KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17.02.2023 - 18:10
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Hisse geri alım programı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2018
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 9.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 1.064 0 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 11.810 0,003 2,47
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 5.367 0,001 2,48
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 2.145 0 2,49
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 22.059 0,005 2,5
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 7.540 0,002 2,51
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 9.843 0,002 2,52
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 14.321 0,003 2,53
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 15.837 0,004 2,54
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 16.430 0,004 2,55
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 4.561 0,001 2,56
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 11.840 0,003 2,57
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 7.705 0,002 2,58
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 9.269 0,002 2,59
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 08.08.2018 17.872 0,004 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 9.222 0,002 2,41
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 50.000 0,012 2,42
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 48.022 0,011 2,43
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 24.352 0,006 2,44
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 50.000 0,012 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.08.2018 5.194 0,001 2,2
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2018 1.631 0 2,28
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2018 3.011 0,001 2,32
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 43.697 0,01 2,4
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,41
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,42
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,43
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 17.515 0,004 2,3
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 33.144 0,008 2,37
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 50.000 0,012 2,38
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 7.467 0,002 2,33
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 23.826 0,006 2,34
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 11.098 0,003 2,37
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 29.08.2018 21.473 0,005 2,39
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 29.08.2018 50.000 0,012 2,4
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.09.2018 6.427 0,001 2,45
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.09.2018 25.550 0,006 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 21.395 0,005 2,36
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 50.000 0,012 2,37
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 50.000 0,012 2,38
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,3
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,31
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,32
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,33
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,34
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 20.000 0,005 2,35
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,4
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,43
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,44
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,45
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 50.000 0,012 2,48
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 56.211 0,013 2,49
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 93.789 0,022 2,5
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 21.08.2020 10.000 0,002 2,68
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 21.08.2020 10.000 0,002 2,69
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 21.08.2020 20.000 0,004 2,7
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 300.000 0,037 1,96
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 300.000 0,037 1,97
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 200.000 0,25 1,98
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 100.000 0,12 1,99
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 200.000 0,25 2
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 1.712.744 0,213 1,9
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,92
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,93
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,94
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,95
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.04.2021 488.307 0,061 1,87
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.04.2021 71.999 0,009 1,89
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.04.2021 500.000 0,062 1,9
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 19.04.2021 1.000.000 0,124 1,84

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 2,7 2,006 13.112.933 İç Kaynak 6.533.737 0,82

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden 3 Ağustos 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmak suretiyle başlatılmış olan pay geri alım programının sonlandırılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesindeki imkanlardan faydalanılması için pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle, Şirketimiz paylarında başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amaçları ile herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın aşağıda belirtilen şartlarda yeni bir pay geri alım programının başlatılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda,
• Pay geri alım programının işbu karar tarihinden itibaren önümüzdeki 3 takvim yılını kapsayacak şekilde belirlenmesine,
• Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 60.000.000 TL (altmış milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
• Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL (altı milyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,
• Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesi için Genel Müdür Levent Çanakçılı ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkilendirilmesine,
Karar verilmiştir
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114863


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,1003 Değişim: 0,20%
Düşük 31,0311 26.02.2024 Yüksek 31,1092
Açılış: 31,0391
33,6562 Değişim: 0,10%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,7286
Açılış: 33,6235
2.030,16 Değişim: -0,12%
Düşük 2.029,54 26.02.2024 Yüksek 2.036,34
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.