KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 19:27
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.860.001 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -10.796 0 0 0 0 -415.241 0 0 0 2.767.623 -1.038.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 292.892.073 0 54.696.807 0 785.763.627 1.029.882.607 0 3.630.805.417 3.630.805.417
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.846 131.489 2.823.339 -13.430.933 -1.265.254 246.060.783 234.384.270 234.384.270
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-107.623.665 -107.623.665 -107.623.665
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-48.773 0 -48.773 -48.773
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.908.774 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 54.050 0 0 0 0 -283.752 0 0 0 5.590.962 -14.469.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.541.614 0 54.696.807 0 1.699.373.028 246.060.783 0 3.757.517.249 3.757.517.249
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.592.411 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -73.622 0 0 0 0 -1.074.920 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
87.963 146.901 2.545.422 20.641.285 0 -213.322.481 -189.900.910 -189.900.910
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
124.608.000 -124.608.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.687 -14.687 14.687 14.687 14.687
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.577.724 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 14.341 0 0 0 0 -928.019 0 0 0 9.915.693 -34.061.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.678.370 0 54.696.807 0 2.308.679.419 -213.322.481 0 3.830.564.337 3.830.564.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.884.173 167.272.745
Dönem Karı (Zararı)
-213.322.481 246.060.783
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
275.796.052 -112.787.642
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.626.117 1.782.239
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 3.226.430 3.143.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
144.415 4.726.311
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 69.447.621 66.550.160
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
199.107.978 119.497.434
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 0 -305.705.788
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.262.675 71.012
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 2.262.675 71.012
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-14.085 -2.468.112
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -5.099 -384.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.046.961 63.052.954
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.943.217 9.958.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.397.965 30.345.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.397.965 30.345.926
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.904.464 -315.076
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
759.493 294.531
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
759.493 294.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.928.256 22.768.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.813.189 -5.875.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.741.445 28.644.292
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
96.520.532 196.326.095
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.636.359 -29.015.104
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -38.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.597.694 2.256.752
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 0 -225.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.602 55.177
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.602 55.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.012.701 -378.028
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 15 -1.012.701 -378.028
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
490.099 3.564.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.203.694 -760.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.884.951 -186.204.083
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
14.687 -48.773
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14.687 -48.773
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 620.710.100 1.071.959.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -629.456.157 -1.081.897.622
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.951.793 2.207.153
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-14.624.533 -4.449.151
Ödenen Temettüler
0 -53.811.799
Ödenen Faiz
6 -90.346.111 -125.051.396
Alınan Faiz
5.865.270 4.887.797
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.598.472 -16.674.586
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.466.779 4.347.835
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.131.693 -12.326.751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 240.913.804 91.143.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 230.782.111 78.816.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 230.782.111 240.913.804
Finansal Yatırımlar
5 19.864.351 10.921.134
Ticari Alacaklar
55.542.986 71.240.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 26 266.581 254.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 55.276.405 70.986.230
Diğer Alacaklar
2.849.599 1.893.320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.849.599 1.893.320
Türev Araçlar
10.540.680 3.740.888
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 7.536.472 3.425.449
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 3.004.208 315.439
Stoklar
12 7.829.766 20.577.955
Proje Halindeki Stoklar
12 379.226.225 365.097.309
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.106.659 3.318.556
Diğer Dönen Varlıklar
290.050 99.154
ARA TOPLAM
712.032.427 717.803.016
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
712.032.427 717.803.016
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
171.895 564.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 171.895 564.642
Diğer Alacaklar
15.463.665 13.669.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 14.357.337 12.631.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.106.328 1.038.107
Türev Araçlar
10 5.228.626 4.339.918
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 3.871.970 4.339.918
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 1.356.656 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 108.792.902 108.363.254
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.402.747.369 5.399.028.675
Maddi Duran Varlıklar
14 27.840.275 28.267.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.677.187 4.991.723
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.677.187 4.991.723
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.811.600 11.439.782
Diğer Duran Varlıklar
16 1.826.470 1.633.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.578.559.989 5.572.298.679
TOPLAM VARLIKLAR
6.290.592.416 6.290.101.695
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 540.065.454 584.781.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 622.539.620 299.631.154
Ticari Borçlar
12.601.836 12.108.666
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 26 10.533.638 9.743.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.068.198 2.365.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.108.413 1.178.301
Diğer Borçlar
3.422.752 4.637.937
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.422.752 4.637.937
Türev Araçlar
10 9.494.338 30.223.912
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 1.652.811 446.152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 7.841.527 29.777.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.318.107 6.072.088
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.870.418 7.821.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
449.693 345.224
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.420.725 7.476.404
ARA TOPLAM
1.203.420.938 946.454.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.203.420.938 946.454.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.245.318.439 1.289.652.762
Ticari Borçlar
3.928.113 3.120.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.928.113 3.120.366
Türev Araçlar
10 2.997.807 24.355.539
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 2.997.807 24.355.539
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.694.595 5.483.069
Uzun Vadeli Karşılıklar
668.187 584.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
668.187 584.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.256.607.141 1.323.196.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.460.028.079 2.269.651.135
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.830.564.337 4.020.450.560
Ödenmiş Sermaye
25 554.699.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.577.724 -4.592.411
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-913.678 -1.148.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.341 -73.622
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-928.019 -1.074.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.145.944 -47.332.651
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.915.693 7.370.271
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-34.061.637 -54.702.922
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-34.061.637 -54.702.922
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 116.678.370 116.693.057
Diğer Yedekler
18 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.308.679.419 1.884.229.243
Net Dönem Karı veya Zararı
-213.322.481 549.043.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.830.564.337 4.020.450.560
TOPLAM KAYNAKLAR
6.290.592.416 6.290.101.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 127.367.464 205.624.759 28.501.471 104.727.444
Satışların Maliyeti
19 -50.356.414 -46.721.800 -22.401.595 -26.402.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.011.050 158.902.959 6.099.876 78.324.484
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
77.011.050 158.902.959 6.099.876 78.324.484
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.389.919 -13.820.036 -5.744.641 -5.832.014
Pazarlama Giderleri
20 -631.729 -403.656 -313.384 -207.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 21.666.287 23.086.503 11.166.775 12.270.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -16.968.574 -18.700.348 -9.623.933 -10.754.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.687.115 149.065.422 1.584.693 73.800.529
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.099 306.090.603 5.099 274.080.413
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -2.262.675 -71.012 -1.073.531 -180.873
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.429.539 455.085.013 516.261 347.700.069
Finansman Gelirleri
24 90.607.573 62.770.400 57.619.352 52.684.454
Finansman Giderleri
24 -370.359.593 -271.794.630 -163.927.278 -128.386.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213
DÖNEM KARI (ZARARI)
-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- 0 0
Ana Ortaklık Payları
-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç 25 -0,38000000 0,57000000 -0,19000000 0,63000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
234.864 196.335 -331.594 142.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
87.963 64.846 -26.371 -34.477
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
146.901 131.489 -305.223 176.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.186.707 -11.872.848 2.880.781 -15.605.271
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 2.545.422 2.823.339 1.423.678 199.031
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 20.641.285 -13.430.933 1.457.103 -15.804.302
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10 20.641.285 -13.430.933 1.457.103 -15.804.302
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -1.265.254 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 -1.265.254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.421.571 -11.676.513 2.549.187 -15.463.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-189.900.910 234.384.270 -103.242.478 256.535.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-189.900.910 234.384.270 -103.242.478 256.535.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869198


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.