KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 20:25
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -7.724 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.605 41.820 490.551.211 490.848.636 490.848.636 490.848.636
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 1.021.882.216 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 -148.694.742 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 -55.342.158 -55.342.158
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 247.881 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315 2.499.622.315
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 247.881 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315 2.499.622.315
Transferler
11.349.540 479.201.671 -490.551.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-673.918 2.664.136 -1.038.104 1.029.882.607 1.030.834.721 1.030.834.721 1.030.834.721
Kar Payları
-135.000.000 -135.000.000 -135.000.000 -135.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
185.580.967 49.767.414 235.348.381 235.348.381 235.348.381
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 -426.037 2.767.623 -1.038.104 1.265.254 292.892.073 54.696.807 785.763.627 1.029.882.607 3.630.805.417 3.630.805.417 3.630.805.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
289.209.451 172.916.385
Dönem Karı (Zararı)
1.029.882.607 490.551.211
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-744.016.493 -316.867.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 4.725.136 4.661.691
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24,25 11.122.939 25.082.503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.058.238 7.711.215
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
140.693.542 75.383.418
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
342.853.686 46.193.599
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25,3 -1.247.739.862 -202.960.724
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.513.789 9.121.184
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
14,3 1.513.789 9.121.184
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 288.612 402.957
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
467.427
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 -56.494.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
56.858.362 21.851.961
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.735.748
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.841.368 51.657.341
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.750.539 -15.122.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-827.370 6.720.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.330.651 -21.403.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.018.839 5.820.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
54.311.812 -27.224.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
342.724.476 195.535.303
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-52.707.904 -22.701.538
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-807.121 82.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.082.451 138.077.224
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 -24.157.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -2.610.397 -6.048.275
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 253.350 122.296.532
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.567.488 -6.459.184
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-284.919.621 -239.313.242
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.860.001 -55.342.158
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.860.001 -55.342.158
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 195.996.000 378.328.707
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -474.783.540 -345.933.470
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-874.173
Ödenen Temettüler
-135.000.000 -148.694.742
Ödenen Faiz
7 -124.397.496 -70.406.331
Alınan Faiz
18.791.207 2.734.752
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.792.621 71.680.367
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
37.079.784 -2.294.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.287.163 69.385.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 88.837.174 19.451.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 96.124.337 88.837.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 96.124.337 88.837.174
Finansal Yatırımlar
6 24.175.744 17.439.996
Ticari Alacaklar
80.033.353 65.277.994
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,29 89.940 236.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 79.943.413 65.041.025
Diğer Alacaklar
3.505.498 10.933.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 815.594 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.689.904 381.669
Türev Araçlar
1.994.452
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11 1.994.452
Stoklar
13 472.928.936 426.085.928
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.661.855 4.823.759
Diğer Dönen Varlıklar
17 110.907 3.419.632
ARA TOPLAM
682.535.082 616.818.172
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
682.535.082 616.818.172
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.892.579
Ticari Alacaklar
41.824.047 56.439.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 41.824.047 56.439.941
Diğer Alacaklar
14.504.795 9.204.860
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 12.878.644 7.249.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.626.151 1.955.233
Türev Araçlar
7.224.784
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11 7.224.784
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 25.180.202
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 4.790.590.000 3.535.536.000
Maddi Duran Varlıklar
15 30.422.911 32.045.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.422.936 6.914.942
Şerefiye
707.175 707.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 5.715.761 6.207.766
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.268.874 10.521.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı
327.964 306.163
Diğer Duran Varlıklar
17 1.415.372 2.825.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.929.181.885 3.655.686.625
TOPLAM VARLIKLAR
5.611.716.967 4.272.504.797
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 40.670.639 133.602.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 881.074.757 295.627.546
Ticari Borçlar
13.374.156 16.566.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,29 1.929.315 1.895.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.444.841 14.670.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.722.616 870.618
Diğer Borçlar
6.053.091 2.355.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.053.091 2.355.647
Türev Araçlar
7.138.489
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 7.138.489
Ertelenmiş Gelirler
10 9.328.178 8.333.184
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26.752 42.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.727.780 11.323.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18,19 687.224 533.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 11.040.556 10.790.433
ARA TOPLAM
971.116.458 468.721.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
971.116.458 468.721.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 992.687.899 1.293.166.591
Ticari Borçlar
3.210.419 582.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.210.419 582.128
Türev Araçlar
5.187.501
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 5.187.501
Ertelenmiş Gelirler
10 7.523.123 9.412.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.186.150 999.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.186.150 999.675
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.009.795.092 1.304.160.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.980.911.550 1.772.882.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.630.805.417 2.499.622.315
Ödenmiş Sermaye
27 430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.860.001 -189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 944.975
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -426.037 247.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-426.037 247.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-426.037 247.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 2.994.773 1.368.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.767.623 103.487
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.038.104
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
11 -1.038.104
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 292.892.073 281.542.533
Diğer Yedekler
20 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 785.763.627 441.561.956
Net Dönem Karı veya Zararı
1.029.882.607 490.551.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.630.805.417 2.499.622.315
TOPLAM KAYNAKLAR
5.611.716.967 4.272.504.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 396.097.827 319.649.955
Satışların Maliyeti
21 -92.167.020 -85.194.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
303.930.807 234.454.986
BRÜT KAR (ZARAR)
303.930.807 234.454.986
Genel Yönetim Giderleri
22 -33.855.300 -41.321.935
Pazarlama Giderleri
22 -4.447.007 -3.408.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 82.090.015 59.489.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -57.068.257 -78.442.680
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
290.650.258 170.772.329
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.247.739.862 303.619.674
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.892.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14,3 -1.513.789 -9.121.184
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.534.983.752 647.075.581
Finansman Gelirleri
26 368.510.172 140.917.252
Finansman Giderleri
26 -873.344.506 -297.113.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.030.149.418 490.879.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-266.811 -328.163
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -288.612 -402.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 21.801 74.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.029.882.607 490.551.211
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.029.882.607 490.551.211
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.029.882.607 490.551.211
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 27 2,39000000 1,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-673.918 255.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -673.918 255.605
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.626.032 41.820
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.664.136 41.820
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -1.038.104
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
952.114 297.425
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.030.834.721 490.848.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.030.834.721 490.848.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742967


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.