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.895.765 3.858.019 3.444.274 1.873.225
Finansman Gelirleri
21 3.400.883 2.392.463 2.698.596 1.372.964
Finansman Giderleri
21 -6.632.541 -19.170.164 -1.123.733 -11.928.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.664.107 -12.919.682 5.019.137 -8.682.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-41.936 886.725 220.779 134.627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -41.936 886.725 220.779 134.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.622.171 -12.032.957 5.239.916 -8.548.011
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.622.171 -12.032.957 5.239.916 -8.548.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.622.171 -12.032.957 5.239.916 -8.548.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.833 -119.398 15.369 -237.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 93.376 -153.074 19.704 -304.020
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.543 33.676 -4.335 66.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -20.543 33.676 -4.335 66.884
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.833 -119.398 15.369 -237.136
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.695.004 -12.152.355 5.255.285 -8.785.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.695.004 -12.152.355 5.255.285 -8.785.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795535


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4752 Değişim: 1,26%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,2526 Değişim: 1,25%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
770,75 Değişim: 1,24%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.