KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 20:26
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.498 194.955 -99.356 1.570.456 11.253.306 -1.143.964 33.095.895 33.095.895
Transferler
-1.143.964 1.143.964 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-4.031.490 -4.042.788 -4.042.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.298
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.498 194.955 -110.654 1.570.456 10.109.342 -4.031.490 29.053.107 0 29.053.107
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.498 194.955 -179.279 1.570.456 10.109.342 -9.042.959 23.973.013 23.973.013
Transferler
16 -3.972.000 187.200 -9.042.959 9.042.959 -3.784.800 -3.784.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.398 -12.032.957 -12.152.355 -12.152.355
Dönem Karı (Zararı)
-12.032.957 -12.032.957 -12.032.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.398 -119.398 -119.398
Sermaye Arttırımı
16 8.148.000 8.148.000 8.148.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 16.500.000 8.996.498 382.155 -298.677 1.570.456 1.066.383 -12.032.957 16.183.858 16.183.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.419.253 -4.550.903
Dönem Karı (Zararı)
-12.032.957 -4.031.490
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 -12.032.957 -4.031.490
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.143.847 -153.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -2.008.362 -980.907
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-71.961
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -71.961
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-110.034 4.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -110.034 4.230
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.220.929 784.611
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 63.397 33.529
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 6.157.532 751.082
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -886.725 38.413
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.469.857 -365.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.595.396 -658.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.595.396 -658.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7,10 -117.168 -255.309
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 28.282 -1.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-342.480 594.309
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -345.525 594.309
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-651.381 -45.006
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -619.896
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,9 -31.485 -45.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 8.148.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.419.253 -4.550.903
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.297.761 -9.237.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.999.058 -8.987.418
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.999.058 -8.987.418
Ödenen Faiz
-298.703 -250.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.563.128 14.227.174
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.516.273 14.192.350
Kredilerden Nakit Girişleri
4.431.121
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10.516.273 9.761.229
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.035.533
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.035.533
Alınan Faiz
21 82.388 34.824
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.886 438.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.886 438.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
333.800 4.952
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
179.914 443.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 179.913 333.800
Ticari Alacaklar
2.498.802 903.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.498.802 903.406
Diğer Alacaklar
13.901 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.901 0
Stoklar
7 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
149.638 449.482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 149.638 449.482
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 11.413 5.424
Diğer Dönen Varlıklar
244.147 464.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 244.147 464.527
ARA TOPLAM
3.097.814 2.156.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.097.814 2.156.639
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.159.514 20.159.514
Diğer Finansal Yatırımlar
14 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
48.883 29.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 48.883 29.282
Maddi Duran Varlıklar
12 31.346.588 32.483.337
Arazi ve Arsalar
248.413 248.413
Binalar
9.921 10.534
Tesis, Makine ve Cihazlar
31.018.515 22.648.310
Taşıtlar
43.168 72.263
Mobilya ve Demirbaşlar
26.571 27.631
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 9.476.186
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.612.138 8.910.271
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
8.612.138 8.910.271
Peşin Ödenmiş Giderler
502.604 391.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 502.604 391.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.669.727 61.973.851
TOPLAM VARLIKLAR
63.767.541 64.130.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
590.452 5.569.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
590.452 5.569.648
Banka Kredileri
4 29.039
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 561.413 5.569.648
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 354.884 1.419.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
354.884 1.419.456
Banka Kredileri
4 354.884 1.419.456
Ticari Borçlar
329.539 672.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 7.024 3.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 322.515 668.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 157.887 216.675
Diğer Borçlar
351.500 974.441
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 351.500 974.441
Kısa Vadeli Karşılıklar
427.488 475.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 55.683 50.075
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 371.805 425.573
ARA TOPLAM
2.211.750 9.327.887
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.211.750 9.327.887
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.016.588 27.492.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.016.588 27.492.079
Banka Kredileri
4 2.711.477 2.711.475
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 40.305.111 24.780.604
Uzun Vadeli Karşılıklar
559.651 621.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 559.651 621.415
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.795.694 2.716.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.371.933 30.829.590
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.583.683 40.157.477
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.183.858 23.973.013
Ödenmiş Sermaye
16 16.500.000 8.352.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 8.996.498 12.968.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 382.155 194.955
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-298.677 -179.279
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-298.677 -179.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -298.677 -179.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
16 1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.066.383 10.109.342
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -12.032.957 -9.042.959
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.183.858 23.973.013
TOPLAM KAYNAKLAR
63.767.541 64.130.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.479.572 2.931.209 5.110.764 1.490.971
Satışların Maliyeti
17 -3.068.190 -255.153 -4.218.555 -716.830
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.411.382 2.676.056 892.209 774.141
BRÜT KAR (ZARAR)
4.411.382 2.676.056 892.209 774.141
Genel Yönetim Giderleri
18 -642.131 -154.366 -507.013 -146.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 425.902 71.983 6.638 788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -324.221 -168.949 -68.857 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.870.932 2.424.724 322.977 628.160
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 32.999 7.646 11.114 10.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.903.931 2.432.370 334.091 638.389
Finansman Gelirleri
21 2.399.250 1.377.298 569.549 206.626
Finansman Giderleri
21 -19.222.863 -12.492.306 -4.896.716 -2.044.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.919.682 -8.682.638 -3.993.076 -1.199.129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
886.725 134.627 -38.414 12.100
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 886.725 134.627 -38.414 12.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.032.957 -8.548.011 -4.031.490 -1.187.029
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.032.957 -8.548.011 -4.031.490 -1.187.029
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.032.957 -8.548.011 -4.031.490 -1.187.029
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-119.398 -237.136 11.298 24.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -153.074 -304.020 14.122 30.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.676 66.884 -2.824 -6.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33.676 66.884 -2.824 -6.067
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-119.398 -237.136 11.298 24.271
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.152.355 -8.785.147 -4.020.192 -1.162.758
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.152.355 -8.785.147 -4.020.192 -1.162.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716038


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.