KAP ***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

17.09.2021 - 18:14
KAP ***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İptal Karları Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
34.000 -165 -165 32.360 3.604 69.799
Yeni Bakiye
26 34.000 -165 -165 32.360 3.604 69.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 2.933 2.933
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
16.000 -16.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 3.604 -3.604
Diğer
12 12
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -165 -165 19.976 2.933 72.744
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -111 -111 19.976 3.927 73.792
Yeni Bakiye
26 50.000 -111 -111 19.976 3.927 73.792
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.893 2.893
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 3.927 -3.927
Diğer
1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -111 -111 19.976 3.928 2.893 76.686


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.359 23.905 0 0
FAKTORİNG GELİRLERİ
61.359 23.905 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
61.329 23.845 0 0
İskontolu
54.811 20.411
Diğer
6.518 3.434
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
30 60 0 0
İskontolu
30
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-45.539 -14.086 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-39.447 -11.640
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.903 -1.446
Diğer Faiz Giderleri
-128
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.061 -1.000
BRÜT KAR (ZARAR)
15.820 9.819 0 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.142 -4.478 0 0
Personel Giderleri
-2.969 -2.825
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-134 -88
Genel İşletme Giderleri
-1.926 -1.495
Diğer
-113 -70
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.678 5.341 0 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
292 377 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
114 260
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
47
Diğer
131 117
KARŞILIK GİDERLERİ
-7.163 -2.019 0 0
Özel Karşılıklar
-7.163 -2.019
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.807 3.699 0 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.807 3.699 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-914 -766 0 0
Cari Vergi Karşılığı
-994 -804
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
80 38
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.893 2.933 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.893 2.933 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.893 2.933
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.893 2.933
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 54.317 22.085
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -43.478 -13.085
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 30 60
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 131 117
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
9
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -5.140 -4.477
Ödenen Vergiler
-3.817 -1.762
Diğer
22,33,34 841 -5
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-37.839 -99.127
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -38.003 -98.162
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 -264 -2.533
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 -826 557
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -52
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
64 21
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 1.242 990
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-34.946 -96.194
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -8 -61
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-14.750
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
14.750
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8 -61
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 5.374.845 3.373.403
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -5.330.337 -3.276.730
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
44.508 96.673
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.554 418
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.001 2.238
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.555 2.656


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.893 2.933
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.893 2.933 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
10.555 0 10.555 1.001 0 1.001
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
430.083 0 430.083 392.080 0 392.080
Faktoring Alacakları
403.819 0 403.819 372.147 0 372.147
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
397.174 0 397.174 364.325 364.325
Diğer Faktoring Alacakları
6.645 0 6.645 7.822 7.822
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5192 Değişim: -0,46%
Düşük 13,4526 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4280 Değişim: -0,99%
Düşük 15,3572 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
790,01 Değişim: -0,67%
Düşük 785,31 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.